Zemědělská usedlost se proměnila v rodinný dům
Galerie(11)

Zemědělská usedlost se proměnila v rodinný dům

Když majitelé zakoupili bývalou zemědělskou usedlost, zamýšleli provést jen nezbytné úpravy v interiéru obytného stavení a nastěhovat se. Při bližším průzkumu se však ukázalo, že vzhledem k vlhkým stěnám ze smíšeného zdiva bude nutné do stavby zasáhnout výrazně víc. Rekonstrukce se chopili architekti Tomáš a Alena Bezpalcovi, kteří za tuto realizaci získali zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media v rámci soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2012-2013 Cihla v 21. století.

Pouhá rekonstrukce se u zemědělské usedlosti ve středočeské vesnici Hronětice nejevila jako dobré řešení, protože sanovat a odizolovat stávající vlhké zdivo by bylo neúnosně nákladné. Architekti uvažovali i o možnosti staré objekty zbořit a vystavět na pozemku zcela nový dům. Ukázalo se však, že stávající obytný objekt má nejlepší možné umístění na pozemku, že jeho základy jsou kvalitní a krov zachovalý. Architekti tak společně s majiteli došli k rozhodnutí využít z původního materiálu vše, co se dá, a držet se stávajícího půdorysu. Díky tomuto rozhodnutí, které znamenalo dlouhou a pečlivou práci na přestavbě, mají teď majitelé bydlení s jedinečnou atmosférou starých dobrých časů.

Na pozemku stálo hned několik stavení. Zatímco při východním okraji nadále stojí velká stodola, výměnek umístěný přímo uprostřed pozemku byl zbourán a otevřel tak krásný výhled z domu do zahrady. Samotný obytný dům je u severního okraje pozemku a přiléhá k němu původní chlívek, který doznal jen několika málo oprav. Ze samotného obytného stavení byl dočasně sundán funkční krov a obvodové zdi byly ubourány do jednoho metru výšky nad bývalou podlahou. Vnitřní prostor mezi zdmi byl následně zasypán a překryt železobetonovou deskou, na které mohly být nově vyzděny obvodové zdi, tentokrát z cihel Porotherm. Výšku budovy nově určilo plánované využité podkroví pro další ložnice.

Přestavba rodinného domu v Hroněticích
architekt: Akad. Arch. Ing. Alena Bezpalcová, Ing. Arch. Tomáš Bezpalec
investor: Vladislava a Martin Lejnarovi
realizace: Hronětice, 2006

-vb-
zdroj: http://www.wienerberger.cz