Flow House: Dům, kde čas plyne pomaleji

Polootevřený a přesto ve svých rysech kompaktní, kryjící se zelenou střechou k nenápadnosti a přitom nepopiratelně objemný. Každá snaha podchytit Flow House, autorský projekt architektů z ateliéru Platforma Architekti, nějakým zobecňujícím popisem, zkrátka proteče mezi prsty. Nestaví se proti proudu, jen zvolna plyne. Stéká ze svahu a svým tokem rámuje obraz pohody.

Objekt rodinného domu, rezidence se skutečně neskromným objemem zastavěné plochy (1 775 metrů krychlových), formovala od samého počátku série konkrétních požadavků klientky. Ty vycházely dílem z umístění stavby, jejího zasazení do nepříhodně svažitého terénu a výhledů, které se v okolí nabízely.

Základním principem tu byl požadavek na mezní soukromí. Přání budoucí paní domu tkvělo ve vytvoření absolutního venkovního intimního prostoru, bez nezvaných pohledů z okolí.

Elegantní řešení rovnice

Kvůli tomu se Flow House svým čtvercovým půdorysem stará o téměř úplné obstoupení vnitřního nádvoří, zahrady. Tento až chrámově-meditativní prostor je pak oázou klidu, prostorem vyhrazeným jen jeho obyvatelům.

Proti vymezené ohraničenosti se stavěl další požadavek, volající po zachování genia loci lokality. Objekt si neměl brát z místa více, než kolik by potřeboval k naplnění své funkce, a neměl svým prostupem narušovat krajinný ráz.

Flow House
Flow House | Zdroj: Alex shoots buildings

Řešení neulehčilo ani to, že stavební zásah na parcele neměl směřovat pod zem. Jak z rovnice, která volá po zachování výhledů na zvlněnou krajinu (aniž by sama podněcoval zvědavost nevítanými pohledy zpět); po nezasahování do členitě-svažité topografie, vytvořit absolutní soukromí, které umožní bez ostychu užívat dům uvnitř i venku?

Odpovědí architektů je koncept geometricky jednoduchého atriového domu, s pultovou střechou, na podkladové platformě, jež kopíruje svažitý terén. Jako by z něj stékal, a v moment pohybu zamrzl na svém místě.

Rezervovaná otevřenost

Jednopodlažní objekt se prolamuje spolu s terénem a otvírá prostor pro výhledy z klidové i společenské části domu. Toto zalomení vytváří opticky dvě podlaží, a zároveň ponechává dojem jednopodlažního, prostorově pestrého tělesa.

K místní komunikaci je dům postaven hluše, jako protihluková stěna, poměrně zasunuta pod úroveň cesty. Celý dům je s klesáním otevřen do zahrady v západní části a vytváří tak intimní, před okolím skrytý a chráněný, klidný obytný prostor.

Flow House
Flow House | Zdroj: Alex shoots buildings

Hlavní hmotu domu tvoří tři křídla, vytvářející písmeno U. Tato jsou spojena krytou terasou, která dotváří navržené atrium. Z horní části domu i ze spodní části terasy se nabízí stejný výhled do zahrady plné stromů i na protilehlé kopce.

Čas se tu možná úplně nezastavil, ale rozhodně tu plyne pomaleji. Věčnost tu odpočítává jen proměna atriové zahrady, ve střídání ročních období.

Flow House

Lokalizace: Želechovice nad Dřevnicí, Zlínský kraj, Česko
Architektonické studio: PLATFORMA ARCHITEKTI
Vedoucí projektu: David Průša, Katarína Srnová
Spolupráce: Zbyněk Stratil
Realizace: 2021
Zastavěná plocha: 523,91 m2
Užitná plocha: 397,40 m2
Obestavěný prostor: 1 775,35 m3
Investor: soukromá osoba