Kulturní život ve Středoklukách má probíhat také v novém obecním sálu.
Galerie(8)

Veřejné prostranství ve Středoklukách řešila architektonická soutěž

Středočeské Středokluky se rozhodly cestou architektonické soutěže najít budoucnost veřejného prostoru v obci. Ten má tři přirozená těžiště, se kterými se podle odborné poroty nejlépe vypořádalo vítězné studio majoarchitekti.

Obec Středokluky leží severozápadně od Letiště Václava Havla a v blízkosti dálnice D7. Dobrá dopravní dostupnost, doplněná napojením na pražskou integrovanou dopravu, ji dělá velmi atraktivním místem pro nové obyvatele, výsledná suburbanizace ale klade nároky na kapacitu občanské vybavenosti a celkový obraz obce.

U obecního sálu má vzniknout malé náměstíčko na kterém se mají konat obecní akce.
Obecní úřad má symbolizovat transparentnost vedení obce.
Kulturní život ve Středoklukách má probíhat také v novém obecním sálu.
Celková situace obce Středokluky a jejích tří těžišť
Soutěžní panel
Soutěžní panel 2
Soutěžní panel 3

Vedení obce se proto rozhodlo vypsat architektonickou soutěž, která by nalezla nové, jasné a sjednocující vyjádření pro veřejný prostor obce, kam by byla směřována občanská vybavenost a kulturní život.
Řešené území veřejných prostranství soutěže je definované třemi uzlovými centry obce Středokluky (historickým, současným a servisním), ulic mezi nimi a jejich nejbližším okolím. Pro všechny části je zásadní řešení povrchů, dopravní obsluhy, pobytové kvality, možnosti využití pro rozdílný program a výsadby.

V blízkosti kostela sv. Prokopa, kaple sv. Kříže a sochy sv. Jana Křtitele se nachází cenné, památkově chráněné historické centrum obce. U kostela se nachází malá vodní nádrž. Mezi dnešním obecním úřadem a integrovanou střední školou Stanislava Kubra se nachází současné těžiště života v obci. Je tak vnímáno zejména kvůli blízkosti vstupů do jednotlivých areálu občanské vybavenosti a drobné komerční vybavenosti.

Místní se zde setkávají při vyřizování svých záležitostí, často se tu také pohybují školní děti. Na okraji obce se pak nachází areál technických služeb a hasičská zbrojnice, který je třetím důležitým bodem.

U obecního sálu má vzniknout malé náměstíčko na kterém se mají konat obecní akce.
U obecního sálu má vzniknout malé náměstíčko na kterém se mají konat obecní akce. |

Vítězný návrh Martina Poláčka a Ivy Potůčkové směřuje k co největší přehlednosti prostředí. Architektura reprezentující obec by podle nich měla být pokud možno přiměřená a jednoduchá, aby překlenula rozdílný vkus občanů a odolala střídání módních trendů.

„Vesnický ráz spatřujeme především v přiměřených jednoduchých objemech, útlých obdélných půdorysech domů, tradičních materiálech i v určité rozostřenosti ploch,“ uvádějí architekti.

Detašovaný obecní sál, umístěný do současného centra, pracuje s ideou transparentnosti. Má charakter zvedajícího se otevřeného pavilonu umístěného v zeleni. Akce se mohou přelévat do veřejného prostoru. Geometrie reaguje na stáčející se ulici.

Obecní úřad má symbolizovat transparentnost vedení obce.
Obecní úřad má symbolizovat transparentnost vedení obce. |

Obecní úřad i pošta jsou v návrhu umístěny ve stávajících objektech, které nově propojuje vstupní hala. Ta ustupuje z uliční čáry a vytváří chráněný předprostor, jehož dominantou je pomník oproštěný od zbytné ohrádky. Spolky mohou využít školní dvůr.

Hasičská zbrojnice umístěná ve stávající hale a novostavba technických služeb připomíná v jejich návrhu klasickou figuru statku se dvorem. Pro starou náves je typická proměna rybníka na přírodě bližší prostředí se zeleným břehem sestupujícím k hladině.

Soutěžní panel
Soutěžní panel |

U návrhu studia majoarchitekti ocenila porota citlivost ke kontextu a funkční řešení. „Ke zvážení je forma střechy obecního sálu včetně míry prosklení jeho stěžejní fasády a možnost doplnění parkovacích míst k areálu servisního centra,“ uvádí se v protokolu k vítěznému návrhu.

Přes tuto drobnou výtku se však návrh prosadil v konkurenci 11 dalších projektů a jedná se o velmi přesvědčivý způsob, jak sjednotit ráz obce a vytvořit v ní kvalitní místa k životu. Lze jenom doufat, že podobných soutěží bude jen přibývat.

TEXT: RED
FOTO: ČKA, OÚ STŘEDOKLUKY, MAJOARCHITEKTI