Elegance, čisté linie a optimální funkčnost (Profil společnosti EBM Co., s. r. o.)

Elegance, čisté linie a optimální funkčnost (Profil společnosti EBM Co., s. r. o.)

Licenci na výrobu vláknocementu získala pět let po jeho vyvinutí rakouským inženýrem Ludwigem Hatschekem belgická firma Eternit a její zakladatel Alphons Emsen. Postupným rozšířením sortimentu se z koncernu Eternit stal nadnárodní koncern Etex. Jaké portfolio produktů tento koncern nabízí na našem a slovenském trhu, nám prozradila jednatelka slovenské pobočky Eva Kovačovičová.

Jste součástí belgického nadnárodního koncernu Etex Group, který se specializuje na výrobu stavebních materiálů a systé­mů. Jeho začátky sahají až do roku 1905. Proč vstoupil na český a slovenský trh až v roce 2009, když založil firmu EBM Co. (European Building Materials Company)?
Určité produktové portfolio holdingové společnosti Etex Group bylo v Česku, ale i na slovenském trhu dostupné už v minulosti, a to prostřednictvím firem, které jsou jeho součástí. Na českém trhu působila už od roku 1992 firma Eternit, výrobce vláknocementové krytiny, fasádních desek a interiérových desek, a na slovenském trhu firma Euronit, výrobce betonové krytiny. Tyto firmy získaly v průběhu let optimální podíl na trhu a vytvářely požadovaný obrat, což je v souladu s filozofií holdingu předpokladem pro založení dceřiné pobočky v dané zemi. Protože se potenciál českého a slovenského trhu jevil dostatečně velký pro další rozvoj, rozhodli se představitelé holdingu v prosinci 2009 založit na Slovensku firmu EBM Co., která začala aktivně působit od 1. ledna 2010 i v Česku.

Hlavním úkolem EBM Co. je distribuce střešních, fasádních a interiérových výrobků na území ČR i SR.

Jak hodnotíte na základě dosažených výsledků za rok 2010 rozhodnutí založit novou firmu v době krize?
Rozhodnutí hodnotím pozitivně. Jednotlivé značky, které se už na trhu nacházely, jsme zastřešili a zkvalitnili jsme péči o obchodní partnery. Tyto kroky přispěly nejen ke stabilizaci firmy, ale také k jejímu rozvoji a rozšíření sortimentu po celém území České i Slovenské republiky.

Rok 2010 byl pro nás rokem, kdy jsme museli dokázat, že na trh bez jakýchkoliv pochybností patříme. To se nám také podařilo, proto se v roce 2011 soustředíme na aktivní přístup k cílovým skupinám zvýšením marketingových aktivit. Jimi chceme dosáhnout toho, aby se jednotlivé značky, které zastřešujeme, dostaly ještě více do povědomí veřejnosti, aby byly jednoznačně identifikovatelné. Kromě článků v odborných časopisech připravujeme pro oba státy cyklus seminářů a školení. Školení budou určena montážním firmám. Po jejich absolvování získá každý účastník certifikát o způsobilosti pro práci s našimi výrobky. Zároveň se jako přednášející účastníme semináře Lídři stavebního průmyslu organizovaného Architektonicko-stavebním informačním centrem (ASICE). Seminář je určen architektům, projektantům a ostatní odborné veřejnosti.

Dne 14. 2. letošního roku jsme uzavřeli partnerství s českým Cechem klempířů, pokrývačů a tesařů. Naše společnost se tak stala právoplatným členem odborníků z pokrývačské branže. Věříme, že spolupráce bude pro obě strany přínosem.

Základním materiálem vašich výrobků je vláknocement známý z minulosti pod obchodním názvem Eternit. V případě vláknocementu šlo v minulosti o kombinaci cementu a azbestových vláken. V roce 1999 bylo používání azbestu v EU úplně zakázáno. Čím byl nahrazen?
Azbestová vlákna byla nahrazena vláknem Kuralon K-II. Jde o speciální polyvinylalkoholové (PVA) vlákno, které se vyznačuje vysokou pevností, výbornou přilnavostí k materiálům, jako jsou cement, guma a podobně, vysokou odolností proti zásaditému prostředí, ekologickou, a především zdravotní nezávadností. Toto vlákno se běžně používá i v textilním průmyslu, což rovněž svědčí o zdravotní nezávadnosti.

Tento stavební materiál a výrobky z něj zažily největší rozmach v poválečném období. Jaké je jeho současné postavení na českém a slovenském trhu? Je srovnatelné s celosvětovým průměrem?
V České republice výrobní závody exis­tujících firem odkoupili hned po revoluci zahraniční investoři, kteří měli dostatek finančních prostředků jak na nákup tech­nologie, tak i na marketingovou podporu a šíření osvěty o zdravotní nezávadnosti vláknocementových výrobků. Odbourání předsudků k tomuto materiálu vedlo ke kontinuálnímu prodeji jednotlivých výrobků. Proto je postavení vláknocementu na českém trhu mnohem lepší a vláknocemen­tové výrobky patří mezi tradiční výrobky.

Na Slovensku byla situace úplně jiná. V minulosti existovali dva výrobci tohoto materiálu. V době, kdy nastal přechod z azbestových vláken na vlákna bez obsahu azbestu, chyběly těmto společnostem finanční prostředky na nákup nové technologie. Výrobní cena nového vlákna byla trojnásobně vyšší než cena původního vlákna. Stejně tak vývoj nové receptury probíhal za chodu, což se odrazilo na nižší kvalitě výrobků. Zákazník proto začal inklinovat spíše k novým, na trh přicházejícím výrobkům – pálené a betonové krytině. Výrobci stavebních materiálů na bázi nového ekologického vláknocementu tak museli na Slovensku začít od nuly.
 
V nabídce máte výrobky určené k realizaci střešních konstrukcí, fasád a dělicích konstrukcí v interiéru, nejen na bázi vláknocementu, ale také na bázi betonu, hlíny a směsi dřevěných třísek a cementu…
Nosnou část sortimentu tvoří výrobky na střechy, a to vláknocementová krytina Eternit (šablony Dacora nebo vlnitá), betonová krytina Euronit a keramická střešní krytina Creaton. Kromě střešní krytiny máme v nabídce exteriérové fasádní prvky. Jde o vláknocementové obkladové desky Natura, Natura PRO, Textura, Etercolor a Cedral, vhodné pro realizaci odvětrávaných fasád, a o keramickou obkladovou desku Tonality, rovněž vhodnou pro realizaci odvětrávaných fasád. Odvětrávané fasády jsou charakteristické dobrými tepelněizolačními vlastnostmi, a to díky vzduchové mezeře, která se při jejich realizaci vytváří. V zimním období neuniká teplo – nevytápí se směrem ven – a v letním období teplo neproniká dovnitř. Kombinace vláknocementového nebo keramického fasádního obkladu a odvětrávané fasády vytváří vhodné řešení pro nízkoenergetické a pasivní domy.

Co znamená takzvaná pro-coating úprava fasádních prvků?
Je to speciální úprava, která má fasádu ochránit proti graffiti. Graffiti lze z fasády odstranit bez větších problémů v průběhu dvou až tří týdnů, a to bez použití chemikálií, jen čistou vodou. Životnost této úpravy se shoduje s životností fasádního prvku. U vláknocementové obkladové desky se nanáší na povrch už během výroby a vytvrzuje UV zářením, čímž se antigraffiti složka dostává pod povrch a zároveň se povrch desky vytvrzuje, čímž se dosahuje zvýšené oděruvzdornosti povrchu.

Nabízíte také interiérové stavební desky?
Ano, nabízíme. Do interiéru se dají použít jednak fasádní desky, například k vytvoření obkladu schodišť nebo chodeb a k dekoraci reprezentačních místností, jednak interiérové stavební desky na bázi cementotřísky a vláknocementu. Cementotřísková deska Duripanel je určena k realizaci nosných stěn dřevostaveb, podhledů, podlah, ztraceného bednění, kontejnerové výstavby, střešního bednění. V nabídce máme tři typy vláknocementových desek. Desky Hydropanel jsou vhodné do prostředí se zvýšenou vlhkostí. Desky Bluclad se používají jako podkladové desky pro dodatečné nanesení omítky. Poslední ze tří typů vláknocementových desek – nehořlavé desky Eterplan – je vhodné použít při realizaci stěnových a podhledových konstrukcí.

Když srovnáte mechanické a fyzikální vlastnosti betonové, pálené střešní krytiny a krytiny z vláknocementu, v čem jsou si podobné a v čem se zcela liší?
Každý typ krytiny má svá specifika. Jednou z nejdůležitějších vlastností střešní krytiny je její životnost. Životnost keramické krytiny je 80 až 100 let, betonové krytiny 50 až 80 let a vláknocementové asi 70 let. Betonová a vláknocementová krytina je odolná proti mrazu a vysokým teplotám a díky povrchovým úpravám jsou obě dostatečně odolné proti vlhkosti. Velkou výhodou vláknocementové krytiny proti pálené a betonové krytině je výborná prostupnost vodních par.

Hlavní výhoda betonových tašek spočívá v cementovém základě – časem se zvyšuje jejich pevnost. Kombinací kuralonových vláken, které ve vláknocementu vytvářejí tahovou výztuž s pevností cementu v tlaku, se získává krytina s vysokou pevností při ohybu. Vláknocement tak můžeme klasifikovat jako vysoce hodnotný beton s typickými materiálovými vlastnostmi.

Vláknocementová krytina je i bez přidání fungicidů odolná proti biologické degradaci působením hub, mechů, řas, bakterií a podobně. Betonová krytina je na usazování nečistot náchylnější, a to i navzdory minimalizaci pórovitosti nanesením spe­ciálně zhuštěné disperzní akrylové povrchové úpravy. Vlastnosti keramické krytiny se přibližují vlastnostem vláknocementové krytiny – čím je povrchová úprava kvalitnější, tím je její odolnost vyšší. Nejkvalitnější povrchovou úpravou je z tohoto hlediska glazura.

Prozraďte nám něco o vašich řešeních pro tunely.
Pro tunely nabízí koncern Etex Group výrobky vhodné k opláštění vnitřní strany tunelů, k vytvoření vnitřního pláště tunelů s protihlukovým účinkem. V rámci SR a ČR je však naší prioritou prosadit se se střešní krytinou a řešeními pro fasády.

Jak zajišťujete logistiku při dovozu výrobků?
Logisticky všechny objednávky v rámci Česka a Slovenska zabezpečujeme prostřednictvím naší pobočky v Nitře. Dodání jak vláknocementových, tak i betonových výrobků jsme schopni zabezpečit do tří dnů. V případě keramických prvků je dodací lhůta tři dny až dva týdny. Výrobky dovážíme přímo z výrobních závodů buď do skladů našich obchodních partnerů, nebo přímo na místo výstavby. Betonová střešní krytina se dováží z výrobního závodu v Polsku, pálená střešní krytina z devíti závodů v Německu a ze závodu v Maďarsku. Pokud jde o keramické obklady, dovoz je zabezpečen z výrobních závodů firmy Creaton v Německu. Vláknocementové výrobky se dovážejí z Německa a Belgie.

Orientujete se spíše na koncového zákazníka, anebo na prodej výrobků prostřednictvím obchodních partnerů?
Naší strategií je zaměřovat se na obchodní partnery. Nepřímo se orientujeme i na koncového zákazníka, ale jen se záměrem podpořit naše obchodní partnery. Další důležitý článek obchodního řetězce tvoří architekti a projektanti. Díky použití našich výrobků v jejich projektech vzrůstá šance našich obchodních partnerů získat novou zakázku.

Tvoří větší podíl vašich dodávek novostavby, nebo rekonstrukce?
V roce 2010, který mohu hodnotit, tvořily větší podíl dodávek našich výrobků rekonstrukce. Příčinu vidím v situaci na stavebním trhu, kde pro omezené finanční stimuly od bankovních institucí, ale i ze strategických důvodů developerských firem byly investice do novostaveb výrazně nižší.

Kterou zakázku považujete za nejvýznamnější a z jakého důvodu?
Z našeho pohledu nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Pro nás je důležitý zákazník a jeho pocit ze zrealizovaného projektu. Za významnou realizaci z mého pohledu považuji rekonstrukci střechy na kostele ve Skalici, který je z architektonického hlediska zajímavou dominantou města. V případě tohoto projektu jsme dodávali střešní keramickou krytinu bobrovku. S keramickou krytinou bobrovka typu Noblesse (speciál­ní vícevrstvová glazura) se nám podařilo prosadit i na českém trhu. Šlo o rekonstrukci střechy statku v obci Podolí. Projekt byl specifický zajímavými obrazci, které architekt na střeše navrhl.

Mgr. Eva Kovačovičová,
jednatelka EBM Co., s. r. o.

Rozhovor připravila Andrea Dingová
FOTO: Dano Veselský, archiv JAGA

Autorka je šéfredaktorka časopisu Stavebné materiály.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.