Partneři sekce:

Montrealské molo

Nové montrealské molo nazvané Grand Quay je prvním místem, kde pasažéři výletních lodí a trajektů vstupují do města. Střecha přístavního terminálu na břehu řeky Sv. Vavřince byla od roku 2018 zpřístupněna a přebudována na veřejný prostor plný kvetoucích rostlin a dřevěných teras.

Nová promenáda, nazvaná Promenade d´Iberville, leží na střeše nového terminálu a je bezezbytku pokrytá obrovskou dřevěnou terasou a více než 30 000 druhy kvetoucích a vonících květin. Návštěvníkům je tento slunný prostor přístupný širokými schody, které mohou sloužit stejně dobře i na posezení a trávení volného času.

Nový veřejný prostor

Dřevěné schodiště na jednom z konců střešní zahrady vede na lučním porostem pokryté náměstíčko nazvané Commencment Square, které se postupně svažuje k řece. Velký otevřený prostor na konci mola je místem pro přemýšlení, setkávání i opalování. Stejně tak může hostit celou řadu akcí.

Projekt doplňuje síť veřejných prostor v montrealském starém přístavu a obnovuje vztah obyvatel s řekou a přístavem. Grand Quay je přístupné všem – chodcům, cyklistům i uživatelům veřejné dopravy.

„Od okamžiku, kdy projekt vznikl, bylo naším záměrem prodloužit na molo lineární prak ze starého přístavu. Chtěli jsme vytvořit prostor, který podtrhne bohatost vjemů v této lokalitě, ale také nabídnout lidem park – místo k relaxaci, místo, které budou lidé chápat jako jejich,“ popisuje Sonia Gagné, architektka a spolumajitelka studia Provencher_Roy.

Zvýšenou promenádou prochází pět průzorů, které naplňují světlem lodní terminál o podlaží níže. Do projektu bylo integrováno velké množství zeleně, včetně stromů, a nová krajinná úprava usměrňuje větrné proudění z přístavu takovým způsobem, že usnadňuje pohyb v blízkosti řeky pro chodce, cyklisty i automobily.

Montrealské molo 02

Moderní vize

Neoddělitelnou součástí projektu je i vytvoření nového lodního terminálu na místě bývalého otevřeného mola. Místo, které bylo dříve jen málo navštěvované, a pokud ano, pak pouze za účelem nalodění či vylodění, nyní získalo také důstojný prostor pro pasažéry, jejichž počet by měl v budoucnu narůstat.

Investor rekonstrukce mola, The Port of Montreal, se ale rozhodl kromě moderní přístavní infrastruktury vnést nové hodnoty i do dříve polozapomenuté čtvrti.

The Port of Montreal´ s Grand Quay
Místo: Montreal, Kanada
Architekt: Provencher_Roy
Krajinná architektura: NIP Paysage
Inženýring: WSP Group
Investor: Port de Montréal
Realizace: 2018–2021
Text: Red
Foto: V2com

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2019.

RubrikyUrbanismus