Inteligentní dům není jen dálkové ovládání světel a rolet

Inteligentní dům není jen dálkové ovládání světel a rolet

Jak se v dálkovém ovládání uplatňují moderní komunikátory iPhone a iPad? Pod pojmem inteligentní dům se skrývá dům řízený tzv. inteligentním systémem. Může se jednat o centralizovaný systém, kdy program běží v centrální jednotce, nebo také decentralizovaný systém. Obor inteligentních domů je nejen v České republice, ale i v Evropě poměrně novým směrem, kterým se ubírají trendy moderního bydlení.

Inteligentní dům ve službách jeho uživatelů

Inteligentní dům ve službách jeho uživatelů

Současný technologický vývoj automatizuje domácnost mílovými kroky. Většina moderních zařízení je nyní napájena nebo řízena elektrickou energií. Pro běžné ovládání zařízení je však nutné k němu dojít, zorientovat se v jeho ovládacích prvcích a spustit jej. Každé zařízení má své vlastní ovládání a od uživatele se vyžaduje jeho zvládnutí. Jak přibývají zařízení, roste tlak na zapamatování si stále většího množství ovládacích prvků.