Evropské investice do distribučních skladů dosáhly v roce 2007 15 miliard Euro

Evropské investice do distribučních skladů dosáhly v roce 2007 15 miliard Euro

Celkové přímé investice do skladovacích prostor dosáhly za celý rok 2007 15 miliard Euro, což je o 12% méně než v roce 2006, ale i tak se, podle publikace Jones Lang LaSalle, jedná o druhý nejsilnější rok. Nabídka byla vedena outsourcingem a vzrůstem maloobchodu.

Objemy poklesly o 35% meziročně ve Velké Británii, evropském největším trhu s investicemi do skladových prostor, na 4,3 miliardy Euro. Německo, největší kontinentální trh těchto investic, zůstalo na podobné úrovni jako v roce 2006 a v roce 2007 se v něm uskutečnily transakce za 2,3 miliardy euro, což je více přesně o 5%. Aktivita investičních transakcí se ve Francii více než zdvojnásobila (na 1,68 miliardy) a v Holandsku byly poprvé objemy investic přesáhly miliardu, meziročně vzrostly o 30%.

Aymeric de Séresin, ředitel evropského investičního týmu Jones Lang LaSalle specializujícího se na distribuční sklady uvedl: „I přes znepokojení na finančních trzích byl rok 2007 pro investice do industriálního sektoru na kontinentální Evropě rekordní, s nárůstem o 1,3 miliardy Euro na 12,2 miliardy Euro.“

„Ve většině právě se objevujících trzích, jakými je Rusko nebo region CEE, zůstal podíl výstavby budov, ve kterých je majitel zároveň nájemcem vysoký, což limituje příležitost pro investory. Zatímco zájem investorů o tyto trhy stoupá, omezené příležitosti ovlivňují pokles výnosů, minimalizace rizikových investic, a tak jsou investoři stále obezřetní,“ dodal.

Celkové investice byly ve střední Evropě za celý rok 2007 o 50% větší než v roce  2006. Ze severských zemích bylo jen ve Švédsku investováno 1,78 miliardy Eur. Klesající investorská aktivita byla zaznamenána v jižní Evropě (37%), a to kvůli 70% poklesu na trzích ve Španělsku. Nejvíce signifikantní pokles v objemu investic byl přesto zaznamenán v Rusku, a to o 90% oproti roku 2006, který s investovanými 104 miliony Euro ukázal omezenou aktivitu investorů. Tento pokles nastal kvůli velmi omezenému množství investičních příležitostí a poptávka investorů je i nadále velmi silná.

Poptávka nájemců napříč Evropou byla vedena nárůstem outsourcingových aktivit a expandujícím maloobchodním trhem. V roce 2007 objem pronajatých skladových ploch vzrostl na rekordních 14,5 milionu m2 napříč Evropou v porovnání s 12,2 miliony m2 v roce 2006. Zatímco největší vzrůst nájmů  pronajatých prostor byl zaznamenán ve střední a východní Evropě, velká trojka – Německo, Velká Británie a Francie zaznamenaly téměř 44% celkového objemu pronajatých ploch v roce 2007.

Stavební aktivita byla i v roce 2007 vzrůstající, o 18% větší než v uplynulém roce, s téměř deseti miliony metrů čtverečních dokončených ploch. V roce 2007 byla největší nová nabídka v Rusku (1,7 milionu m2), následovalo Německo (1,5 m2 ), Velká Británie (1,2 m2) a Polsko (1 mil m2). Velmi málo trhů zaznamenalo pokles stavebních aktivit. V příštích dvanácti měsících se očekává, že plánovaných nebo stavěných skladů bude 11, 5 milionu m2. Nejvyšší plocha vznikne v zemích CEE, zejména v Rusku, kde je téměř 1, 4 milionu m2 ploch ve výstavbě nebo plánovaných. Ale klíčové západní trhy zaznamenávají  plánované nebo stavěné projekty téměř v takovém množství jako v regionu CEE. S možným 1,5 milionem m2 může Německo mít v roce 2008 největší množství nových budov.

Zatímco index prvotřídního nájemného  vzrostl o 23% za rok, úrovně nájmů poklesly v mnoha druhořadých logistických uzlech a očekává se všeobecný přepočet nájmů na těchto trzích. Jones Lang LaSalle předpovídá omezený růst nájmů v roce 2008 tak, jak jsou nájemci pod tlakem na omezení nákladů na logistiku a tento tlak přenášejí dále na pronajímatele.

Rainer Koepke, regionální ředitel oddělení průmyslových nemovitostí společnosti Jones Lang LaSalle uvedl: „Poptávka nájemců zůstala silná, ale vysoký počet dokončených staveb a velký objem plánovaných a vznikajících budov přispěje ke vzrůstající nabídce skladových prostor . Očekáváme spekulativní výstavbu mnohem více omezenou než v roce 2008, kdy většina developerů staví pouze předpronajaté budovy nebo budovy na míru.“

K dalšímu vývoji Rainwer Klepme říká: „Rozšiřování EU, globalizace logistických řetězců, vzrůstající příliv obchodu z Asie a měnící se potřeby zákazníků ovlivňují evropské distribuční sklady. Množství nových trhů, například Ukrajina, Rumunsko, Řecko a Turecko, se objevují v hledáčku nájemců, developerů a investorů. Zatímco aktivity na těchto trzích jsou stále omezené, trh s moderními distribučními sklady se pozvolna objevuje, podporovaný vzrůstající ekonomikou a silným trhem s maloobchodními prostorami. Očekáváme, že zájem o tyto trhy bude v roce 2008 stále stoupat.“

Zdroj: Jones Lang LaSalle