Stodola proměněná v dům

Stodola proměněná v dům

Nevyužitých zemědělských staveb najdeme nejen v Rakousku, ale po celé Evropě mnoho. Je to dáno tím, jak se mění naše sociální struktura a venkov. Dřevěné stodoly jsou součástí alpské stavební kultury, ale mnoho z těchto budov mizí. Přitom jejich konstrukci lze skvěle využít. Tak jako tomu bylo ve vesnici Tschagguns.

Že se sto let stará stodola může proměnit v obytný dům, napadlo nynějšího majitele domu, který oslovil architekta Bernharda Breuera s požadavkem, aby pro tento záměr využil všech stávajících kvalit stavby.  

Asi 200 % poptávky po elektřině a většina potřeby teplé vody a topení jsou vyráběny lokálně.

Asi 200 % poptávky po elektřině a většina potřeby teplé vody a topení jsou vyráběny lokálně.

Přírodní odstíny fasády

Vnější plášť byl pouze doplněn několika otvory, očištěn od nánosu staré omítky na kamenném zdivu a opraven tam, kde byly dřevěné obklady poničené. Tyto obkladové lišty zůstaly neošetřené, a tak je jejich barva změněná vlivem počasí v závislosti na orientaci – tmavě šedá, hnědá a oranžová až k stříbrošedé. S takovouto fasádou pak ladí měděná střecha a doplňuje spektrum barev směrem k zelené. Kromě zachovalého obvodového zdiva a pláště využil architekt i některých zdobných prvků – mřížování okenního otvoru ve štítu domu nebo ornamentální polokruh nad vstupem do domu.

Původní stav

Původní stav

Původní stav

S vertikálně skládanou fasádou kontrastují vertikální okna. Pás oken tvoří střídavě okna velkoformátová, která lícují s fasádou, a úzká, zapuštěná do fasády. Některá z nich velikostí odpovídají původním otvorům, další byla doplněna, aby byl interiér zalitý světlem. Terén ani okolí domu nebyly nijak upraveny, výjimkou je jen nová suchá kamenná zeď, která překlenuje prostor mezi vchodem a ulicí. Suché kamenné zdi zde mají dlouhou tradici a sloužily jako zpevnění frekventovaných obchodních cest.

Kromě obvodového zdiva a pláště využil architekt i některých zdobných prvků

 Kromě obvodového zdiva a pláště využil architekt i některých zdobných prvků

Některá z oken odpovídají původním otvorům, jiná byla doplněna pro světelný komfort.

Některá z oken odpovídají původním otvorům, jiná byla doplněna pro světelný komfort.

Některá z oken odpovídají původním otvorům, jiná byla doplněna pro světelný komfort.

Udržitelný dům

Také v interiéru jsou patrné původní materiály jako kamenná zeď a některé dřevěné trámy. Ačkoliv byla konstrukce vyztužena novými, ty původní propůjčují interiéru atmosféru ze starých časů. Všechny konstrukční prvky jsou sladěny ve stejném odstínu dřeva. Jinak otevřený prostor až ke krovu dělí 4 cm silné desky z masivní jedle bělokoré. Jedná se o místní materiál a spolu s dalšími ekologickými opatřeními, jako použití a recyklace materiálů z původní stavby nebo minimální využití lepeného dřeva, přispívá k udržitelnosti projektu.

I v interiéru je patrná původní konstrukce.

I v interiéru je patrná původní konstrukce.

I v interiéru je patrná původní konstrukce.

Kromě toho se zde uplatnily i moderní zelené technologie. Jihovýchodní část se sedlovoustřechou je vybavena integrovanými fotovoltaickými a solárně-termickými moduly. Sklon střechy 35° a orientace budovy je pro jejich umístění právě v tomto místě ideální. Díky tomu je elektřina a většina potřeby teplé vody a topení vyráběna zde. V polovině zimy je však budova asi měsíc ve stínu hory. Během této doby poskytují požadované teplo akumulační kamna.
Dům tak nejenže s jistou dávkou sentimentu zachovává kulturní hodnoty, ale dbá i na ekologii a krajinu.

Terén ani okolí domu nebyly nijak upraveny.

Terén ani okolí domu nebyly nijak upraveny.

Dům Stall B

Místo: Tschagguns, Vorarlbersko, Rakousko
Architekt: Bernhard Breuer
Klient: soukromý
Realizace: 2015

Vše je v jednom tónu dřeva.

Vše je v jednom tónu dřeva.

Vše je v jednom tónu dřeva.

TEXT: kk
FOTO: Marcello Girardelli, Bernhard Breuer

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB speciál pro společnost VELUX.