Montrealské molo

Partneři sekce:

Nové montrealské molo nazvané Grand Quay je prvním místem, kde pasažéři výletních lodí a trajektů vstupují do města. Střecha přístavního terminálu na břehu řeky Sv. Vavřince byla od roku 2018 zpřístupněna a přebudována na veřejný prostor plný kvetoucích rostlin a dřevěných teras.

Nová promenáda, nazvaná Promenade d´Iberville, leží na střeše nového terminálu a je bezezbytku pokrytá obrovskou dřevěnou terasou a více než 30 000 druhy kvetoucích a vonících květin. Návštěvníkům je tento slunný prostor přístupný širokými schody, které mohou sloužit stejně dobře i na posezení a trávení volného času.

Montrealské molo 01
Montrealské molo 02
Montrealské molo 03
Montrealské molo 04
Montrealské molo 05
Montrealské molo 06
Montrealské molo 07
Montrealské molo 08

Nový veřejný prostor

Dřevěné schodiště na jednom z konců střešní zahrady vede na lučním porostem pokryté náměstíčko nazvané Commencment Square, které se postupně svažuje k řece. Velký otevřený prostor na konci mola je místem pro přemýšlení, setkávání i opalování. Stejně tak může hostit celou řadu akcí.

Projekt doplňuje síť veřejných prostor v montrealském starém přístavu a obnovuje vztah obyvatel s řekou a přístavem. Grand Quay je přístupné všem – chodcům, cyklistům i uživatelům veřejné dopravy.

„Od okamžiku, kdy projekt vznikl, bylo naším záměrem prodloužit na molo lineární prak ze starého přístavu. Chtěli jsme vytvořit prostor, který podtrhne bohatost vjemů v této lokalitě, ale také nabídnout lidem park – místo k relaxaci, místo, které budou lidé chápat jako jejich,“ popisuje Sonia Gagné, architektka a spolumajitelka studia Provencher_Roy.

Zvýšenou promenádou prochází pět průzorů, které naplňují světlem lodní terminál o podlaží níže. Do projektu bylo integrováno velké množství zeleně, včetně stromů, a nová krajinná úprava usměrňuje větrné proudění z přístavu takovým způsobem, že usnadňuje pohyb v blízkosti řeky pro chodce, cyklisty i automobily.

Montrealské molo 02

Moderní vize

Neoddělitelnou součástí projektu je i vytvoření nového lodního terminálu na místě bývalého otevřeného mola. Místo, které bylo dříve jen málo navštěvované, a pokud ano, pak pouze za účelem nalodění či vylodění, nyní získalo také důstojný prostor pro pasažéry, jejichž počet by měl v budoucnu narůstat.

Investor rekonstrukce mola, The Port of Montreal, se ale rozhodl kromě moderní přístavní infrastruktury vnést nové hodnoty i do dříve polozapomenuté čtvrti.

The Port of Montreal´ s Grand Quay
Místo: Montreal, Kanada
Architekt: Provencher_Roy
Krajinná architektura: NIP Paysage
Inženýring: WSP Group
Investor: Port de Montréal
Realizace: 2018–2021
Text: Red
Foto: V2com

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2019.