Park na Rohanském ostrově

Praha objevuje řeku: Budoucí park na Rohanu nabídne prostor pro všechny

Partneři sekce:

Předmětem mezinárodního soutěžního dialogu bylo navrhnout budoucí rozvoj veřejného prostranství podél řeky Vltavy. Lokalita, které se dlouhé roky nevěnovala pozornost, se tak stane místem nejen pro divokou přírodu, bydlení a práci, ale také odpočinek. Vítězem se stal česko-belgický tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR.

Vítězný tým nabízí díky konceptu sníženého terénu a vzniku promenády podél řeky cenný přístup k vodě. Park rozděluje do jednotlivých zón, které ubytují rozličné aktivity od kultury přes sport po prostor pro děti. Zároveň však nechává dostatečně volného prostoru pro nerušený pobyt v přírodě. Komise ocenila mimořádnou práci s rozhraním města a parku, v návrhu je cyklostezka povýšena na zelenou promenádu, která nabízí návštěvníkům a místním obyvatelům množství aktivit a zároveň chrání tamní pestrou faunu a floru.

Vítězné řešení přináší do lokality nové kvality a možnosti jejího využívaní, zodpovědně pracuje s pamětí místa i místními aktéry a střídmě a logicky na sebe navazuje jednotlivé etapy prací. V neposlední řadě projekt přichází s překvapivě efektivním a hospodárným přístupem k protipovodňové ochraně, kterou řeší pouze na pozemcích vlastněných městem, čímž předchází případným problémům při realizaci.

Protipovodňová opatření i veřejná zeleň

„Projekt Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova bude dalším střípkem v mozaice pražských ostrovů a krásně doplní tak už velmi poctivě revitalizovanou část Prahy. Jsem moc rád, že projekt pana architekta Fišera a jeho týmu přišel s inovativním řešením celé realizace, které zaručí vysokou míru protipovodňové ochrany pro celou lokalitu Libně, Karlína a Holešovic. Navrhované řešení skvěle kombinuje veřejný prostor, zeleň a bezpečnost vodního hospodářství,“ uvádí Michal Hroza, pražský radní pro technickou infrastrukturu.

Park na Rohanském ostrově
Park na Rohanském ostrově | Zdroj: OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR

„Rohanský ostrov je v současnosti neutěšený brownfield a přispívá neblaze k efektu tepelného ostrova ve své lokalitě. Naším cílem je nejenom tenhle efekt rozbít, ale také vrátit tohle místo do Prahy jako příjemnou součást života města a jeho obyvatel. A přesně to od budoucího řešení očekávám a těším se na jeho konečnou podobu,“ doplňuje Jana Komrsková, náměstkyně primátora

Návrh vítězného týmu klade důraz na cirkularitu – počítá s využitím stávajících materiálů v místě, začleňuje stávající biodiverzitu a tematizuje práci s historickým dědictvím, ať je to pamětní místo kostelních zvonů zabavených pro účely zbrojního průmyslu nacistickým Německem, nebo místní betonárna, kterou po jejím plánovaném uzavření citlivě transformuje na multifunkční kulturní areál.

Park na Rohanském ostrově
Park na Rohanském ostrově | Zdroj: OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR

Mezinárodní týmy

„Vítězný tým nás přesvědčil tím, jak pracuje s terénem. Umožní rozšíření celkového využitelného území. Velmi dobře také zpracovává přístup k vodě, což je jednou z největších devíz každého území u řeky. Během celého procesu soutěžního dialogu jsme kladli důraz na zapojení místních obyvatel i stakeholderů. Naše vzájemná spolupráce výběrem vítěze nekončí. I dopracování návrhu bude provázet komunikace s místními a odborníky městské části Praha 8. Jako městská část máme „z první ruky“ informace o daném území a potřebách našich obyvatel, i proto budeme usilovat o to, abychom se stali správcem území a nového parku,“ říká Radomír Nepil, místostarosta Prahy 8.

Do mezinárodního soutěžního dialogu na vznik Studie Parku Maniny a Koncepce Rohanského a Libeňského ostrova se přihlásilo 13 multidisciplinárních týmů z celého světa. V létě 2022 odborná komise vybrala čtyři, které paralelně navrhovaly budoucí podobu území mezi cyklostezkou a řekou od Hlávkova mostu až po špičky Libeňských kos. V užším výběru se spolu potkaly tři nizozemsko-české týmy a jeden belgicko-český.

Park na Rohanském ostrově
Park na Rohanském ostrově | Zdroj: OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR

Vítězem se stal tým složený z ateliérů OMGEVING+FISER+VRV+SINDLAR, druhé místo získalo LOLA+M2AU+de Architekten Cie., třetí místo obsadil tým Delva+pespektiv, na čtvrtém se umístili New Park Maniny Consortium – DS+VenhoevenCS+MOBA+Aquatis. Budoucí podoba Rohanského ostrova vzniká ve spolupráci s místními aktéry, jako je veřejná správa, majitelé pozemků, kulturní a sportovní spolky, neziskové organizace a další. Ani vítězný návrh nemá ještě finální podobu, tým jej dopracuje na základě dalších setkání a diskuzí s místními aktéry.

Detailní představení návrhů proběhne 22. září od 19.00 v CAMPu. Výstava reaguje na znovuobnovený zájem města o „svoji“ řeku a představuje veřejnosti aktuální trendy v územním rozvoji říční krajiny na příkladech dvaceti pěti konkrétních projektů, které se na Vltavě či v jejím bezprostředním okolí chystají k realizaci. Výstava potrvá do 17. prosince 2023.

red