Vizualizace dostavby 4 kvadrantu při pohledu od Generálního štábu AČR, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)

Vítězné náměstí se po 100 letech dokončí. Soutěž o návrh vyhrál holandsko-český tým

Vítězem mezinárodní architektonické soutěže na dostavbu 4. kvadrantu Vítězného náměstí se stal společný návrh holandské kanceláře Benthem Crouwel Architects a českého studia OVA. Projekt na dostavbu jednoho z nejvýznamnějších pražských náměstí navazuje na původní hodnoty urbanistické koncepce Dejvic od Antonína Engela. Investor s vítězem již podepsal smlouvu na přípravu projektu.

Hlavní město Praha, městská část Praha 6, Vysoká škola chemicko-technologická a zadavatel soutěže společnost Fourth Quadrant, tvořená investory Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain, dnes představily výsledky Mezinárodní architektonické soutěže 4. kvadrant Vítězného náměstí, Praha – Česká republika.

Na základě kritérií a s ohledem na zadání soutěže mezinárodní porota rozhodla o udělení těchto cen:
1. místo: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
2. místo: Cityförster (NL) + Studio Perspektiv (ČR)
3. místo: A69 – architekti (ČR)

Do finálního, druhého, kola soutěže se probojovalo celkem pět týmů, dalšími účastníky druhého kola byly nizozemská kancelář MVRDV a česko-německé konsorcium Pavel Hnilička Architects+Planners a Baumschlager Eberle Architects. Tyto týmy představily v polovině června své návrhy mezinárodní soutěžní porotě.

Situace dostavby 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
Situace dostavby 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR) | Zdroj: ONplan

Soudržnost a individualita

Vítězný tým ve svém návrhu představuje smíšenou zástavbu pro bydlení, kanceláře a občanskou vybavenost. Jádro návrhu tvoří nové náměstí, na které navazuje nová budova VŠCHT a kulturní centrum Prahy 6. Klidnou část naopak tvoří rezidenční blok ve východní části území s polosoukromým vnitroblokem.

„Vítězný návrh představil velmi přesvědčivý soubor budov. Návrh rozvíjí individuální architektonickou identitu jednotlivých stavebních programů, současně však zachovává silnou urbanistickou a architektonickou soudržnost celku zasazeného do krásného prostředí veřejných a soukromých prostranství. Porota zvláště kladně ocenila polohu nového kulturního centra Prahy 6 a jeho atraktivní dvojitý vstup jak z Technické ulice, tak z podzemí přes zahloubené nádvoří,” uvedl předseda soutěžní poroty a profesor na curyšské ETH Kees Christiaanse.

Pohled na nové náměstí v centrální části dostavby 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR
Pohled na nové náměstí v centrální části dostavby 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR | Zdroj: ONplan

Výsledek soutěže hodnotí kladně také hlavní město Praha. „Zatímco soutěž na Florenc 21 nám poprvé ukázala soutěžní workshop jako cestu spolupráce mezi městem a soukromým sektorem, soutěž na 4. kvadrant z něj udělala seriál, který bude mít, doufám, hodně dílů. Místo se silným odkazem Antonína Engela bylo těžkým oříškem, podařilo se nám ale společnými silami dostat do Prahy skutečně špičkové světové i české architekty, kteří přišli se skvělými návrhy. Vítěznému návrhu se podařilo správně odpovědět na kladené výzvy a dle mého názoru skvěle dokomponuje ‚kulaťák‘. Velký dík patří investorům, kteří se rozhodli do této formy spolupráce jít, i plánovací kanceláři ONplan za již tradičně perfektní organizaci,“ řekl Petr Hlaváček, náměstek primátora hl. m. Prahy pro územní a strategický rozvoj.

„Do soutěže se přihlásila řada silných týmů a jako porota jsme vybírali z mnoha vynikajících návrhů. Soutěž byla navíc profesionálně řízená. Líbí se mi, jak vítězný návrh pojímá řešení veřejného prostoru – zahrnuje atraktivní pěší zónu s přímým napojením na metro a vnitřní náměstíčko obklopené obchody a restauracemi, zároveň ponechává prostor pro populární farmářské trhy. Budou zde i velké plochy zeleně v klidném rezidenčním vnitrobloku,“ řekl Petr Palička, ředitel společnosti Penta Real Estate a zároveň člen soutěžní poroty.

Přesvědčivý návrh

„Vítězný návrh nás oslovil především z pohledu urbanismu. Respektuje okolní zástavbu a přináší do lokality novou kvalitu veřejných prostranství s přímou vazbou na výstup z metra. Ty budou sloužit nejen obyvatelům Prahy 6, ale i studentům a v podstatě všem Pražanům, neboť jde o multifunkční projekt celoměstského významu. Pestrá funkční náplň projektu přispívá k atraktivitě místa a podporuje život v celé lokalitě. Jsem rád, že návrh projektu vzešel z otevřené mezinárodní architektonické soutěže, za jejíž organizaci patří velké díky společnosti ONplan. Zájem ze strany architektů byl značný a porotci tak měli při výběru nejlepších návrhů skutečně obtížnou práci,“ konstatoval Leoš Anderle, výkonný ředitel společnosti Sekyra Group.

Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR) | Zdroj: ONplan
Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
Ptačí pohled na dostavbu 4. kvadrantu, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR) | Zdroj: ONplan

„Vítězný návrh výborně navazuje na velmi dlouho nedokončený úkol. Příští rok to bude přesně 100 let od vzniku urbanistické koncepce Dejvic z pera Antonína Engela a právě Kulaťák na své dokončení čeká už velmi dlouho. Vítězný tým s tímto dědictvím pracoval naprosto bravurně a vytvořil prostředí, které nabízí dostatek veřejného i soukromého prostoru, zeleně i příležitostí pro komunitní život. Profitovat z něj budou celé Dejvice,“ dodal Marcel Dostal, CEO skupiny Kaprain.

Členy mezinárodní soutěžní poroty, která vybrala vítězný návrh, byli architekti, urbanisté i krajinářští architekti. Kromě Keese Christiaanse také britský architekt Alex Lifschutz nebo švédský krajinářský architekt Martin Arfalk. Místopředsedou poroty byl Michal Kohout z Fakulty architektury ČVUT. V závislé části poroty zasedli zástupci investora, VŠCHT Praha, městské části Praha 6, hlavního města a IPR Praha. Česká komora architektů udělila soutěži doklad o regulérnosti.
Zadavatelem soutěže byla společnost Fourth Quadrant, tvořená investory Penta Real Estate, Sekyra Group a Kaprain. Na pořádání soutěže se dále podílely Vysoká škola chemicko-technologická, hlavní město Praha, městská část Prahy 6 a IPR Praha. Organizátorem soutěže byla plánovací kancelář ONplan.

Dokončení Engelových plánů

“Velmi vítáme dokončení původních urbanistických plánů Antonína Engela vytvořením kvalitního městského prostředí. Nové budovy utvoří ve 4. kvadrantu dobře fungující veřejný prostor a budou reagovat na probíhající a budoucí změny klimatu. Věříme, že se v dohledné době dočkáme rovněž revitalizace Vítězného náměstí v duchu vítězného návrhu architektonické soutěže. Aktuálně probíhá důležitá změna územního plánu, která kromě veřejných prostranství aktualizuje také koncepci dopravy a zeleně a bez které nelze projekt realizovat,” uvedl ředitel IPR Praha Ondřej Boháč.

Pohled do rezidenčního vnitrobloku, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
Pohled do rezidenčního vnitrobloku, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR) | Zdroj: ONplan

“Pro náš tým bylo klíčové najít urbanistickou a architektonickou kompozici, která by hladce zapadla do 100 let starého návrhu Antonína Engela a zároveň doplnila rozmanité veřejné prostory Prahy 6 o současnou, novou vrstvu. Podařilo se nám otevřít přísnou geometrii stavebních bloků při zachování jejích základních pilířů a začlenit do ní veřejné náměstí v lidském měřítku, aktivované kulturním centrem, univerzitní budovou VŠCHT, bistry, restauracemi a obchody. Spolupráce s OVA, naším českým partnerem, byla mimořádně pozitivní. Toto spojení místních poznatků a mezinárodních zkušeností vedlo ke komplexnějším a inovativnějším řešením, což zvýšilo celkovou kvalitu a efektivitu návrhu,” vysvětlil Pascal Cornips z Benthem Crouwel Architects.

Holandská architektonická kancelář Benthem Crouwel Architects byla založena v roce 1979 architekty Janem Benthem and Melsem Crouwelem. Má za sebou řadu úspěšných realizací, mezi které patří ikonická stavba Městského muzea v Amsterdamu, hlavní nádraží v Rotterdamu nebo stadion Ziggo Dome rovněž v Amsterdamu. V Česku studio vyhrálo v roce 2021 soutěž na nové vlakové nádraží v Brně. Jejich pražský partner, architektonická kancelář OVA, byla založena Jiřím Opočenským a Štěpánem Valouchem v roce 2007. Za stavbu sídla společnosti Lasvit v Novém Boru získala v roce 2020 hlavní ocenění v České ceně za architekturu, stavba Spolkového domu ve Slavonicích byla nominována na evropskou cenu Miese van der Rohe. OVA je i autory oblíbeného hotelu Sv. Vavřinec v Peci pod Sněžkou.
Pohled prodloužením Technické ulice směrem k Vítěznému náměstí, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
Pohled prodloužením Technické ulice směrem k Vítěznému náměstí, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR) | Zdroj: ONplan

Byty, restaurace, kulturní sál

Cílem soutěžního workshopu bylo najít novou podobu a optimální architektonické a urbanistické řešení severozápadní části Vítězného náměstí. Soutěžící měli za úkol navrhnout multifunkční objekt s byty, kancelářemi, obchody, službami i restauracemi. Důležitou částí zadání byl rovněž návrh nové univerzitní budovy VŠCHT Praha, v níž kromě učeben a zázemí pro studenty vzniknou také prostory pro veřejnost či minipivovar.

V nové zástavbě najde své místo také multifunkční kulturní sál o ploše až 3 000 m2, které dnes v Praze 6 citelně chybí. Kulturní centrum nabídne prostory nejen pro koncerty, výstavy a divadelní představení, ale i komunitní akce. Významným způsobem tak doplní chybějící kulturní infrastrukturu městské části.

Důležitým krokem k realizaci projektu bylo uzavření smlouvy mezi vítězným týmem a zadavatelem soutěže, které proběhlo toto léto. Ta zavazuje vítězný tým k dopracování návrhu do podoby urbanistické studie s regulačními prvky na celé řešené území. „S vítězným týmem již máme uzavřenou dohodu a práce na projektu tedy mohou začít. Nyní se soustředíme na dopracování architektonické studie na základě podnětů od porotců soutěže. Předběžný termín dokončení budov je na přelomu roku 2028/2029,“ doplnil Petr Palička, ředitel společnosti Penta Real Estate.

Pohled na nové náměstí v centrální části dostavby 4. kvadrantu s novou budovou Vysoké školy chemicko-technologické, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR)
Pohled na nové náměstí v centrální části dostavby 4. kvadrantu s novou budovou Vysoké školy chemicko-technologické, tým 20: Benthem Crouwel Architects (NL) + OVA (ČR) | Zdroj: ONplan

Účast veřejnosti

Do soutěže byla zapojena i veřejnost. Během přípravy soutěže měli místní obyvatelé i návštěvníci možnost podělit se o své hodnocení současného stavu území, ale také navrhnout, co by měla nová zástavba splňovat. „Po dohodě s investory jsme umožnili veřejnosti komentovat i samotné návrhy, které byly odevzdány ve druhém kole. Všechny komentáře byly následně předány porotě jako jeden z podkladů pro její rozhodování,“ dodala Karolína Koupalová z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizovala.

Oceněné projekty, ale i návrhy týmů z 1. fáze soutěže budou představeny veřejnosti na připravované výstavě v Centru architektury a městského plánování, IPR Praha od 23. října do 12. listopadu 2023.

Soutěž byla vyhlášena loni na počátku srpna formou takzvaného soutěžního workshopu, který umožňuje vést přímý dialog mezi soutěžícími a porotou. Workshopů se účastnili také odborníci na dopravu a udržitelnou mobilitu, památkovou péči či modro-zelenou infrastrukturu a jiná témata, kteří tak posuzovali soutěžní návrhy z odborného hlediska. Celkem se do soutěže přihlásilo 44 týmů, z nichž porota vybrala na základě zaslaných portfolií 10 účastníků soutěže pro první kolo. Do druhého kola pak postoupilo pět soutěžních týmů. Soutěž byla uspořádaná na základě dohody majitelů pozemků, společnosti Fourth Quadrant a Vysoké školy chemicko-technologické s hlavním městem Praha a městskou částí Praha 6.

red