Beton je univerzální a nezastupitelný materiál

Beton je univerzální a nezastupitelný materiál

Společnost Českomoravský beton, a. s., působí v České republice na trhu stavebních hmot vedle společností Českomoravský cement, a. s., a Českomoravský štěrk, a. s., jako součást nadnárodní skupiny HeidelbergCement Group, jednoho z nejvýznamnějších dodavatelů stavebních materiálů na světový trh. Na otázky vztahující se k současné situaci a působení této společnosti v ČR odpovídal předseda představenstva společnosti Ing. Zdeněk Gärtner.

Můžete nám přiblížit vznik skupiny Českomoravský beton a říci, jak funguje vaše holdingová společnost?
Vznik skupiny Českomoravský beton, a. s., spadá do počátku devadesátých let minulého století, kdy byla v Chomutově uvedena do provozu první betonárna pod obchodní značkou TBG. Aby se zdůraznilo spojení s nadnárodní skupinou HeidelbergCement, došlo v roce 2005 ke změně obchodní značky i obchodního názvu holdingové společnosti na Českomoravský beton, a. s. Dnes jde o holdingovou společnost, která prostřednictvím svých dceřiných společností dodává transportbeton v široké škále pevnostních tříd a druhů po celém území republiky. V této oblasti zaujímá vedoucí postavení na trhu. Činnost v oblasti výroby betonů je doplněna prefa výrobou a širokou škálou služeb, zahrnujících dopravu a čerpání betonů, zkušebnictví a poradenství v oblasti technologie betonu. Dceřiné společnosti Českomoravského betonu, a. s., působí na trhu pod obchodním názvem TBG. Úkolem holdingu je sjednotit technickou úroveň, kvalitu poskytovaných služeb a obchodní činnost u jednotlivých společností tak, aby měl zákazník na všech provozech záruku vysokého a neměnného standardu výroby a služeb. K udržení vysoké kvality produkce a služeb jsou na jednotlivých provozech zavedeny systémy řízení jakosti v souladu s normou ČSN EN ISO 9001. Výstupní kvalita celého sortimentu je pravidelně dozorována a na výrobky jsou vydávány příslušné certifikáty a prohlášení o shodě – betonářská norma ČSN EN 206-1.

Beton prošel v posledních letech bouřlivým vývojem. Proč?

Ano, máte pravdu. Navzdory tomu, že je beton obecně vnímán jako neměnící se materiál, vyvíjí se v posledních patnácti letech téměř převratně. Pro své vlastnosti je prakticky nejuniverzálnějším stavebním materiálem a jeho možnosti v pozemním stavitelství ne­jsou ještě zcela doceněny. Do jisté míry za to mohou šedivá paneláková sídliště postavená za minulého režimu. Lidé většinou nepochybují o vynikajících technických vlastnostech betonu, ale už málo vědí o jeho estetických možnostech. Lidé vnímají beton jako šedý, hrubý, studený. Beton však takový není. Těžko najdeme jiný materiál, který v sobě spojuje požadavky na pevnost a trvanlivost a zároveň nabízí téměř neomezené možnosti vyjádření tvarů a forem.

Zatímco beton dokáže nahradit řadu jiných stavebních materiálů, popřípadě ve spojení s nimi zlepšuje své konstrukční vlastnosti, ostatní materiály nejsou schopny beton zcela zastoupit. Například při zakládání budov je beton nenahraditelný. Méně se zatím používá k budování obvodových konstrukcí v rezidenční výstavbě. Přesto stále více přibývá zejména rodinných domů postavených systémem tzv. ztraceného bednění, které významně zlepšuje vlastnosti betonu. Ztracené bednění výrazně zvyšuje tepelně­izolační schopnosti betonu a díky vlastní vysoké tepelné kapacitě betonu získá uživatel komfortní prostředí pro bydlení, jaké nemůže nabídnout žádný jiný materiál. V takových domech je možné počítat s výrazně nižšími náklady na vytápění. V komerční výstavbě se beton používá zejména u administrativních a veřejných budov, kde nachází uplatnění i ve formě tzv. pohledových betonů, ať již částečně při realizaci reprezentativních prostorů či při komplexní výstavbě. Zatímco na počátku minulého století signalizovaly prosperitu firmy haly obložené mramorem, ve 21. století symbolizuje úspěch a dynamiku společnosti reprezentativní hala z pohledového betonu.

Kam se posunul vývoj v oblasti výroby betonu dnes?
Dnes může být beton vyroben jako samo­zhutnitelný (SCC) a samonivelační. V reakci na měnící se požadavky zákazníků se rychle vyvíjejí i další druhy betonů: vysokohodnotný beton (HPC) s delší životností, vysokopevnostní beton (HSC), ale také lehký beton s hmotností 600 kg/m3 nebo fotokatalytické betony, které zaručují nejenom barevnou stálost, ale mají i pozitivní vliv na životní prostředí, které dokážou eliminovat negativní vlivy automobilové dopravy, protože z ovzduší odbourávají nebezpečné látky z výfukových plynů.

Jak jste řekl, beton se mění s požadavky zákazníků. Co všechno tedy můžete svým zákazníkům nabídnout?
Vedle výroby transportbetonu se zabýváme vývojem nových technologií a materiálů, protože klíčovou roli při výběru vhodného materiálu hraje nejenom kvalita samotných vstupních materiálů a služeb, které společnosti nabízejí, ale i způsob zpracování, rychlost realizace a v neposlední řadě i finanční náklady, na než má rovněž vliv neustálé zdražování surovin a energie. V této souvislosti dnes dokážeme našemu zákazníkovi jednak nezávisle poradit, jednak následně nabídnout komplexní řešení pro výstavbu objektů z betonu od základů až po střechu včetně služeb s tím spojených.

Které zajímavé stavby na území ČR se staví nebo byly postaveny z vašich betonů?

Z poslední doby třeba železniční Nové spojení v Praze, oceněné jako Stavba roku 2009, s náročnou realizací pilířů estakády přes Masarykovo nádraží. Technologicky náročný a svým způsobem unikátní byl most přes Rybný potok na dálnici D8, dálniční tunel Valík na D5 s použitím samozhutnitelného betonu pro technicky komplikovanou betonáž středového pilíře, dálniční tunely Libouchec a Panenská na D8, dálniční tunel Klímkovice na D47.

V současné době se dodávkami betonu podílíme na výstavbě tunelových komplexů Blanka v Praze a tunelů Dobrovského v Brně. Za zmínku stojí i stavba D3 – R3 v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí, kde je několik zajímavých mostů.
–>–>
Co nového tyto stavby přinesly vaší práci?
Každá stavba přináší nové zkušenosti a podněcuje k inovacím. I v případě těchto zmíněných staveb byly dodávány značkové betony, což nás utvrzuje, že v případě inovací u značkových betonů jdeme správnou cestou.

Jakým způsobem chrání vaše skupina životní prostředí?
Na ochranu životního prostředí klade celá skupina Českomoravský beton (Heidelberg­Cement Group ČR) mimořádný důraz. Mezi hlavní oblasti, na které se firmy v tomto směru soustředí, patří především ochrana ovzduší, vody a ekologicky šetrné nakládání s odpady.

Jaká je budoucnost betonu a jak je vaše společnost aktivně zapojena do inovačních trendů?
Kromě aktivit, které jsem již zmínil v oblasti inovací, tj. zavádění značkových produktů, se snažíme být v co nejužším kontaktu se svými současnými i potenciálními zákazníky. Proto jsme vloni rozběhli vzdělávací projekt Beton University. Ohlas z řad odborné veřejnosti byl velký a cíl projektu informovat za účasti předních odborníků o novinkách v oboru – o vláknobetonech, lehce hutnitelných a samozhutnitelných betonech a další produktech vyráběných v betonárnách – byl splněn. Nezapomínáme ani na novinky z normativní základny pro betony. Snaha rozšířit profesní rozhled odborné veřejnosti, informovat ji o aktuální situaci na betonářském poli z hlediska legislativy, o možnostech využití jednotlivých produktů, jejich správném zpracování na stavbě a o dalších věcech, které projektanti i stavební firmy využijí při své každodenní práci, nás vedla k rozhodnutí uspořádat první ročník.

Co mohou odborníci očekávat od seminářů v druhém ročníku (2011)?
Na základě reakcí účastníků loňského projektu Beton University jsme pro druhý ročník připravili dva druhy seminářů, které jsou zařazeny do akreditovaných vzdělávacích programů celoživotního vzdělávání pro členy ČKAIT i ČKA.

První seminář pod názvem Beton a lité potěry v podlahových konstrukcích řeší problematiku správného navrhování a provádění podlahových konstrukcí v pozemním stavitelství včetně průmyslových podlah. V semináři budou zmíněny vhodné materiály pro nosné a podkladové konstrukce podlah. Dále budou uvedeny nejčastější poruchy nosných a podkladových vrstev podlah včetně jejich příčin a možného způsobu odstraňování.

Druhý seminář Betony a pohledové betony nabízí přehled objektů pozemních staveb, pro které je možno použít beton. Hovořit se bude i o specifikaci vhodného typu betonu pro tyto konstrukce. Součástí semináře bude i využití betonu jako architektonického prvku, zejména barevných betonů užívaných v pohledových plochách.

Věříme, že naše specializované semináře splní očekávání všech účastníků.

Rozhovor připravila Magdaléna Lukáčová
FOTO: archiv Zdeňka Gärtnera, Jiří Žihlo, Jan Hadrava

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.