Dům sochaře Jarnuszkiewicze

Dům sochaře Jarnuszkiewicze

Vypadá jako velká ptačí budka. Možná proto tento dům nenásilně splývá se svým okolím – vzrostlým lesem. Přísné ostré linie v kontrastu přirozených linií jehličnatých stromů a zemité tóny fasády si vzájemně hrají do noty.

Dům sochaře Jaceka Jarnuszkiewicze není pouhým výsledkem, ale přímo zosobněním společné práce klienta – sochaře a architekta. Výjimečnost stavby netkví pouze ve tvaru a umístění, přispívá k ní i způsob realizace.

Foto: Francis Pelletier

Dům vznikl metodou surrealismu, nazývanou „exquisite corpse“, tedy systémem společného sestavování – každý přispěvatel navazuje na dílo předchozího spolupracovníka a přidává další, osobitý kousek skládanky.

Foto: Francis Pelletier

Objekt, v tomto případě dům, je navíc po vzoru surrealismu umístěn do pro něj neobvyklého prostředí, a tím vzniká napětí, evokující představivost. Spojením zdánlivě nesourodých skutečností je docilováno zvláštní tajemnosti.

Foto: Francis Pelletier

Velmi blízké tvoření

Každé sochařské vyjádření bylo předem projednáváno všemi zúčastněnými tvůrci. Hlavní koncepcí se stala vertikalita stavby jako silný a jasný výraz dané krajinné esence. Dům se nachází na rozsáhlém převisu jezera Trousers v kanadském Québecu a je obklopen šerosvitným jehličnatým lesem.

Foto: Francis Pelletier

Jakmile byla stanovena pravidla, týkající se kompozice, přecházel postupně projekt od jednoho tvůrce ke druhému, od obsahu až po plán, od manipulace s materiály a hmotami až po růst vnitřních prostor.

Foto: Francis Pelletier

Panta rei…

Rozdělení hmot, kombinace dvou druhů dřeva – světlého a tmavého, neprůhlednost a průhlednost strukturálních her, vše je navrženo tak, aby se dům propojil s přírodou a příroda se integrovala do interiéru domu.

Foto: Francis Pelletier

Otevřený plán vnitřku stavby nabízí přirozenou plynulost a kontinuitu mezi úrovní lesního terénu a přízemím domu, mezi interiérem a exteriérem. Žádné bariéry, žádné uzavřené prostory, ale neukončené stěny, velké prosklené plochy, aby mohly plynout světlo, zvuk, čas…

Foto: Francis Pelletier

Svislá a vodorovná symbióza

Zážitky, které poskytuje mezaninový salonek v posledním patře, jsou umocněny rozsáhlou krytou terasou, jež se stává observatoří pro pozorování divoké zvěře a nabízí panoramatický výhled, otevřený do hor a na zmíněné nedaleké jezero.

Foto: Francis Pelletier

Výrazná vertikální kompozice stavby koresponduje se vzrostlými stromy, obklopujícími dům, a zároveň lesní velikány též připomíná. Velké skleněné průčelí, procházející přes tři podlaží, otevírá dům dennímu světlu a majestátní scenérii lesa.

Foto: Francis Pelletier

Základní parametry:

Rozloha: 158 m2
Designový tým: Marie-Claude Hamelin, architekt, Jacek Jarnuszkiewicz, sochař, Loukas Yiacouvakis, architekt www.yh2architecture.com
Stavební tým: Jacek Jarnuszkiewicz, sochař, Loukas Yiacouvakis, architekt, Odile Nachbauer, interiérový architekt, Rafik Matta, stavební inženýr

 

Foto: Francis Pelletier
Text: Daniela Bartošová