Průmyslové nemovitosti v Praze a regionech ČR
Galerie(3)

Průmyslové nemovitosti v Praze a regionech ČR

Trh s komerčními průmyslovými nemovitostmi v České republice, který zahrnuje objekty pro lehkou výrobu a logistické skladování, nadále zaznamenává zvýšenou úroveň aktivity. Největší část průmyslové výstavby probíhá v tradičních průmyslových městech, v nichž je dostatek pracovních sil.

Předními lokalitami jsou Praha, Brno, Plzeň a Ostrava. Další města pokrývají menší část trhu, avšak jejich tempo rozvoje rychle roste. Mezi druhotné lokality patří Pardubice, Olomouc, Liberec a Ústí nad Labem. Lokality s kvalitní dopravní infrastrukturou se rozvíjejí rychleji než ostatní, což platí obzvláště pro sklady, a proto se podél hlavních dálničních tras D1, D8 a D5 nachází celá řada komerčních průmyslových parků.

V Praze přibudou statisíce metrů skladových ploch

Největší trh s logistickými sklady má nadále Praha, jejich celková plocha v této lokalitě překročila ke konci roku 2007 1 680 000 m2, přičemž na konci roku 2006 tato plocha činila přibližně 1 390 000 m2. Pražský trh láká developery a nájemce převážně podél stávajících či nově budovaných dálničních tahů. Největší dílčí trh se nadále nachází podél dálnice D1, která vede z Prahy do východní části země a dále na Slovensko a do Rakouska; tento dílčí trh představuje podíl na celkovém trhu ve výši přibližně 28 %.

Z celkového objemu nových prostor o ploše 285 000 m2, které se v Praze objevily v průběhu roku 2007, byla většina objektů dokončena podél dálnic D8 a D11. Jednalo se především o Prologis Park v Úžicích u D8 (51 000 m2) a v Jirnech u D11 (70 000 m2) a dále o pokračující výstavbu VGP Parku u R10 v Horních Počernicích. Potenciální objem nových prostor chystaných pro Prahu je dosti velký, neboť na počátku roku 2008 bylo více než 400 000 m2 v různé fázi rozestavěnosti. Tyto připravované prostory zahrnují rozšíření stávajících parků i první fáze nových projektů. Nabídka v roce 2008 rovněž začne vytvářet nový koridor podél dálnice R6, která vede na západ od Prahy, kde v roce 2008 budou zahájeny dva velké projekty, a sice Cargo Port a R6 Logistic Park. Po úplném dokončení budou mít tyto dva projekty dohromady cca 300 000 m2.

Ceny pronájmů klesaly

U sledované aktivity trhu jsme v roce 2007 zaznamenali 100% nárůst v porovnání s rokem 2006. Roční objem nově obsazených prostor činil přibližně 340 000 m2. Výrazně aktivní byla v roce 2007 společnost DHL, která si pronajala přibližně 140 000 m2 v projektech na dálnicích D1 a D8. Nájmy za prvotřídní skladovací prostory v Praze, které byly po většinu konce 90. let 20. století v zásadě stabilní na úrovni přibližně 6 EUR za m2 za měsíc, začaly v roce 2000 klesat. V roce 2000 klesly o 8 % na 5,60 EUR za m2 za měsíc. V průběhu roku 2002 dále klesly o 6 % na 5,25 EUR za m2 za měsíc. V současné době se měsíční nájemné za průmyslové prostory třídy A v Praze pohybuje mezi 4,30 a 4,60 EUR za m2 za měsíc v případě prostor, jejichž velikost je přibližně 2 000 až 3 000 m2. Větší prostory jsou pronajímány za cenu 3,80 až 4,00 EUR za m2 za měsíc. V případě menších projektů nebo menších pronajatých ploch je však ještě stále možné dosáhnout nájemného okolo 5,50 EUR za m2 za měsíc.

Regiony přitahují

Logistické parky se rozrůstají po celém území ČR, především však v blízkosti hlavních dopravních tepen. Kromě již zmíněných atraktivních lokalit (Praha, Plzeň, Brno, Ostrava) se aktivity developerů zaměřují i do ostatních regionů, které v minulosti přilákaly velké objemy výrobních investic (Liberec, Ústí nad Labem, Jihlava, aglomerace Pardubice – Hradec Králové aj.). V souvislosti s faktory jako dostupnost pracovní síly, postupné zlepšování dopravní a technické infrastruktury se trh s průmyslovými nemovitostmi posouvá i do dalších částí republiky a vznikají nové developerské projekty – např. průmyslový park Chomutov společnosti Immo Industry Group (IIG) na ploše téměř 106 000 m2. Postupným dobudováváním dálniční sítě v ČR dochází k zatraktivnění nových lokalit, přitahujících developerské projekty, jako např. VGP či CTPark u Hradce Králové.

V nadcházejícím období lze tedy očekávat stále širší nabídku průmyslových nemovitostí v regionech připravovaných privátním sektorem, převážně developery etablovanými na českém trhu, a současně se objeví několik nových společností, které již dnes zvažují svůj vstup do ČR.

Miroslav Kotek
Foto: archiv společností Cushman & Wakefield, Immo Group

Autor pracuje v realitní společnosti Jones Lang LaSalle jako konzultant na úseku industriálních nemovitostí