Partneři sekce:

Úsporné domy na okraji Prahy

Úsporné domy na okraji Prahy

Ceny energií rostou a ani předpovědi v tomto směru nejsou optimistické. Stále však platí, že nejlevnější energie je ta, která nebyla spotřebována. Nízkoenergetické stavby jsou řešením, jak uspořit náklady a ještě při tom uchránit životní prostředí. Zajímavé příklady energeticky úsporných staveb se objevily na jihovýchodním okraji Prahy.

Centrem nízkoenergetického bydlení se zde stávají Dolní Měcholupy, kde byla na počátku letošního roku zahájena stavba největšího nízkoenergetického bytového areálu v České republice. Developerská společnost JRD zde má v projektu nazvaném Dolní Měcholupy IV dokončit na jaře příštího roku třiačtyřicet bytových jednotek ve velikosti 1 + kk až 4 + kk.

Rekuperace i solární ohřev
V nízkoenergetických bytech je aplikováno teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla, což spolu s automatickým větráním zajišťuje výraznou úsporu nákladů. V bytech je zajištěno automatické větrání, takže do nich proudí čerstvý vzduch bez zásahu uživatele. Vzduch je do prostoru přiváděn přes rekuperační výměník, v němž je odpadním vzduchem předehřán a následně přes prachový, případně i pylový filtr rozváděn malými průduchy v podlaze do jednotlivých místností.

Spotřeba energie v nízkoenergetických bytech JRD dosahuje zhruba 40 kWh/m2/rok a splňuje tak rozpětí dané pro nízkoenergetické domy do 50 kWh/ m2/rok. Spotřeba v běžném domě se obvykle pohybuje v rozpětí 100 až 250 kWh/m2/rok. V areálu Dolní Měcholupy IV bude k dispozici dokonce i nulový byt, tedy takový, který využívá jen vlastní zdroje energie, a jeho bilance z hlediska spotřeby tepelné a elektrické energie je minimálně nulová.

Splnění nízkoenergetických limitů je dosahováno orientací domu na světové strany, kvalitní dispozicí bytů, řešením tepelných mostů konstrukcí. Vedle toho se uplatňují izolační materiály – je zde použita třikrát silnější vrstva tepelné izolace obvodových konstrukcí domu než předepisuje norma (tepelný izolant o tloušťce 180 mm). Dále jsou zde použita kvalitní dřevěná okna s trojskly a již výše zmíněné úsporné větrání a vytápění teplovzdušnými rekuperačními jednotkami. Pro jednotlivé byty bude též připravena instalace solárně termických panelů pro ohřev teplé vody.

Uživatelé budou též mít možnost investovat do šesti fotovoltaických systémů o výkonech od 2 do 8 kWp, umístěných na střeše domu.

Villa Dolní Měcholupy III
V Dolních Měcholupech již stojí tři nízkoenergetické bytové domy realizované společností JRD. Výstavba nízkoenergetického bytového domu Villa Dolní Měcholupy III se sedmi bytovými jednotkami byla dokončena letos v únoru.

Při stavbě byl velký důraz kladen na splnění veškerých nízkoenergetických standardů. Obvodové stěny jsou mimořádně zateplené polystyrénem o tloušťce 160 a 140 mm, mezi jednotlivými byty jsou cihlové, zvukově izolační zdi o tloušťce 250 mm.

Ve všech bytech je aplikováno teplovzdušné vytápění s rekuperací tepla s 90% účinností. Vzduchotechnická jednotka nasává „odpadní“ vzduch z koupelny, WC a kuchyně a přes prachový filtr jej přivádí do jednotky s rekuperačním výměníkem. Zde je odpadním vzduchem předehříván čerstvý vzduch, který je nasáván z venkovního prostředí. Ten je dle potřeby dohříván a následně rozváděn do jednotlivých místností. Praktickou výhodou je absence jakýchkoliv radiátorů či jiných topných těles. Ohřátý vzduch totiž do místností proudí malými průduchy (o velikosti cca 25 x 12 cm) v podlaze. Vzduch tak neustále cirkuluje a tím je dosaženo konstantní teploty v celém bytě. Předností je také přísun čerstvého vzduchu do bytu bez nutnosti větrání okny a s tím související ztráty tepla.

Pro ohřev teplé užitkové vody slouží jednotlivým bytům solární kolektory, s jejichž pomocí bude uspořeno přibližně 60 % roční energie na ohřev vody.

Vila Štěrboholy
Nízkoenergetický dům, který realizovala společnost JRD v sousedních Štěrboholech, byl v červnu 2008 vybaven fotovoltaickou elektrárnou.

V tomto projektu byl realizován byt s teplovzdušným vytápěním, rekuperací tepla a solárně – termickými kolektory. Byt je nyní nově zásobován energií z dvaceti šesti fotovoltaických panelů o celkovém výkonu 4,55 kWp. Jedná se o první byt v České republice, který je v roční bilanci CO2 nulový. Všechny spotřebované energie jsou zde získané z obnovitelných zdrojů přímo v místě spotřeby.

Teplá voda je předehřívána solárními kolektory, vzduch odváděný nuceným větráním předává v rekuperačním výměníku až 90 % svého tepla, dotápí se v krbových kamnech dřevem z vlastních zdrojů a roční výroba elektřiny z fotovoltaických panelů převyšuje celkovou spotřebu elektrické energie tohoto bytu. „Fotovoltaické panely nainstalované na střeše domu zajistí větší množství energie, než byt spotřebuje, proto budeme její přebytek dodávat do běžné sítě,“ říká ing. Jan Řežáb, jednatel společnosti JRD.

Vila Štěrboholy – technické parametry bytu

Od partnerů ASB

  • orientace západ + sever, rozloha 74 m2
  • nízkoenergetický standard
  • vytápění: krbová kamna (dřevo z vlastního pozemku) a elektrokotel (v rezervě)
  • nucené větrání s teplovzdušným vytápěním (systém Atrea DUPLEX)
  • předehřev TUV solárně-termickými panely
  • zateplení 14 cm
  • Návratnost investice do fotovoltaických panelů je 12 let.

Nejen úspory
Vedle úspory provozních nákladů a energií se nízkoenergetické domy vyznačují též zlepšením kvality prostředí v bytě. To je dáno zejména díky řízenému automatickému větrání, které neustále přivádí do místností čerstvý vzduch. Dále dochází ke snížení prašnosti – všechen přiváděný vzduch prochází skrz prachový filtr (který je možné doplnit filtrem pylovým); v interiérech nejsou žádné radiátory – pod okny v podlaze jsou mřížky s průduchy 25 x 12 cm. Pomocí cirkulace vzduchu a jeho výměnou je vyřešen i jeden z největších problémů současných „utěsněných“ novostaveb, a to tvorba plísní.

Lidmila Ziková s využitím podkladů společnosti JRD
Vizualizace: archiv v společnosti JRD