/ Byznys /

Healthy Homes Barometer potvrzuje: Musíme zrychlit tempo renovací

Zdroj: Velux

Healthy Homes Barometer poukazuje na naléhavou potřebu zvýšit tempo obnovy bytového fondu. Pandemie koronaviru překvapivě přinesla nečekanou šanci spojit rychlé oživení hospodářství se zlepšenými standardy bydlení a kvalitou života pro miliony lidí.

Healthy Homes Barometer 2020 upozorňuje na tato klíčová zjištění:

  • Evropská unie nedokáže splnit vyšší cíl snížení emisí do roku 2030, aniž by se radikálně nezvýšilo tempo obnovy budov, protože ještě v roce 2050 budeme využívat 9 z 10 současných budov.
  • Renovace mají potenciál pro nastartování lokálních ekonomik.
  • Téměř 80 milionů Evropanů žije v nezdravých budovách. Renovace stárnoucího bytového fondu v Evropě je velkou příležitostí ke zlepšení zdraví obyvatelstva.
  • Rychlejší tempo renovací bude mít přímý vliv na to, aby se až o 25 % snížil počet Evropanů trpících respiračními chorobami způsobenými právě vlhkým prostředím v domácnosti.

Budovy sehrávají důležitou úlohu na cestě k uhlíkové neutralitě i trvalé udržitelnosti. Svým provozem, materiály a výstavbou jsou dnes zodpovědné za 39 % emisí celosvětových zplodin CO2 a za jednu třetinu globální konečné spotřeby energie.

Průzkum Healthy Homes Barometer 2020 proto blíže zkoumal, jakou úlohu sehrávají domácnosti, školy i kancelářské budovy na cestě ke klimaticky neutrálnímu hospodářství v rámci Zelené dohody.

Renovace přispějí k nastartování lokálních ekonomik

Závěry ze zprávy Healthy Homes Barometer 2020 poukazují na to, že renovace mají potenciál pro nastartování lokálních ekonomik. Jen málokterý sektor dokáže tak rychle vytvářet pracovní místa jako právě stavební průmysl. Na renovacích se na plný úvazek v současnosti podílí průměrně 6,5 milionu zaměstnanců v evropském stavebním sektoru. Investice do obnovy budov budou proto klíčovým nástrojem k dosáhnutí klimatických cílů a současně podpoří ekonomické oživení.

Bez renovací EU nesplní stanovený cíl snížení emisí

Sektor obnovy skrývá obrovský potenciál. Evropská unie totiž nedokáže splnit stanovený cíl snížení emisí do roku 2030, aniž by se radikálně nezvýšilo tempo obnovy budov. Současná míra renovace stávajících budov v Evropě je stále velmi nízká. V průměru se každý rok renovuje méně než 2 % národního fondu budov.

Dosáhnout ambiciózní cíl uhlíkové neutrality do roku 2050, stanovený v Evropské Zelené dohodě, bude možné pouze tehdy, pokud se tempo obnovy minimálně zdvojnásobí až ztrojnásobí. Toto zvýšené úsilí v oblasti renovací (bez započtení jiných odvětví, které mohou být ovlivněny) současně znamená potenciál pro zaměstnání dalších 2 až 4 milionů lidí.

Kromě toho, že se vytvoří příležitosti pro vznik nových pracovních míst v lokálních ekonomikách, přináší obnova starých budov i další pozitivum. Rychlejší tempo renovací pomůže do roku 2050 snížit počet domácností s nadměrnou vlhkostí až o polovinu. Díky tomu se až o 25 % sníží počet Evropanů trpících respiračními onemocněními, které jsou způsobeny právě vlhkým prostředím v domácnostech.

Motivovat k nastartování renovačních procesů mají moderní principy obnovy, které svým uživatelům musejí nabídnout více než jen úspory energie. „Naléhavá potřeba renovovat musí jít ruku v ruce s tím, že budeme vytvářet zdravé, energeticky úsporné a dostupné domy, které svým uživatelům přinášejí zdravé vnitřní prostředí. To je trvale udržitelné řešení, které většina společností nemůže odmítnout,“ řekl Peter Bang, výkonný ředitel skupiny VELUX.

RenovActive Slovensko jde příkladem

Projekt RenovActive Slovensko v Šali ukazuje konkrétní příklad, jak přistupovat k celosvětově naléhavému tématu uhlíkové neutrality budov. Cílem tohoto projektu bylo vytvořit jednoduše replikovatelný koncept, který se po dokončení stane šablonou a inspirací pro podobný typ renovací.

Ukázková rekonstrukce typického čtvercového rodinného domu na moderní, zdravé a cenově dostupné udržitelné bydlení vychází ze sedmi jednoduchých principů, při jejichž dodržení lze dosáhnout stejné kvalitativní parametry na úrovni nově postavených domů.

Principy RenovActive jsou replikovatelné i při renovaci jiných typů domů. Pokud má být tento koncept příspěvkem k nastartování procesu obnovy stárnoucího bytového fondu v Evropě, je důležité, aby byl nejen aplikovatelný i v okolních zemích, ale aby bydlení v zdravých, dostupných a udržitelných domech dávalo ekonomický smysl.

Koronakrize přinese změny v domácnostech

Pandemie zdôraznila důležitost zdravého vnitřního prostředí. „Už před pandemií strávili Evropané 90 % času uvnitř budov, z toho dvě třetiny doma. Pandemie ještě více zdůraznila význam zdravých domovů jako prostoru pro práci, hraní, učení a život. Navíc je pravděpodobnější, že právě rodiny s nízkým příjmem žijí v nezdravých domech. To je vystavuje většímu riziku špatného zdravotního stavu. I proto bychom se v plánech obnovy měli zaměřit na energetickou chudobu,“ říká Zsolt Szabó, Market Director VELUX Slovenská republika.

Zjištění z Healthy Homes Barometru 2020 potvrzují, že renovace budov napříč celou Evropou má potenciál nejen splnit závazky směřující k uhlíkové neutralitě, ale zlepšuje také zdraví lidí, stimuluje hospodářské oživení a vytváří udržitelnější komunity.

www.velux.cz