Dům s otevřeným hledím

Stylově čistý, zdánlivě přízemní dům vyrostl v rozvolněné vilové zástavbě na západ od centra středně velké obce ve středním Posázaví. Jde o klidnou lokalitu, která si stále zachovává přírodní charakter. Okolní parcely jsou sice zastavěny rodinnými domy a chatami, udržované zahrady okolo staveb se však prolínají se vzrostlými borovicovými a smíšenými háji, což dodává místu kouzlo a poetiku.

Pozemek se svažuje k řece Sázavě a tato svažitost se na první pohled nemusí jevit zcela ideálně. Nicméně architekti Jiří Opočenský a Štěpán Valouch z architektonického studia ov–a, které investor k realizaci domu přizval, využili sklonu pozemku ve svůj a potažmo i stavebníkův prospěch a navrhli dvoupodlažní dům, který zdánlivě vypadá jako přízemní.

Kuchyně

Dokonalost je v jednoduchosti

Spodní úroveň domu je uzavřená do sebe, do klidného vnitřního atria. Sem jsou situovány ložnice s francouzskými okny, směřujícími do tohoto uzavřeného dvora. V atriu i kolem něj se odehrává soukromý život rodiny, z ložnic lze vyjít přímo do venkovního prostoru. Směrem k atriu je obrácena i prosklená stěna bazénu, celý prostor pak uzavírá servisní trakt s hlavním vstupem, parkováním a skladovacím zázemím.

Ačkoli je dům celoskleněnou stěnou orientován k uliční čáře soukromí obyvatel domu není díky zasazení stavby ve svahu a předsunutí spodního traktu vpřed dotčeno.
Kuchyně
Spodní úroveň domu s ložnicemi se soustředí do sebe do klidného vnitřního atria.
Interiér domu
Interiér domu 2
Při pohledu od bazénu se otvor stává rámem obrazu se scenérií měnící se průběžně s ročními obdobími.
Koupelna
Dvoupodlažní dům

Atrium není zcela uzavřené, kromě pohledů k obloze skýtá svým obyvatelům i průhledy velkým otvorem v obvodové zdi do zahrady. Při pohledu od bazénu se otvor stává rámem obrazu se scenérií, měnící se průběžně s ročními obdobími.

Ze strany zahrady zaujme plná, zářivě bílá stěna bez oken. Jako stuha se vine kolem spodní úrovně stavby, v patře se lomí a stává se z ní střecha a štítové zdi pavilonu, jehož celá plocha je otevřeným obytným prostorem, společenskou částí domu.

Ačkoli je dům celoskleněnou stěnou orientován k uliční čáře soukromí obyvatel domu není díky zasazení stavby ve svahu a předsunutí spodního traktu vpřed dotčeno.

Velkorysé prosklení budí dojem otevřeného hledí, skleněné stěny však nejsou pouze zdrojem přirozeného denního světla. Vytváří současně vpředu i vzadu nenucené přesahy interiéru do vnějšího prostředí, obyvatelé domu tak mohou využívat v teplých dnech k pobytu vnitřek domu i zahradu současně.

V symbióze s okolím

Ačkoli je dům celoskleněnou stěnou orientován k uliční čáře, soukromí obyvatel domu není díky zasazení stavby ve svahu a předsunutí spodního traktu vpřed dotčeno. Čisté linie a nekomplikovaný půdorys stavby respektují své okolí – horizontální řešení domu navazuje na přírodní charakter území, zmenšuje měřítko stavby při pohledech zvenčí a začleňuje ji do okolní vegetace.

Interiér domu

Základní údaje:
Lokace: Středočeský kraj
Projekt: 2015
Návrh: Studio ov–a
Autoři: Jiří Opočenský, Štěpán Valouch
Spolupráce: Anna Schneiderová
Zastavěná plocha: 402 m2
Foto: Tomáš Souček
Text: Daniela Bartošová