Novostavba v objetí dvora historického domu

Vsadit prvek novostavby rodinného domu do vnitřního dvora památkově chráněné budovy není nic snadného. Architekti v tomto případě dokázali skvěle vyvážit poptávku po moderním bydlení, které ladí a nenarušuje své historicky hodnotné okolí.

Nové Město na Moravě není v mapě Česka žádnou horkou novinkou: jako sídlo s trhovním právem je v kronikách vedeno už od 13. století. A jeho výtečně zachovalé historické jádro, nesoucí četné artefakty 16. století, je už dlouhodobě předmětem památkové ochrany.

Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě

Právě v jihozápadním segmentu této chráněné zóny, v těsném dotyku s Vratislavovým náměstím, se pak nachází objekt měšťanského domu, jehož část – dvůr – si klienti studia IGLOO ARCHITEKTI, čtyřčlenná rodina, přáli zabydlet.

Nejprve na chvíli, brzy nastálo

Úprava stavebně vyčleněného prostoru měla směřovat zatím spíše k sezónnímu bydlení ve formátu prázdninového bytu. S tím, že do budoucna by se tu nejspíš vytvořily předpoklady pro trvalé bydlení. Řešené aspekty, které se návrhem výrazně prolínaly, se týkaly snahy o zachování a posílení ducha místa historické stavby, struktury zástavby města, a současně poskytnutí dostupné bydlení v současném moderním standardu.

Víkendový dům v Bukovanech
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě | Zdroj: Filip Šlapal

Neméně důležitým požadavkem investora bylo propojení interiéru s venkovním prostorem dvora se zahradou, vytvoření chráněného venkovního pobytového prostoru. Který bude v rámci možností plně orientován do osluněné části zahrady.

V podélném profilu dvora, v místech, kde na zahradu kolmo navazovaly již nevyužívané hospodářské přístavky, tak začal v roce 2017 vznikat samostatný rodinný dům. Nenápadný, dvoupodlažní, s pultovou titanzinkovou střechou, vizuálně umenšující velikost novostavby.

Totožný materiál, jiné pojetí

Snaha o symbiózu časově nesourodých celků se zrcadlila například ve volbě stavebních materiálů, které u novostavby stále zachovávaly ráz zdejších tradic. Proto se tu setkáme se dřevem, ocelí, hlazenými a texturou hrubými režnými bílými omítkami, kamenem a sklem. Nicméně se tu pracovalo současným, moderním přístupem. Byl tu rozváděn potenciál nových architektonických detailů, neduplikovaly se tu formy historické předlohy.

Víkendový dům v Bukovanech
Rodinný dům v Novém Městě na Moravě | Zdroj: Filip Šlapal

Dům je navržen jako zděná stěnová struktura s nosným obvodovým zdivem, založená na základových pasech. Zdivo je provedeno z vápenopískových tvárnic s vnějším zateplením. Stropy nad přízemím jsou dřevěné trámové se záklopem, doplněné pomocnou ocelovou konstrukcí. Konstrukce střechy je dřevěná.

Méně je pro novostavbu lépe

Novostavba rodinného domu v Novém Městě na Moravě si neosobuje víc prostoru, než skutečně potřebuje, netlačí se zbytněle tak, kam by nepatřila. I okenní otvory jsou s rozvahou navrženy pouze v polohách, kde jsou důležité a opodstatněné.

Je to objekt navrhovaný a budovaný s vědomou skromností, jež si klade za cíl uchovat historickou krásu kolem sebe netknutou, aniž by kompromitoval pohodlí svých obyvatel. A skvěle se mu daří.

Rodinný dům v Novém Městě na Moravě

Lokalizace: Nové Město na Moravě, Kraj Vysočina
Architektonické studio: IGLOO ARCHITEKTI
Vedoucí projektu: Jan Patočka, Igor Šimon
Spolupráce: Radek Fila
Zastavěná plocha: 80 m2
Hrubá podlahová plocha: 149 m2
Užitná plocha: 122 m2
Realizace: projektová fáze 2016- 2017, finalizace 2021
Investor: soukromá osoba

Radomír Dohnal