Obecní úřad má symbolizovat transparentnost vedení obce.