Úspěch české zahradní architektury
Galerie(17)

Úspěch české zahradní architektury

Zatímco v České republice je zahradní architektuře věnována jen malá pozornost, v sousedním Rakousku je tomu naopak. Již popáté zde byla vyhlášena mezinárodní soutěž o nejlepší soukromou zahradu „Die besten Gärten“, která si klade za cíl vyzdvihnout roli zahrady jako důležitého dialogu mezi architekturou a krajinou. Ze 126 přihlášených projektů z 26 zemí světa se v poslední ročníku mezi oceněnými umístila i brněnská Trnkova zahrada od Evy Wagnerové.

Zahradní architektka Eva Wagnerová přihlásila do soutěže svou realizaci brněnské soukromé zahrady, která přiléhá k rekonstruovanému starému domu. Zahrada ukrytá za vysokým živým plotem z tisů zaujala porotu především svou ohromnou poetiku. Nejvýraznějším prvkem zahrady je mělká vodní plocha, jejíž dno je vyskládané deskami z černé břidlice. Díky tomu vodní hladina připomíná velké zrcadlo. Žulou dlážděný odpočinkový prostor přesahuje až do vodní plochy, kde svým poskládáním vytvářejí žulové desky dojem, že jsou unášeny proudem. S realizací Trnkovy zahrady obsadila Eva Wagnerová druhé místo ohodnocené pěti tisíci euro.

Na prvním místě se umístila zahrada s názvem Labyrint v německém Erfurtu od Mann Landschaftsarchitektur, která leží na velmi svažitém pozemku. Z vysokých keřů zde architekti navrhli labyrint, který na zahradě o velikosti 1500 čtverečních metrů vytvořil mnoho velmi jednoduchých, přesto působivých zákoutí. Třetí umístěná je komunitní zahrada v rakouském Unterretzbachu od Christine Rottenbacher, která čerpala z pestrosti tradičních vesnických zahrad plných užitkových rostlin a doplnila zahradu o drobné parkové úpravy.

-vb-
zdroj: privateplots.at

Druhé místo: Trnkova zahrada, Eva Wagnerová, Brno,
foto: Eva Wagnerová, Jiří Markevič

První místo: Labyrint, Mann Landschaftsarchitektur, Erfurt,
foto: Jörg Behrens

Třetí místo: Komunitní zahrada, Christine Rottenbacher, Unterretzbach,
foto: Christine Rottenbacher, Wolfgang Gerzer

Čestné uznání: Landscapes of Cohabitation, doxiadis+, Řecko,
foto: Clive Nichols, Cathy Cunliffe

Čestné uznání: Dvůr Classensgade, 1:1Landscab, Kodaň,
foto: Anders Sune Berg, 1:1 Landskab