Výstava o budoucnosti Florenci
Galerie(12)

Znovu součást města. Mezinárodní týmy připravily budoucnost Florence

Partneři sekce:

Vysoce kvalitní veřejná prostranství, propojení Karlína s centrem Prahy i názorný příklad, jak udržitelněji žít ve městech budoucnosti. To vše má splňovat nová Florenc. Tři nejlepší návrhy odhaluje nová švýstava v Centru architektury a městského plánování (CAMP), která Pražanům také umožní se k vizím nové čtvrti vyjádřit.

Florenc je jedním z nejvytíženějších pražských dopravních uzlů, ale také brownfieldem pouze kilometr od Staroměstského náměstí. Urbanistická soutěž Florenc 21 má za úkol vybrat nejlepší návrh pro obnovu tohoto komplikovaného území.

Lidé mají proto od 16. 11. do 5. 12. 2021 možnost seznámit se se třemi nejlepšími koncepty pro obnovu této lokality na výstavě v CAMPu. Z 57 přihlášených se do finále soutěže probojovaly týmy z Nizozemska, Švýcarska a Česka.

Team 24 - nová čtvrť
Team 24 - plán
Team 24 - u trati
Team 24 - Tišnov
Team 55 - bez magistrály
Team 55 - plán
Team 55 - Na Florenci
Team 55 - magistrála

„Lokalita Florence je klíčovým prostorem pro město – jedná se o významný dopravní uzel a prostor v blízkosti historického centra. Těší mě, že se do mezinárodního soutěžního workshopu přihlásily takto silné týmy a těším se, až vybereme finální návrh. Je skvělé, že se i do této fáze soutěže mohou zapojit občané a komentovat soutěžní návrhy,“ uvedl 1. náměstek primátora Petr Hlaváček.

Plánuje se čtvrť i terminál

Veřejnost má rovněž prostor pro komentování soutěžních návrhů přímo v místě výstavy i prostřednictvím webových stránek. Porota poté vybere 1. 12. 2021 konečného vítěze i se zohledněním komentářů veřejnosti. Vítězný tým bude následně pověřen rozpracováním návrhu do urbanistické studie.

V plánu je vybudovat soběstačnou čtvrť, renovovat autobusový terminál i dopravní infrastrukturu a napojit toto území na zbytek města. Při proměně je důležitá zejména udržitelnost i kvalitní veřejný prostor. 

„Překvapilo nás, kolik energie, času a invence všechny tři týmy do svých návrhů vložily. Zároveň se ukázalo, že i zahraniční týmy mohou k místu přistupovat s pochopením a s pokorou k jeho historickým hodnotám. Návštěvníci výstavy budou určitě překvapeni, jak příjemná a atraktivní čtvrť by v tomto dnešním zadním dvorku centra Prahy mohla vzniknout. Pro ty, co výstavu nestihnou, připomínám možnost stáhnout si návrhy přímo z webu soutěže,“ objasňuje Petr Návrat z plánovací kanceláře ONplan, která soutěž organizuje.

Domácí tým

V převážně domácí soutěžní koalici se spojili UNIT architekti, A69 – architekti a v Londýně působící studio se slovenskými kořeny Marko&Placemakers. První dvě studia už mají s obnovou v Praze zkušenosti, UNIT architekti se podíleli na urbanistické studii Kyje-Hloubětín, zatímco A69 mají pod palcem přestavbu smíchovského terminálu. Skupina na své vizi Florence pracuje s širokým mezioborovým týmem, do nějž patří sociologové, ekonomové a odborníci na klimatickou změnu nebo na dopravu.

Team 24 - autobusový terminál
Team 24 – autobusový terminál | Zdroj: CAMP

Švýcarská diplomacie

Švýcarský tandem agps Architecture,Atelier Girot a IBV Hüsler nejspíš v návrhu Florence využije zkušenosti posledně jmenovaného studia. Ateliér má za sebou práci na projektu, kde bylo nutné najít shodu mezi několika zúčastněnými stranami včetně vedení kantonu a města. Šlo o pozoruhodné překrytí dálnice na curyšském předměstí Schwamendingen, kde provoz desetitisíců aut „schová“ zelená plocha parků a hřišť.

Team 55 - busový terminál
Team 55 – busový terminál | Zdroj: CAMP

Nizozemský industriál

Další tým tvoří nizozemské de Architekten Cie., LOLA Landscape Architects s českým ateliérem M2AU. Nizozemské portfolio zaujme hlavně transformací nevyužitého přístaviště v Amsterdamu. Jazyk architektury nových budov tu zdárně cituje industriální minulost a někdejší průmyslová prostranství dnes hostí kulturní akce, například koncerty.

Team 50 - Na Florenci
Team 50 – Na Florenci | Zdroj: CAMP

Vybírá mezinárodní porota

„V CAMPu se snažíme prezentovat budoucnost a rozvoj Prahy a Florenc je jednou z klíčových lokalit hlavního města. Jedná se o brownfield, který je nejblíže centru města a jeho proměna je pro město zásadní. Území je nevyužité a zanedbané. Nevzhledné je i okolí autobusového terminálu. Jsem rád, že mezinárodní soutěž přinese novou podobu Florence a také, že se do rozhodování může zapojit každý, kdo navštíví novou výstavu,“ komentuje Ondřej Boháč, ředitel IPR.

Nejlepší návrh nové Florence zvolí nadnárodní porota složená z věhlasných architektů, urbanistů a krajinářských architektů. V nezávislé části poroty je například zakladatel MVRDV Winy Maas, zakladatel KCAP Keese Christiaanse, profesor Matthew Carmona z Londýna, dále urbanista Pavel Hnilička nebo rektorka Regina Loukotová. Předsedou poroty je hlavní architekt města Brna Michal Sedláček.

Závislá část poroty zastupuje zájmy zainteresovaných stran, patří sem Lenka Burgerová za hl. m. Praha, Jaromír Hainc za Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy, Petr Palička z Penta Real Estate, Tomáš Ctibor z 4ct / ČSAD Praha Holding, Tomáš Hřebík za Městskou část Praha 8 nebo starosta Petr Hejma za Městskou část Praha 1. Návrh bude představen 1. 12. 2021 na tiskové konferenci v CAMPu.

red