První bytový dům v pasivním standardu na Slovensku

První bytový dům v pasivním standardu na Slovensku

Projekt Zelené atrium v Trnavě je první bytový dům v pasivním standardu na Slovensku, který navíc usiluje o získání certifikátu LEED Platinum (zastřešený Americkou radou pro zelené budovy), čímž by dosáhl dalšího slovenského prvenství. Co všechno jeho autoři a realizátoři pro jeho získání udělali?

Největší přidanou hodnotou Zeleného atria je energetická koncepce, navržená tak, aby dosahovala standardů pasivního domu,“ říká autor projektu architekt Miroslav Marko. Ekologický rozměr projektu se projevuje i v tom, že minimálně 95 % materiálu z bouracích prací se zrecyklovalo.

Progresivní technologie

Úspory energií je dosaženo prostřednictvím několika technologií. Jsou to především čerpadla voda-voda, země-voda a vzduch-voda s energetickými pilotami a dvěma studnami (jedna na přívod vody, druhá na odvod), které z rozdílu teplot a elektrické energie vyrábějí teplo nebo chlad. V letním provozu při chlazení tepelným čerpadlem vzduch-voda se odpadní teplo nevypustí do prostředí, jak to dělají jiná tepelná čerpadla, ale použije se na ohřev teplé vody. Plánované jsou fotovoltaické panely vyrábějící elektrickou energii ze slunce, stěnová a stropní topení a chlazení, exteriérové žaluzie, a dále měření všech energií v reálném čase, které bude pro vlastníky přístupné online. To vše přispěje k tomu, že výpočetní potřeba na topení v bytech bude do 14 kWh/(m²•a).

Součástí progresivního technologického vybavení je i teplovodní trubkový stropní systém od společnosti Rehau, který představuje špičku v oblasti technického know-how a kvalitativního vyhotovení materiálu ze síťovaného polyetylenu PE-Xa. „Tento systém zásobuje teplem a chladem i komerční část, kde je zabudován v podlaze a ve stěnách,“ vysvětluje Igor Krajčovič, ředitel divize TZB ve společnosti Rehau, a dodává: „Materiál PE-Xa je využit i na rozvody pitné a teplé vody a také jsou jím vybaveny energetické piloty pod stavbou, které jsou jedním ze zdrojů tepla a chladu pro strojovnu s tepelnými čerpadly.“

Architektura sleduje úsporu

Polyfunkční bytový dům Zelené atrium se skládá ze dvou objektů – prvním je rekonstrukce tzv. brownfieldu, čili bývalých polygrafických závodů, druhým je čtyřpodlažní novostavba. Architektonický výraz vychází z jednoduché hmotové skladby zachovávající původní tvar výrobní budovy. Citelná byla snaha autorů o jednoduchý konzervativní architektonický detail a barevnost, přičemž se inspirovali v moderně z 30. let 20. století.

Konstrukce v části společného atria zachovává i starší části z bývalých polygrafických závodů

 Konstrukce v části společného atria zachovává i starší části z bývalých polygrafických závodů

„Snažili jsme se o minimalizaci nákladů na architektonické výrazové prvky,“ říká architekt Miroslav Marko. „Raději jsme tyto peníze investovali do technologií a zvýšených nákladů na zateplení, stínění a okna. Nadměrnou výzdobou jsme nechtěli potlačit koncept a samotnou podstatu domu.“ I výběr dalších důležitých materiálů sledoval ústřední téma – úsporu. Při nosném a výplňovém zdivu byl použit Ytong, který se předsadil před železobetonový skelet, aby po nalepení tepelné izolace měla stěna stejný součinitel prostupu tepla po celé délce, a tím se realizátoři vyhnuli tepelnému mostu. „Ytong je vhodný materiál vzhledem k rychlosti výstavby, minimalizaci mokrých procesů,“ říká architekt. „Dobře se na něj lepí okenní pásky, důležité pro těsnost budovy. Jeho výhodou oproti děrovaným materiálům je to, že se v případě nutného zásahu do zdi neohrožuje těsnost budovy.“

Raster balkonů na fasádě vytváří zajímavou hru světla a stínu.

Zvýšenou pozornost věnovali realizátoři vzduchotěsnosti stavby. Úniky vzduchu se hledaly pomocí blower door testu, který se realizoval několikrát během výstavby. Po ukončení všech prací se dělal poslední blower door test, z něhož vyšlo n50 = 0,44/h, přičemž norma udává číslo n50 = 0,6/h pro energeticky pasivní budovy.

Na obytné střeše objektu se nachází relaxační zelená střecha s pergolou chránící sezení během grilovaček nájemců Zeleného atria.

Na obytné střeše objektu se nachází relaxační zelená střecha s pergolou chránící sezení během grilovaček nájemců Zeleného atria.

Největší výzva

„Nejnáročnější součástí projektu bylo vysvětlování, co je to vlastně pasivní dům,“ říká Miroslav Marko. „V tomto ohledu je slovenská veřejnost informována velmi slabě a často se objevují různé nepodložené předsudky. Lidé však postupně stále více chápali, že to, co děláme, má smysl, že jde o investici, která se brzy vrátí. Nemalou dávku energie bylo třeba vložit i do podpory myšlenky vzniku sousedské komunity. Bylo příjemné zjistit, že lidé už chápou důležitost budování a udržování dobrých mezilidských a sousedských vztahů na zvyšování kvality našeho života.“ Každý byt má svou rekuperační jednotku, která zabezpečuje čerstvý vzduch, ale je možné i otevírat okna. Majitel si sám vybere, zda chce šetřit a bude používat rekuperaci, nebo bude vytápět či chladit vnější prostředí. V den kolaudace (konec dubna) byly – až na sedm výjimek – všechny byty prodány.  

Vstup do garáží.

Vstup do garáží.

Pohled do vzorového bytu.

Pohled do vzorového bytu.

Detail realizace tepelné izolace při stropní konstrukci, nadpraží a parapetu

1 Nášlapná vrstva podlahy – laminátová podlaha o tloušťce 7 mm, 2 Mirelonová podložka pod parkety o tloušťce 2 mm, 3 Suchý betonový potěr vyztužený vlákny s minimální tloušťkou 45 mm, 4 Separační vrstva, PE fólie o tloušťce 0,2 mm, 5 Kročejová izolace Isover TDPS o tloušťce 30 mm, l = 0,033, 6 Stropní konstrukce – monolitická železobetonová deska abílá, 9 Lepicí stěrka Weber Therm KPS s vloženou sklotextilní síťovinou o tloušťce přibližně 3 mm; penetrační základ Weber 700, 10 Tepelná izolace Isover Twinner o tloušťce 180 mm (kotvená pomocí hmoždinek s talířovou hlavou), 11 Lepicí malta Weber Therm KPS o tloušťce 4 mm, 12 Pórobetonové tvárnice Ytong, pevnosti P2-400 na tenké spáry, s tloušťkou 250 mm, 13 Vnitřní omítka Weber o tloušťce 10 mm, 14 Omítka Weber Exclusive, bílá, 15 Lepicí stěrka Weber Therm KPS s vloženou skotextilní síťovinou o tloušťce 3 mm, 16 Penetrační základ G700, 17 Tepelná izolace Isover Twinner o tloušťce 230 mm (kotvená pomocí hmoždinek s talířovou hlavou), 18 Lepicí malta Weber Therm KPS o tloušťce 4 mm, 19 Železobetonová deska o tloušťce 150 mm

1 Nášlapná vrstva podlahy – laminátová podlaha o tloušťce 7 mm, 2 Mirelonová podložka pod parkety o tloušťce 2 mm, 3 Suchý betonový potěr vyztužený vlákny s minimální tloušťkou 45 mm, 4 Separační vrstva, PE fólie o tloušťce 0,2 mm, 5 Kročejová izolace Isover TDPS o tloušťce 30 mm, l = 0,033, 6 Stropní konstrukce – monolitická železobetonová deska abílá, 9 Lepicí stěrka Weber Therm KPS s vloženou sklotextilní síťovinou o tloušťce přibližně 3 mm; penetrační základ Weber 700, 10 Tepelná izolace Isover Twinner o tloušťce 180 mm (kotvená pomocí hmoždinek s talířovou hlavou), 11 Lepicí malta Weber Therm KPS o tloušťce 4 mm, 12 Pórobetonové tvárnice Ytong, pevnosti P2-400 na tenké spáry, s tloušťkou 250 mm, 13 Vnitřní omítka Weber o tloušťce 10 mm, 14 Omítka Weber Exclusive, bílá, 15 Lepicí stěrka Weber Therm KPS s vloženou skotextilní síťovinou o tloušťce 3 mm, 16 Penetrační základ G700, 17 Tepelná izolace Isover Twinner o tloušťce 230 mm (kotvená pomocí hmoždinek s talířovou hlavou), 18 Lepicí malta Weber Therm KPS o tloušťce 4 mm, 19 Železobetonová deska o tloušťce 150 mm

Příčný řez

Příčný řez

Od partnerů ASB

POLYFUNKČNÍ BYTOVÝ DŮM ZELENÉ ATRIUM

Místo: Ulice Štěpána Moyzesa, Trnava
Architekt: Ing. arch. Miroslav Marko, M. Arch.
Investor: Ing. Ľubomír Marko – SMF Marko
Začátek výstavby: 05/2013
Ukončení výstavby: 04/2015
Užitná plocha: 5 600 m2
Počet bytů: 44 (1- až 4pokojové)
Výměry bytů: od 37 do 88 m2, převážně 55 až 60 m2
Plocha občanské vybavenosti: 615,44 m2
Počet parkovacích míst: 63 (v garáži), 14 (před objektem)
Generální zhotovitel: Ing. Ľubomír Marko – SMF Marko

Hlavní dodavatelé:
Tepelné izolace: Isover
Sádrokartonové systémy: Rigips
Stavební chemie: Weber
Tepelněizolační skla: Glasssolutions
Potrubní rozvody vody a topení, okna: Rehau
Nosné a výplňové zdivo: Ytong, Xella Slovensko
Výhradní dodavatel zámečnických výrobků: Zamplier
Sendvičová izolace fasády: Isover Twinner
Rekuperační jednotky Komfovent: TZB produkt

TEXT: Ľudovít Petránsky
FOTO: Dano Veselský
Dokumentace: Miroslav Marko

Článok bol uverejnený v časopise ASB.