Dům na venkově

V nejnovější realizaci studia Tropical Space se spojila silná architektonická myšlenka a respekt k tradičnímu rytmu života vietnamské rodiny. V podivuhodném a exotickém světě světel a stínů se tak mísí každodennost s úctou k pravdě a čistotě.

V projektech vietnamského ateliéru Tropical Space se mísí hluboké porozumění místní kultuře a úcta k tradičnímu stavitelství s odvahou využívat silný architektonický jazyk. Ve svých stavbách kladou velký důraz na všechny složky udržitelnosti.

Promyšleně využívají low-tech přístupy k udržování příznivého vnitřního klimatu svých domů, používají lokální a ekolo­gicky přívětivé materiály a postupy. Snaží se najít způsoby, jak propojit rytmus života svých klientů a silnou architektonickou myšlenku.

Vnější uzavřenost

Jedním z jejich nejnovějších projektů je rodinný dům ve venkovské oblasti nedaleko Ho Či Minhu. Čistý tvar stavby z režného cihlového zdiva a betonu v sobě ukrývá směrem k obloze otevřené atrium s nádržkou na vodu, která prolamuje sedlovou střechu.

Long An House 02

Vnitřní svět

Tradiční vietnamské domy chápou interiér domu jako jeden navzájem provázaný prostor. Hranicemi, které tvoří místnosti, jsou spíše odlišnosti v osvětlení a míra ruchu plynoucího z života, který v půdorysu domu probíhá.

Klima jižního Vietnamu vede dům k větší uzavřenosti vůči okolní krajině, o to bohatší jsou ale vjemy nabízené čistým architektonickým jazykem uvnitř. Ostré slunce je filtrováno a prochází dovnitř jako v čase proměnlivá mozaika světla vytvořená na jednoduchých slunolamech.

Long An House 04

Pasivní ventilace

Ty stíní interiér domu, ale dovolují, aby ve všech ročních obdobích pronikal chladivý vítr. Skrze celou výšku domu procházejí ventilační šachty, které využívají komínového efektu a umožňují teplému vzduchu stoupat nahoru mimo dům.

Tyto přirozené, na energiích nezávislé metody ochlazování jsou doplněny zapojením vodních prvků, ať už v podobě klidné hladiny nádrže ve vnitřním atriu, nebo s využitím zasakování dešťové vody.

Long An House 03

Long An House
Místo: My Hanh Nam, Vietnam
Architekt: Nguyen Hai Long, Tran Thi Ngu Ngon / Tropical Space
Realizace: 2017
Text: Anna Vrabcová
Foto: Oki Hiroyuki

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2019.