Dálnice D1 se jedenácti kilometry přiblíží k Přerovu

Dálnice D1 se jedenácti kilometry přiblíží k Přerovu

O dalších 11 kilometrů se prodlouží naše nejstarší a nejfrekventovanější dálnice D1. Úsek Kroměříž východ – Říkovice, jehož stavba bude zahájena v následujících týdnech, je součástí připravovaného prodloužení dálnice na Hulín a Přerov. Po dokončení posledního úseku z Přerova do Lipníku nad Bečvou pak na D1 naváže dálnice D47 do Ostravy a dále do Polska. Stavbu v ceně bezmála 5 miliard korun vybuduje sdružení firem vedené společností Skanska DS do srpna roku 2011. Investorem je Ředitelství silnic a dálnic ČR, projekt je spolufinancován z Fondu soudržnosti EU.

„Silnice I/55 vede přímo středem obce Hulín, kde se na ni napojuje neméně frekventovaná silnice I/47. Obcí tak projíždí denně zhruba 15 tisíc osobních aut a kamionů. Vybudováním tohoto úseku D1 se uleví jak obyvatelům, tak životnímu prostředí v místě. Stavba má také velký ekonomický význam, protože přispěje k dálničnímu spojení Prahy, Brna a Ostravy,“ říká Martin Fischer ze společnosti Skanska DS.

Celková délka úseku, který začíná u mimoúrovňové křižovatky Kroměříž východ a končí na budoucím 75. kilometru D1 u Říkovic, je 11 300 metrů. Na trase vzniknou tři mimoúrovňové křižovatky, které umožní napojení D1 na okolní komunikační síť, zejména na budoucí rychlostní silnice R55 a R49. V úseku bude také několik mostních objektů, které umožní mimoúrovňové křížení dálnice se silnicemi nižšího řádu a se železniční tratí Hulín – Přerov a Hulín – Holešov. Součástí stavby je i bezmála tříkilometrový úsek rychlostní silnice R55, který odvede část tranzitní dopravy z centra Hulína.

Při realizaci stavby bude kladen důraz na omezení negativních vlivů na životní prostředí. Součástí projektu jsou i rozsáhlé vegetační úpravy okolí dálnice a usazovací nádrže, sloužící k ochraně okolních podzemních i povrchových vod.

V současné době probíhají poslední administrativní a organizační přípravy stavby. Vlastní práce budou zahájeny v následujících týdnech.

Základní údaje:
Název: Dálnice D1, stavba 0135 Kroměříž východ – Říkovice
Lokalita: Zlínský kraj
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí), Metrostav, M-silnice a Alpine CZ
Projektant: sdružení Pragoprojekt, a.s., Viapont, s.r.o.
Doba výstavby: duben 2008 – srpen 2011
Délka úseku: 11,3 kilometru
Cena: 4 988 000 000,- Kč bez DPH

Zdroj: Skanska DS