Rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu je v plném proudu

Jedna z nejznámějších adres v zemi – Vinohradská 12, Praha 2, tedy historická budova Českého rozhlasu, mění v současnosti výrazně svojí podobu. Sdružení firem OHL ŽS, a.s., a HOCHTIEF CZ a. s. rekonstruují tento památkově chráněný objekt do podoby, která odpovídá požadavkům moderního rozhlasového provozu. Po dokončení druhé etapy získá Český rozhlas celek budov ohraničený ulicemi Vinohradská, Balbínova a Římská s nejmodernějším vybavením a zároveň také s vazbou na historické tradice této instituce veřejné služby. 

Probíhající stavba je v pořadí již druhou etapou rekonstrukce, první proběhla v letech 2004 – 2005. Výstavba probíhá za plného provozu rozhlasu, který pouze přemístil své zaměstnance z Vinohradské 12 do náhradních prostor v již hotových budovách Římská 13 a 15 a pronajaté budovy Římská 12. Rekonstruovaný objekt je památkově chráněn, a proto je nezbytné všechny kroky průběžně konzultovat nejen s investorem, ale také s památkáři.

Historická budova Českého rozhlasu je spjata s řadou zlomových okamžiků minulého století v naší zemi. Původně byla postavena pro Ředitelství pošt a telegrafů a Československý rozhlas v letech 1929 – 1932 podle návrhu architekta Dr. Bohuslava Slámy. V 50. letech byla doplněna zastavěním proluky v Balbínově ulici a v roce 2000 již zmiňovanou dostavbou objektu v Římské ulici. Cílem rekonstrukce je nejen budovu zmodernizovat, ale vrátit jí rovněž její původní funkcionalistickou podobu.

Stav původního objektu a také přístavby z roku 1953 byl značně zanedbaný a původní funkcionalistická tvář budovy byla na mnoha místech téměř nepoznatelná.  „Stav objektu byl celkově špatný, protože se na něm podepsalo jeho stáří a vliv nevhodných zásahů v minulých desetiletích. Možnost rekonstrukce komplikoval také vlastní provoz Českého rozhlasu, tedy organizace, která zásadním způsobem ovlivňuje nejen veřejné mínění, ale také kulturní život v České republice,“ řekl generální ředitel Českého rozhlasu Václav Kasík. V historické budově sídlil vedle administrativních a provozních pracovníků, techniků a novinářů také Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Jsou zde i velká rozhlasová studia.

Po rekonstrukci bude vrácena historickým částem komplexu jejich původní tvář, budova na Vinohradské třídě bude organicky propojena s novými budovami v Římské ulici a rozhlasová pracoviště budou vybavena nejmodernější technikou. „Rekonstrukce památkově chráněných objektů patří k nejobtížnějším stavebním disciplínám. Budova rozhlasu to navíc kombinuje ještě s vybudováním zázemí pro nejmodernější technologie. Věřím, že s výsledkem budou spokojeni jak pracovníci památkové ochrany, tak i zaměstnanci rozhlasu,“ doplnil Ing. Michal Štefl, předseda představenstva a generální ředitel OHL ŽS, a.s.

Po dokončení opravy vzniknou v právě rekonstruované části budovy, jejíž celkový objem obestavěného prostoru je 80 000 m3, nové kanceláře a pracovny redaktorů pro 600 – 650 zaměstnanců, studiové provozy,  stravovací zařízení s kapacitou až 650 jídel denně, zdravotní středisko,  sklady a nové technické zázemí objektu.

Rekonstrukce je hrazena z drtivé části z vlastních prostředků Českého rozhlasu a s přispěním ministerstva kultury a ministerstva financí ČR. Realizuje ji sdružení firem OHL ŽS, a.s., divize Stavitelství Praha, a HOCHTIEF CZ a. s. podle projektu vypracovaného akciovou společností Metroprojekt. Dohled nad rekonstrukcí vykonává Národní památkový ústav Magistrátu hl. m. Prahy.

Základní údaje stavby

Název stavby: Oprava a rekonstrukce objektu Českého rozhlasu – II.etapa, Praha 2, Vinohradská 12
Investor: Český rozhlas
Projektant: Metroprojekt a.s.
Zhotovitel: Sdružení OHL ŽS, a.s. (vedoucí účastník sdružení) a HOCHTIEF CZ a. s.
Zahájení stavby: září 2007
Dokončení stavby: duben 2009

Zdroj: Madison PA