Další fáze Rohanského ostrova

Rohanský ostrov je jedno z klíčových rozvojových území v Praze. Na nevyužívaném brownfieldu vzniká v několika fázích propojení Karlína a Palmovky administrativními a obytnými budovami. Investor této revitalizace, společnost Sekyra Group, nyní představil podobu urbanistického řešení druhé etapy výstavby od ateliéru Schindler Seko.

Ten zvítězil ve workshopu, kterého se zúčastnilo devět architektonických studií. Na podkladě urbanistické studie s regulačními prvky od Pavel Hnilička Architekti, která byla v předchozím roce projednána s MČ Praha 8, se tak jednotlivé týmy zabývaly konkrétnějším řešením jedné z postupných částí výstavby v lokalitě.

Architekti kladli důraz na kvalitu života.
Letecký pohled na master plán 2. etapy Rohan City.
Rohan City
Rohanské nábřeží se má stát městským bulvárem.
Rozložení hmot umožňuje osvětlení všech budov.
Situace Rohan City

Vítězný koncept

Odbornou porotu složenou ze zástupců Institutu plánování a rozvoje, architektů a zástupců městské části a investora nejvíce přesvědčilo řešení ateliéru Schindler Seko architekti, s. r. o. Porota se na vítězném návrhu jednomyslně shodla, ocenila zejména jeho komplexnost, kvalitu vnitřního prostředí plánované zástavby, kterou umožňuje, a zapojení zamýšleného Rohanského mostu do řešené lokality.

Ten může zcela změnit dynamiku pohybu automobilů, tramvají, cyklistů a chodců v oblasti a na budoucí život v rozvojové oblasti může mít klíčový vliv. Tím, že se podařilo jeho existenci integrovat do urbanistického řešení, je možné odpovědně snižovat negativní, a naopak podporovat pozitivní efekty nového spojení vltavských břehů.

Nepřehlédněte: Proměny pražské čtvrti Karlín

Plán proto navrhuje zvednout niveletu Rohanského ostrova na úroveň budoucího mostu a přeměnit Rohanské nábřeží na městský bulvár. Vítězný urbanistický koncept bude tzv. master plánem pro druhou etapu Rohan City. Jeho autoři se stanou hlavními architekty této etapy, a budou tak mít rozhodující vliv na architektonické řešení vybraných budov.

Aby byla nová čtvrť rozmanitá, měla atmosféru živého města a vyvarovala se uniformity, doporučila porota zapojit do architektonického plánu i pět dalších studií, která se zúčastnila workshopu. Na bytové domy by se tak měly zaměřit Ateliér bod architekti a LOXIA, administrativním objektům se budou věnovat QUARTA ARCHITEKTURA a A.D.N.S. PRODUCTION. Tvůrčí tým doplní studio CHYBIK+KRISTOF.

Rohan City

Klíčová lokalita

Rohanský ostrov je místem, jehož charakter jej předurčuje k výstavbě v duchu myšlenek města krátkých vzdáleností. Jde o brownfield v těsné blízkosti rostlé zástavby, dopravní a technické infrastruktury. „Rohan City je jedno z území s obrovským potenciálem pro výstavbu.

Pevně věřím, že diskuze architektů s investorem, který je nakloněn respektovat požadavky na současnou tvorbu města a veřejného prostoru, povede k rozumné výstavbě v souladu s koncepcí Prahy. Bonusem je, že tento projekt vytváří podmínky pro vznik nového metropolitního parku na Rohanském ostrově, který by měl být novým, krásným a veřejně přístupným parkem, a já osobně se na něj moc těším.

Soutěžní návrhy dokazují nový přístup, kde doprava, urbanismus a architektura spolupracují na jednom cíli, a tím je obytný prostor pro lidi, kteří v něm žijí,” říká 1. náměstek primátora doc. Ing. arch. Petr Hlaváček, člen Rady hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje a územního plánu.

Vítězný návrh skutečně směřuje k větší městotvornosti. Urbanismus navržený ateliérem Schindler Seko se nepohybuje ve vakuu, ale reaguje na kontext okolí. Pracuje tak například s postupnou realizací projektu River Gardens a v maximální míře se snaží využít klady lokality, jako jsou výhledy z bytů a kontakt se zelení i u domů v tzv. druhém plánu.

Vhodné členění hmot budov také zlepšilo osvětlení jednotek umístěných především v menším z uvažovaných bloků na východě tohoto území.

Rozložení hmot umožňuje osvětlení všech budov.
Rozložení hmot umožňuje osvětlení všech budov. |
Rohan City_A polyfunkční městské bloky
Místo: Praha-Karlín
Architekt: Ing. arch. J. Prokopec, Ing. arch. J. Schindler, Ing. arch. L. Seko / SCHINDLER SEKO ARCHITECTS
Investor: SEKYRA Group
Vizualizace: Radek Brunecký
Projekt: 2019
Text: red
Foto: Sekyra Group, SCHINDLER SEKO, Radek Brunecký

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 3/2019.