Vícegenerační bydlení v pasivním standardu

Vícegenerační bydlení v pasivním standardu

Nestává se příliš často, aby si mladé páry pořizovaly nové bydlení a pamatovaly v něm i na rodiče. Přesně tuto formu si zvolili mladí manželé v obci Ropice, kterou najdete v Podbeskydí mezi městy Český Těšín a Třinec. Prvotním cílem bylo splnění snu o pohodovém bydlení a nabídku na společné bydlení od nich pak přijaly oba rodičovské páry důchodového a předdůchodového věku. Tak vzniklo neobvyklé vícegenerační bydlení rodinné komunity v moderním střihu.

Bydlení v kontaktu s přírodou má tři bytové jednotky, z nichž každá má samotný vstup, vlastní terasu, výhled do přírody a krajiny, dostatečné oslunění a hlavně vlastní soukromí. Sdíleny jsou pouze technologie a zázemí nutné pro provoz bytů. Každá bytová jednotka je bezbariérově přístupná a dimenzovaná podle prostorových a funkčních potřeb jejich obyvatelů. Bytová jednotka pro mladý pár má dispozici 4+kk, pro rodiče pak 2+kk a 3+kk.

Koncept rodinného bydlení je umístěn na pozemek o celkové výměře 3 200 m2, který umožňoval správnou orientaci ke světovým stranám. S ohledem na zajištění bezbariérovosti a dostatečného oslunění bylo zvoleno vybudování jednoho většího objektu se dvěma bytovými jednotkami a jednoho menšího objektu o jedné bytové jednotce. Každá bytová jednotka má osluněnou samostatnou terasu, která je odstíněna od pohledů z ostatních bytových jednotek. Vzniklý centrální prostor je společný pro všechny bytové jednotky.

Hmota domu o dvou bytových jednotkách byla rozčleněna do dvou kubických tvarů, které se vzájemně prolínají a kde prostupuje jedna druhou. Druhý objekt o jedné bytové jednotce je jen přízemní a je proveden s použitím identického řešení prolnutí dvou hmot, které však není řešeno na úrovni podlaží, ale v rámci vystupujících částí hmoty z půdorysu objektu. Vystupující menší části jsou provedeny jako mírně převýšené oproti základní hmotě.

Objekty jsou koncipovány při pohledu z komunikace jako nevýrazné stavby, ale bohaté prosklení obytných místností z jihu a západu umožňuje osvětlit interiér obytného prostoru a opticky propojit obytný prostor s vnějším prostranstvím, které pozvolna přechází nejprve v terasu, následně v upravenou zahradu a končí zalesněným horizontem pahorkatiny Beskyd. Vnitřní volně plynoucí prostor je vymezen vždy jen podlahou a stropem. Veškeré dveře a okna jsou provedeny od podlahy po strop, takže nechávají vnitřní prostor volně plynout jak mezi jednotlivými místnostmi, tak i do exteriéru.
Pro obě stavby byl použit zděný konstrukční systém z vápenopískových bloků tl. 240 mm s železobetonovým stropem z předepjatých stropních panelů tl. 250 mm. Konstrukce podlaží většího objektu je provedena jako dřevostavba z dřevěných prvků montovaných na stavbě. Střecha na dřevostavbě je z klasických krokví uložených na vaznice. Střechy jsou ploché ve spádu 2 % s hydroizolační vrstvou z EPDM folie přitížené vegetačním extenzivním souvrstvím a kačírkem.

Objekty jsou z hlediska potřeby energie na vytápění klasifikovány do pasivního standardu, což vyžadovalo důkladné zateplení. V podlaze je 320 mm EPS, fasáda je zateplena 250 mm GreyWall EPS, zateplení stěn dřevostavby tvoří 140 mm vaty mezi trámy a 200 mm GreyWall EPS. Střechy jsou zatepleny 400 mm EPS na ŽB stropě, dřevěný krov je zateplen 160 mm vaty mezi krokvemi a 300 mm EPS. Okna jsou vyrobena z profil Rehau Geneo ve stříbrné barvě zasklená izolačním dvojsklem s heat-mirror folií.

Technologie jsou navrženy tak, aby mohly být využívány všemi bytovými jednotkami společně. Sdílen je i otopný zdroj v podobě automatického peletkového kotle, který umožňuje vytápění a ohřev TUV pro všechny bytové jednotky. Společné všem je i podlahové vytápění doplněné o otopné žebříky v místnostech koupelen a WC. Pro zajištění dostatečné výměny vzduchu je provedena ve všech bytových jednotkách nucená výměna vzduchu vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací.

O chod všech technologií v objektech se stará inteligentní elektroinstalace, která řídí otopný zdroj, distribuci tepla mezi stavbami, vytápění, ovládá nucenou výměnu vzduchu s rekuperací, veškeré vnější žaluzie, zajištění bezpečnosti objektu EZS i požárními čidla. Postavit tento neobvyklý koncept rodinného bydlení v moderním střihu umožnilo propojení stavebníka a architekta v jedné osobě.

Hlavní zhotovitel: Stavorenol, s.r.o., Třinec
Autor návrhu: Jan Beneš
Lhůta výstavby: 09/2010 – 04/2012
Obestavěný prostor: 870 + 450 m3
Zastavěná plocha: 148 + 110 m2
Ukazatel nákladů na měrnou jednotku: 5 100 Kč/m3 obestavěného prostoru

Text: Marie Urbancová
Foto: Stavorenol

Komentáře