Vítkovické rekonstrukce (1. část)

Vítkovické rekonstrukce (1. část)

Budova starého ředitelství v Ostravě je sice stavba bez historické hodnoty, ale s řadou historických článků upomínajících její bohatou minulost spjatou s ještě bohatější historií. Objekt ve tvaru písmene F bude opravován postupně, návrh zpracoval však budovu jako celek.

Řešený objekt je rekonstrukcí, téměř citací původního stavu. Je vybaven architekturou doby svého vzniku v novodobé výstroji. To respektuje i celkové nové řešení povrchů, kdy jsou fasády po zateplení ponechány v klasické omítce. Nově pojaté výplně otvorů jsou přizpůsobeny celkovému řešení. Původní členění oken je zachováno.

Návrh ve tvaru písmene F byl zpracován v letech 2009 – 2010.

Součástí celého areálu Starého ředitelství Vítkovic je křídlo pošty a jako takové je jednoznačně urbanisticky definováno.

Účel rekonstrukce
Objekt bude sloužit převážně k účelu administrativy, dále pak pro účely umístění testovacího a předváděcího centra hydraulických strojů.

Staré ředitelství Vítkovic – rekonstrukce

Nové konstrukce i vyhlídková restaurace
Dosud byla zrealizována první část budovy. Vzhledem ke statickému stavu a povaze budovy jako stavebního celku byly pro veškeré nově navržené konstrukce, jako jsou příčky, vyzdívky mezi jednotlivými částmi budovy, izolační zdivo, dozdívky původního zdiva nebo dozdívky kolem oken, použity tvárnice Ytong. Zejména pro své vlastnosti v oblasti rekonstrukcí, jako jsou nízká hmotnost, snadná opracovatelnost, jednoduchá manipulace a schopnost tepelně izolovat.

Důležité jsou okolní úpravy objektu, jejich napojení na terén, řešení celkového parkingu a napojení na osu vítkovický zámeček – plynojem. Střešní část korunuje vyhlídková restaurace.

Zdroj: Xella CZ

Komentáře