Možné využití areálu bývalých Štefánikových kasáren pro bytovou výstavbu

Akciová společnost PSJ holding, jako vítěz výběrového řízení na prodej části kasáren gen. Štefánika v Jihlavě, zadala vypracování urbanisticko-architektonické studie pro ověření možností využití areálu bývalých kasáren na Vrchlického ulici a to zejména s ohledem na koncepční přípravu rozvoje celého území.

V současné době je v souladu s platnou územní plánovací dokumentací Statutárního města Jihlavy připravována objemová studie výstavby dvou výškových budov. Tento návrh je rozpracováván z několika architektonických variant, které byly průběžně konzultovány s jihlavským úřadem územního plánování. Objemová studie bude sloužit k prokázání vhodnosti začlenění nových budov do stávající zástavby. Následně bude zpracován dopravní model a další projektové podklady pro ověření splnění požadavků vyplývajících z podmínek platné územně plánovací dokumentace a příslušných právních předpisů a norem.

Nové budovy by nabídly na místě chátrajících kasáren především moderní byty, ve dvou přízemních podlažích by nechyběly ani prostory pro kanceláře či drobné provozovny. V podzemních podlažích obou objektů je počítáno s dostatečným počtem parkovacích stání, přičemž další parking by mohl být vytvořen pouze uvnitř areálu. V následující etapě by potom mohla pokračovat výstavba nižších objektů vytvářejících plynulý přechod mezi rodinnými domy a stávající i novou výstavbou.

Zdroj: PSJ holding, a.s.