Flow House: Dům, kde čas plyne pomaleji

Polootevřený a přesto ve svých rysech kompaktní, kryjící se zelenou střechou k nenápadnosti a přitom nepopiratelně objemný. Každá snaha podchytit Flow House, autorský projekt architektů z ateliéru Platforma Architekti, nějakým zobecňujícím popisem, zkrátka proteče mezi prsty. Nestaví se proti proudu, jen zvolna plyne. Stéká ze svahu a svým tokem rámuje obraz pohody.

Objekt rodinného domu, rezidence se skutečně neskromným objemem zastavěné plochy (1 775 metrů krychlových), formovala od samého počátku série konkrétních požadavků klientky. Ty vycházely dílem z umístění stavby, jejího zasazení do nepříhodně svažitého terénu a výhledů, které se v okolí nabízely.

Flow House
Flow House
Flow House
Flow House
Flow House
Flow House
Flow House
Flow House

Základním principem tu byl požadavek na mezní soukromí. Přání budoucí paní domu tkvělo ve vytvoření absolutního venkovního intimního prostoru, bez nezvaných pohledů z okolí.

Elegantní řešení rovnice

Kvůli tomu se Flow House svým čtvercovým půdorysem stará o téměř úplné obstoupení vnitřního nádvoří, zahrady. Tento až chrámově-meditativní prostor je pak oázou klidu, prostorem vyhrazeným jen jeho obyvatelům.

Proti vymezené ohraničenosti se stavěl další požadavek, volající po zachování genia loci lokality. Objekt si neměl brát z místa více, než kolik by potřeboval k naplnění své funkce, a neměl svým prostupem narušovat krajinný ráz.

Flow House
Flow House | Zdroj: Alex shoots buildings

Řešení neulehčilo ani to, že stavební zásah na parcele neměl směřovat pod zem. Jak z rovnice, která volá po zachování výhledů na zvlněnou krajinu (aniž by sama podněcoval zvědavost nevítanými pohledy zpět); po nezasahování do členitě-svažité topografie, vytvořit absolutní soukromí, které umožní bez ostychu užívat dům uvnitř i venku?

Odpovědí architektů je koncept geometricky jednoduchého atriového domu, s pultovou střechou, na podkladové platformě, jež kopíruje svažitý terén. Jako by z něj stékal, a v moment pohybu zamrzl na svém místě.

Rezervovaná otevřenost

Jednopodlažní objekt se prolamuje spolu s terénem a otvírá prostor pro výhledy z klidové i společenské části domu. Toto zalomení vytváří opticky dvě podlaží, a zároveň ponechává dojem jednopodlažního, prostorově pestrého tělesa.

K místní komunikaci je dům postaven hluše, jako protihluková stěna, poměrně zasunuta pod úroveň cesty. Celý dům je s klesáním otevřen do zahrady v západní části a vytváří tak intimní, před okolím skrytý a chráněný, klidný obytný prostor.

Flow House
Flow House | Zdroj: Alex shoots buildings

Hlavní hmotu domu tvoří tři křídla, vytvářející písmeno U. Tato jsou spojena krytou terasou, která dotváří navržené atrium. Z horní části domu i ze spodní části terasy se nabízí stejný výhled do zahrady plné stromů i na protilehlé kopce.

Čas se tu možná úplně nezastavil, ale rozhodně tu plyne pomaleji. Věčnost tu odpočítává jen proměna atriové zahrady, ve střídání ročních období.

Flow House

Lokalizace: Želechovice nad Dřevnicí, Zlínský kraj, Česko
Architektonické studio: PLATFORMA ARCHITEKTI
Vedoucí projektu: David Průša, Katarína Srnová
Spolupráce: Zbyněk Stratil
Realizace: 2021
Zastavěná plocha: 523,91 m2
Užitná plocha: 397,40 m2
Obestavěný prostor: 1 775,35 m3
Investor: soukromá osoba