Příležitost jménem chytré domy

Příležitost jménem chytré domy

Chytré domy jsou trend. Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory a můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co proti tomu můžeme dělat. Jejich nárůst je ve světě v posledních letech enormní a je otázka velmi blízké budoucnosti, kdy tento trend výrazněji zasáhne i nás. Na západ od nás je v současné době až 40% nově budovaných rezidenčních nemovitostí vybaveno nějakou formou inteligentního řízení. U nás je to jen asi 3%. Přesto už i u nás zaznamenáváme znatelný nárůst. Očekávané rozšíření chytrých domů tak u nás ovlivní mnoho oborů stavebnictví. Pokusím se v tomto článku nastínit, co můžeme udělat pro to, abychom na tento trend byli připraveni a dokázali jej maximálně využít. Důležité je zejména vědět co to chytré domy jsou, jaká je motivace zákazníků k jejich pořízení a co jejich nástup a rozšíření bude znamenat právě pro váš obor.

Systémy pro inteligentní dům

Systémy pro inteligentní dům

Flexibilní elektroinstalace nebo oblíbenější výraz „inteligentní dům“ jsou výrazem našeho světa v oblasti prudkého vývoje moderních technologií. V dnešní době tedy budovy již nepředstavují jen čtyři stěny, základní světlo a několik zásuvek. V moderních domech jde především o optimalizaci nákladů z hlediska vstupních a provozních složek.

Život hendikepovaných osob v inteligentním domě

Život hendikepovaných osob v inteligentním domě

V souvislosti s bytovou výstavbou se v současnosti věnuje velká pozornost řešením, která přispívají k minimalizaci zatěžování životního prostředí provozem obytného domu. Další, mimořádně aktuální aspekt projektování domu, je inteligentní řešení domu. V současnosti stále častěji slýcháme o inteligentních domech a inteligentních budovách. Takovéto domy nabízejí pro hendikepované osoby značné možnosti usnadnění jejich běžného života.

Inteligentní dům a jeho možnosti

Inteligentní dům a jeho možnosti

Každý člověk má jiné nároky na zařízení domu či bytu. Jeho dům či byt je ale téměř vždy vybaven řadou technických zařízení: zdroji a spotřebiči energie, zabezpečovacími systémy, multimediální zábavou, počítači, telekomunikačními instalacemi a připojením na internet. A bezpochyby bude v době své životnosti dále vybavován zařízeními, která dnes ještě ani neexistují, protože pokrok se neustále zrychluje a zájmy obyvatel domu se ustavičně vyvíjejí.

Inteligentní dům není jen dálkové ovládání světel a rolet

Inteligentní dům není jen dálkové ovládání světel a rolet

Jak se v dálkovém ovládání uplatňují moderní komunikátory iPhone a iPad? Pod pojmem inteligentní dům se skrývá dům řízený tzv. inteligentním systémem. Může se jednat o centralizovaný systém, kdy program běží v centrální jednotce, nebo také decentralizovaný systém. Obor inteligentních domů je nejen v České republice, ale i v Evropě poměrně novým směrem, kterým se ubírají trendy moderního bydlení.

Inteligentní dům ve službách jeho uživatelů

Inteligentní dům ve službách jeho uživatelů

Současný technologický vývoj automatizuje domácnost mílovými kroky. Většina moderních zařízení je nyní napájena nebo řízena elektrickou energií. Pro běžné ovládání zařízení je však nutné k němu dojít, zorientovat se v jeho ovládacích prvcích a spustit jej. Každé zařízení má své vlastní ovládání a od uživatele se vyžaduje jeho zvládnutí. Jak přibývají zařízení, roste tlak na zapamatování si stále většího množství ovládacích prvků.