Kvalita stavebních prací na veřejných zakázkách se zlepšila

Kvalita stavebních prací na veřejných zakázkách se zlepšila

Podle více než 300 veřejných investorů se kvalita stavebních prací v loňském roce zlepšila. Toto zjištění přináší nejnovější výzkum analytické společnosti CEEC Research realizovaný s představiteli veřejných zadavatelů napříč celou Českou republikou. Ke zlepšení kvality stavebních prací došlo podle veřejných zadavatelů u většiny z hodnocených nejčastějších dodavatelů pro veřejný sektor.

Stavební práce odvedené na veřejných zakázkách byly v loňském roce kvalitnější než v roce 2012, jak potvrzují zástupci veřejných investorů. Vyplývá to z výzkumu realizovaného analytickou společností CEEC Research s více než třemi stovkami veřejných zadavatelů stavebních zakázek. Ti hodnotili 25 nejčastějších dodavatelů stavebních prací pro veřejné zadavatele (pro ministerstva, kraje, obce, atd.) podle toho, zda realizovali zakázky v kvalitě stanovené investorem, v dohodnutém časovém horizontu, a samozřejmě také v dohodnuté ceně.

„Z rozhovorů s představiteli veřejných investorů vyplývá, že zadavatelé jsou již při výběru stavební firmy podstatně opatrnější, rovněž i kontroly jsou častější a detailnější, než bývalo dříve zvykem. Problémem ale zůstává soutěžení podle primárního kritéria nejnižší ceny, což nejde vždy ruku v ruce s kvalitou. Tento problém by všakměla do jisté míry pomoci zlepšit novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která nabude účinnosti od roku 2015,“ vysvětluje Jiří Vacek, ředitel analytické společností CEEC Research.

„České stavebnictví bylo dříve hodnoceno dobře a je pro mě velmi potěšující, že vidím návrat ke kvalitě. Je správné, že se zadavatelé i na základě doporučení našeho ministerstva více věnují systému hodnocení veřejných zakázek a zohledňují i další aspekty než jen pořizovací hodnotu. Zároveň chceme umožnit zadavatelům další alternativy pro hodnocení, z tohoto důvodu jsme rozšířili možnosti hodnocení v rámci malé novelizace, kterou nyní předkládáme vládě. Úprava by měla být účinná dokonce o rok dříve, než nás k tomu zavazuje nová evropská směrnice. Novela by měla posílit kvalitu zejména projekčních prací, kde cítíme nutnost posílení odpovědnosti těch, kteří připravují projekty financované z veřejných peněz,“ říká Věra Jourová, ministryně pro místní rozvoj.

Průměrná známka hodnocení kvality prací pro rok2013 byla 1,99 (na stupnici 1–5, při hodnocení jako ve škole), přičemž v roce 2012 to bylo ještě 2,19. Podíl firem, kterým veřejní zadavatelé zakázek meziročně zlepšili hodnocení kvality jejich prací, byl až 65 procent. Ke změnám došlo i v celkovém pořadí firem v žebříčku hodnocených. 35 procent společností zlepšilo své umístění a předstihlo tak konkurenci, naopak 22 procent stavebních společností si v celkovém hodnocení kvality v žebříčku pohoršilo (výsledky TOP 10 viz níže).

„Pokud investor vnímá celkovou kvalitu stavby, tak jsme určitě zajedno. Je tu ale dost významná poptávka po co nejlevnějších materiálových řešeních. U takových staveb je pak otázkou času, jak budou tyto stavby vypadat za pár let,“konstatuje zástupce dodavatelů stavebního materiálu Robert Mikeš, marketingový ředitel Divize Weber, Saint-Gobain Construction Products CZ a.s.

Vítězem soutěže TOP Stavební společnost roku 2013, který byl vyhlášen na Setkání lídrů českého stavebnictví 2014, se stala společnost Vodohospodářské stavby spol. s r.o. Druhé místo získala společnost Porr a.s. a na třetím místě se umístila společnost Strabag a.s. 

„K otázce kvality stavebních prací lze říci následující: Všeobecně je úroveň českého stavebnictví na evropské úrovni, ale bohužel při nabídkách stavebních prací za dumpingové ceny reálně existuje snaha dodavatelů šetřit při realizaci ve všech oblastech. A toto může mít dopad i na kvalitu prací,“ upozorňuje na aktuální komplikace Antonín Daňa, člen představenstva společnosti Porr.

Určité limity pro rychlé zlepšování kvality potvrzuje i Petr Novotný z advokátní kanceláře Vilímková Dudák & Partners: „Dalšímu růstu kvality stavebních prací brání způsob, jakým se veřejné zakázky v praxi soutěží. Zadavatelé se bojí vybírat vítěze zakázky podle jiného kritéria než podle nejnižší ceny, a firmy se tomu tudíž přizpůsobují nabídkou velmi nízkých cen.“

Zdroj: CEEC Research

Ilustračné foto: Dano Veselský