Nové cesty vietnamské architektury
Galerie(11)

Nové cesty vietnamské architektury

Na projekty architektonického studia ODDO architects můžeme narazit v Evropě i v Asii. Pro jeho zakladatele, Marka Obtuloviče a Mai Lan Chi Obtulovičovou není, jak sami říkají, malého zadání. Každý projekt je pro mladý architektonický pár výzvou. Marek a Mai navrhují architekturu s respektem k místu, klimatu a místním zvykům.

Proč právě Vietnam? Co vás do těchto končin přivedlo?

Chtěli jsme zkusit pracovat v jiném kontextu než tom evropském. Pracovali jsme již na několika místech v Evropě, proto jsme chtěli mít jinou zkušenost, která by obohatila naše architektonické přemýšlení. Uvažovali jsme nad Singapurem a Vietnamem, nakonec jsme zvolili Vietnam. Žena tam má část rodiny, proto jsme si říkali, že ve Vietnamu bude více příležitostí. Pro Vietnam jsme se rozhodli také s ohledem k velikosti místního trhu.

Jaký je hlavní rozdíl mezi přístupem k současné architektuře v ČR a ve Vietnamu?

Současná architektura je ve Vietnamu relativně nová, takže si zde teprve hledá svou cestu. Společnost je stále hodně tradiční a staví se de facto obdobné stavby, jaké již stojí v okolí. Je zde ale zároveň množství šikovných mladých architektů, kteří se kvalitní architekturou snaží zlepšit životní prostředí. V poslední době klienti na soudobou architekturu „slyší“ o něco více, jelikož je medializována díky úspěchům architektonického ateliéru Vo Trong Nghia architects (VTN). Tento ateliér otevřel nové architektuře cestu. Dle mé zkušenosti je o něco jednodušší prosadit zajímavý koncept tady ve Vietnamu než v Čechách. Vypracování projektu je o dost rychlejší jednak kvůli nedostatku času ze strany klienta a také menší byrokracii kolem stavebního povolení. Na druhou stranu je ve Vietnamu v porovnání s ČR nesmírně těžké „ukočírovat“ projekt a hlavně stavbu až do zdárného konce. Ze strany architektonického ateliéru znamená kvalitní dokončení stavby obrovské vypětí sil. Nepřeháním, když řeknu, že stavební firma či klient je schopen ze dne na den celou stavbu dramaticky předělat, pokud na ně architekt neustále nedohlíží a není s klientem a stavitelem v intenzivním kontaktu.

Jaké zkušenosti jste si odnesli z ateliéru Vo Trong Nghia Architects? Na jakých nejzajímavějších projektech jste tam pracovali?

V ateliéru jsme pracovali tři roky a za tu dobu jsme dělali na mnoha zajímavých projektech. Po nějaké době jsme dostali větší důvěru a stali jsme se vedoucími architektonického týmu. Tato zkušenost se nám později zúročila ve vlastním architektonickém studiu ODDO architects. Mohli jsme často pracovně vycestovat z Vietnamu do zahraničí za novými projekty či prezentací projektu v rámci architektonických soutěží či festivalů. Za tuto pracovní zkušenost jsme nesmírně vděční.

Vietnamský pavilon EXPO v Miláně (VTN architects)

Vietnamský pavilon EXPO v Miláně (VTN architects)

Například pro mě byl zajímavým projektem vietnamský pavilon Expa v Miláně. Vytvořit tuto stavbu bylo hodně složité z hlediska rozpočtu, logistiky a množství legislativních omezení. Velmi rád vzpomínám také na projekt bambusové restaurace u jezera. Venkovní restaurace je tvořena prostorovou bambusovou konstrukcí jednadvaceti sloupů, takže se jednotlivé sloupy dají používat jako užitný prostor pro sezení. Jedná se o poměrně výjimečnou stavbu. Generálně není jednoduché stavět z bambusu. Pokud stavební firma nemá s tímto materiálem zkušenost, doprovází použití tohoto materiálu mnoho různých rizik. Na druhou stranu se ale jedná o nádherný materiál a krásné konstrukce.

Kdy jste se rozhodli založit vlastní ateliér? Co bylo hlavní motivací k jeho založení?

Vlastní ateliér ODDO architects jsme založili před rokem, po ukončení pracovního poměru v ateliéru Vo Trong Nghia architects. S mou pracovní a také životní partnerkou Mai Lan Chi Obtulovičovou jsme cítili, že je pro tento krok správná chvíle. Myslíme si, že naše společná zkušenost jako vedoucích architektů v ateliéru VTN byla velmi přínosná pro vlastní osamostatnění. Pracovali jsme na širokém rozsahu projektů s rozmanitostí klimatu i lokalit. To nám dodalo dostatečné sebevědomí a motivaci jít po vlastní cestě.

Co znamená „ODDO“? Jak název vašeho ateliéru vznikl?

ODDO znamená česky OD začátku až DO konce. Udělat projekt pořádně od úvodní skici až po dotažení domu do finální podoby. Nejde nám o pouze vypracování projektu, ale o finální postavené dílo. Název také vyjadřuje dovednosti každého z nás. Každý má lepší dovednosti v té či oné fázi projektu, takže se navzájem dobře doplňujeme.

Na stavby jakého druhu se specializujete, a proč?

Naše studio se nespecializuje na konkrétní stavby. Pracujeme na různorodých projektech. Od drobného designu po územní plánování. Pokud si myslíme, že výsledek bude kvalitní, věnujeme se i drobným projektům, například produktovému designu. Našim cílem je odvést kvalitní práci s přidanou hodnotou. Rádi pracujeme se složitým, omezujícím zadáním. Například nízkým rozpočtem, složitým pozemkem nebo materiálovým omezením. Takováto omezení často generují zajímavé výsledky.

Jaký je život českého architekta ve Vietnamu / vietnamské architektky v ČR?

Počátky ve Vietnamu byly těžší vzhledem k jiné kultuře a odlišnému klimatu. Také naučit se chápat omezené stavební a materiálové možnosti nebylo snadné. Porozumět místní mentalitě tak, aby architekt navrhl, co vyhovuje klientovi, a zároveň měl radost z vlastní práce. Život a práce ve Vietnamu člověka posílí a posune. Pro mě i mou ženu byly začátky relativně těžké, ale vzhledem k tomu, že rádi cestujeme, brali jsme to všechno jako poznání a zkušenost. Mai žila od školky v České republice, takže její způsob myšlení je více český než vietnamský. Výhodou je, že mluví vietnamsky, takže má výborný „jazykový most“ do místního prostředí. V České republice je doma, takže ve Vietnamu čelila a čelí stejným těžkostem a výzvám jako já.

Jaké zajímavé příležitosti pro mladé architekty Vietnam v současnosti nabízí?

Pro místní mladé architekty je to především dynamicky se rozvíjející trh. Ekonomika Vietnamu rychle vzrůstá, což generuje také příležitosti pro architekty. Stále aktuálním problémem je velká ekonomická propast mezi chudými a velmi bohatými lidmi. Tento kontrast je zde ve Vietnamu velmi markantní. Naštěstí střední ekonomická třída roste a s ní i pracovní možnosti pro architekty. Zároveň je zde hodně práce pro architekty, kteří navrhují a staví stavby pro podporu chudších obyvatel, chudých odlehlých vesnic či chudých komunit. Práce architektů je zde dle mého názoru pestřejší než v ČR.

Jak jste se seznámili? Jak se vám daří vzájemně sladit společný profesní a osobní život?

S Mai jsme se poznali ještě během našich studií na Fakultě architektury v Brně. De facto jsme již deset let spolu. Tři roky jsme pracovali ve VTN, poslední rok ve společném studiu ODDO architects. Nějakým způsobem mezi námi ta pracovní a životní alchymie funguje. (Smích) Jsme za to velmi rádi. Přesto je třeba stále nacházet harmonii mezi naší profesí a osobním životem.

Kdybyste měli z vašich projektů vybrat dva takzvaně „srdcové“ – jeden situovaný v ČR a jeden ve Vietnamu – které by to byly, a proč?

Pro nás jsou všechny projekty srdcové, jelikož do všech dáváme obrovské množství energie a kus sebe. Každý má svůj výjimečný příběh, takže nechci povyšovat jeden nebo dva konkrétní.

Zaujal mě projekt V+H House. Mohl byste jej blížeji představit?

Tento dům se nachází ve Vietnamu v hlavním městě Hanoj. Samotné město se intenzivně rozrůstá, je zde vysoká hustota zastavění, velké množství dopravy a obyvatel. Městské prostory trpí nedostatkem zeleně pro stínění. Díky velké hustotě a rychlému developmentu je zde nedostatek veřejného prostoru, například parků. Lidé nemají moc míst, kde si venku odpočinout, děti nemají prostor pro venkovní hraní. Takové město samozřejmě je pak „továrnou“ na stres, který je u obyvatel Hanoje či Saigonu možné pozorovat ve velké míře. Naším cílem bylo u tak malého nízkorozpočtového projektu rodinného domu vytvořit harmonické útočiště před vnějším městským stresem.

V+H house, řez

V+H house, řez

Původně obsahoval pozemek domu menší zahradu se dvěma ovocnými stromy. Tuto zahradu jsme chtěli navrátit místu a rodině v rámci nového domu. Chtěli jsme, aby rodina mohla sama pěstovat zeleninu a ovoce, jak byla zvyklá na původní zahradě. Důležitým principem je přirozené provětrání a dostatek denního světla díky oknům a světlíkům. Zároveň je podstatné vyhnout se přehřívání domu. Dům je členěn tak, aby splnil tyto požadavky pro komfortní život vietnamské rodiny. Dnešní domy ve Vietnamu jsou většinou temné, vlhké a používají pouze klimatizaci. To znamená absolutní odtržení od okolního klimatu. Lidé ztrácejí vědomost, jak přirozeně žít v místním prostředí. Dům V+H se snaží tuto problematiku řešit a vytvořit komfortní prostor pro život.

V+H house

V+H house

Na jakých projektech v současnosti pracujete?

Zmiňovaný projekt domu V+H je ve výstavbě, takže docházíme často na stavbu a dohlížíme na její průběh. Brzy začnou práce na pohledové cihelné fasádě domu, což bude vyžadovat preciznost stavební firmy a naše častější kontroly. Momentálně pracujeme také na projektu plážového klubu na pobřeží středního Vietnamu. Z hlediska velkého otevření prostoru a značného rozponu je tento projekt konstrukční výzvou. Spolupracujeme s českým statikem, jelikož ve Vietnamu se nevyskytují statici pro posouzení dřevěných konstrukcí. Všechny tradiční dřevěné stavby jsou dimenzovány empiricky a na základě zkušenosti tesařů. Pracujeme také na zajímavém parku pro obec Horní Bludovice v České Republice. Tímto parkem se snažíme nahradit chybějící veřejné centrální prostory vesnice. Chceme vytvořit místo, kde se budou sousedé setkávat a relaxovat, a především zkvalitnit životní prostředí v obci použitím jednoduchých tradičních prvků venkovské krajiny. Další zajímavou prací je rekonstrukce ambasády staré koloniální vily, ve které se snažíme maximálně respektovat původní stavbu.

Návrh parku v Horních Bludovicích

Návrh parku v Horních Bludovicích

Jaký je váš architektonický sen? Vysněný projekt, který byste chtěli jednou realizovat?

Realizovat stavbu nebo místo, které dokáže dlouhodobě ovlivnit uživatele či návštěvníky tak, aby si znovu začali vážit přírody – matky země. V tomto výjimečném prostoru by u člověka nastal určitý proces sebeuvědomění, následné procitnutí a vytvoření silné vazby na přírodu. Architektura a příroda má sílu lidi ovlivnit.

ODDO architects

Marek Obtulovič (*1984)
a Mai Lan Chi Obtulovičová (*1986) se poznali během studií na Fakultě architektury VUT v Brně. Od té doby spolu kráčí životem osobním i profesním. Pracovní zkušenosti sbírali v České republice, Británii, Belgii a Vietnamu, kde momentálně žijí. Po třech letech strávených v ateliéru Vo Trong Nghia založili vlastní studio ODDO architects.

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: SAVERIO LOMBARDI VALLAURI, HOANG LE PHOTOGRAPHY, ODDO ARCHITECTS

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2017.