Dům v sadu: Bydlení v koruně stromů
Galerie(48)

Dům v sadu: Bydlení v koruně stromů

Na severním svažitém pozemku v obci Kyje v katastrálním území Prahy, odkud je hezký výhled do údolí, se v současnosti nachází šest urostlých stromů. Navržená stavba rodinného domu se snaží svým malým objektem i charakterem mezi tyto stromy začlenit. Ve zkratce by se tedy dal koncept označit jako „dům v sadu“.

Kromě vlivu zahrady měla výrazný podíl na tvar a dispoziční řešení i orientace a svažitost pozemku. Pohled z obývacího pokoje je směrem do údolí na řeku Rokytka, další pokoje jsou orientovány na východ a jih. Do obývacího pokoje situovaného na sever dopadá díky vrchnímu světlíku i jižní světlo.

Půdorys stavby vychází z kruhu, který na jižní straně přechází do dvou čtverců. V nich jsou situovány pokoje, kuchyň a hygienické zázemí stavby.

Dům je navržen jako dřevostavba na železobetonovém základě, který je v prudkém svahu minimalizován jen na betonovou nohu. Nosná dřevěná konstrukce je v interiéru přiznaná. Z vnější strany je stavba zateplená polyuretanem.

Autor: Ing. akad. arch. Jan Šépka, Šépka architekti

Půdorys stavby vychází z kruhu, který na jižní straně přechází do dvou čtverců. V nich jsou situovány pokoje, kuchyň a hygienické zázemí stavby.

Nosná dřevěná konstrukce je v interiéru přiznaná.

Rozhovor s Janem Šépkem

Jako přijali klienti vizi, že budou bydlet „v koruně stromů“?
Klientka je má přítelkyně, která o stavbě domu podle mého projektu uvažovala už delší dobu. Znovu mě oslovila v roce 2011, když situace začala být reálná, rodiče jí poskytli pozemek ve svahu pod svým domem. Navrhl jsem tři varianty, které nějakým způsobem reagovaly na terén, a tento koncept jsme vybrali společně, byla z něj nadšená. Trošku rozpačitěji reagoval na návrh její otec, ale rozhodnutí ponechal na ní a myslím si, že dnes už je s podobou domu smířený.

Dům je navržen z trámečkové dřevěné konstrukce

Dům je navržen z trámečkové dřevěné konstrukce

Založení domu na jedné noze muselo být v projektu náročné konstrukčně i staticky. Neprodraží stavbu při realizaci?
Ne, vzhledem k problematickým podmínkám v prudkém svahu by klasické zakládání s větším objemem bylo naopak dražší. Dům je malý, se železobetonovou nohou navíc staticky spolupůsobí (jako zavětření) lávka do domu. Na konstrukci nohy tedy nebylo potřebné použít žádnou nadměrnou výztuž, která by stavbu prodražila.

Na konstrukci nohy tedy nebylo potřebné použít žádnou nadměrnou výztuž, která by stavbu prodražila.

Můžete přiblížit nosnou konstrukci domu a způsob zateplení?
Dům je navržen z trámečkové dřevěné konstrukce, trámečky se budou přesně vyřezávat na 3D frézce a na stavbě se konstrukce už jen vyskládá jako stavebnice. Mezi trámečky se z vnější strany přišroubuje 18mm překližka a na ni se nastříká polyuretan s tloušťkou 13 cm.

Nosná dřevěná konstrukce je v interiéru přiznaná.


Zateplení polyuretanovou pěnou se vyzkoušelo už na vile Hermína. Majitelé mají za sebou čtyři zimní sezóny – jak se tento obal osvědčil?
Samotný polyuretan se osvědčil dobře, jen vrchní akrylátová vrstva je citlivější a tento rok se plánuje nový nátěr, což není žádná náročná úprava. Od té doby však technologie výrazně pokročily a na dům v sadu použijeme jako povrchovou úpravu silikón, který má životnost 20 let.

Když hovoříme o Hermíně, neuvažovali jste také u tohoto domu o panoramatickém otevření do údolí, aby byl obytný prostor víc prosvětlený a nebyl potřebný horní světlík?
Hermína stojí na jižním svahu, panoramatické okno poskytuje nejen krásný výhled, ale i proslunění. Zde je jiná situace, dům se staví na severním svahu a ani výhledy nejsou tak atraktivní. Severní okno s rozměrem 3 × 3 metry stačí na pokrytí nejlepšího výhledu na řeku Rokytka a poskytuje i dostatečné prosvětlení. Do domu jsme však chtěli dostat i jižní slunce z opačné strany. Na to jsme využili vrchní světlík.

Z vnější strany je stavba zateplená polyuretanem.

Rozhovor připravila: Věra Konečná

Půdorys prvního nadzemního podlaží

Půdorys druhého nadzemního podlaží
TEXT: Ing. akad. arch. Jan Šépka, Věra Konečná, wad
VIZUALIZACE a FOTO: Šépka architekti