Jezdecká hala v Pardubicích

Jezdecká hala v Pardubicích

Na první pohled se může zdát, že se budova do komplexu pardubického závodiště nehodí, pravdou ovšem je, že místo doplňuje vhodněji než jakákoli jiná hranatá budova. Bereme-li v úvahu primární myšlenku autora, že člověk se neskládá z pravých úhlů, tak proč by měl žít v hranatých objektech... 

Organická hmota navíc umožňuje využití ideálního statického působení/pnutí. Tím vznikne subtilnost a lehkost celé konstrukce stavby. A právě použitím dřevěné konstrukce je potlačena bariéra mezi lidmi, zvířaty a stavbou.

Architektonický návrh
Tvar haly vychází z obloukové geometrie/elipsoidu. Hmota působí esteticky zajímavě a konstrukčně lehce. K dosažení lehkosti stavby je využita obousměrně pnutá konstrukce, která je mnohem stabilnější než jednosměrně pnutá konstrukce. K opláštění haly je použita ETFE fólie, která vyniká svojí lehkostí a průsvitností. Tím do haly proniká dostatečné přirozené osvětlení. Hlavními nosnými konstrukčními prvky jsou dřevěné lepené vazníky. Dřevěné oblé vazníky/nosníky jsou cestou, jak docílit velkého rozponu bez vnitřních podpor.

Trvalá udržitelnost
Jedním z hlavní pilířů udržitelné architektury je využití obnovitelných materiálů. I proto je využití dřevěné nosné konstrukce velmi výhodné – jak z pohledu znovuobnovitelného hlediska, tak i kvůli možnosti využití regionálních zdrojů. Ostatní materiály jsou převážně navrženy jako recyklovatelné (například ETFE fólie). Dalším významným spojovacím prvkem je ocel. Ta má výhodu jak recyklovatelnosti, tak i rozebíratelnosti. Je proto možné celou halu opětovně rozložit.


Vzhledem k velké náročnosti na údržbu zeleně v okolí a na jezdecké trati je zapotřebí velkého množství vody. Odtok z halové střechy je proto sveden do akumulační nádrže poblíž stájí a obslužné komunikace. V případě přeplnění akumulační nádrže je nadbytečné množství vody svedeno do vrakovacích nádrží.
Technologicky je halový objekt vybaven vzduchotechnickou jednotkou, která využívá rekuperaci. Dále pomocí ETFE fólií je možné předehřívat vzduch, který je dále distribuován do haly.

Konstrukce
Hlavním konstrukčním prvkem jsou dřevěné lepené vazníky. Ty jsou spolu propojeny pomocí nerezových kotevních spon a šroubů. Na vazníky je přimontován ocelový rošt pro uchycení ETFE fólie. Tyto fólie jsou dvouplášťové a jsou nafouknuty. První plášť zajišťuje halová konstrukce s membránovými polštáři. Chrání tak proti povětrnostním vlivu, dešti a sněhovému namáhaní. Druhý plášť zajišťuje tepelně izolační vlastnosti, toto platí pro vstupní a ubytovací objekty. Mezi zmíněnými fóliemi je ještě umístěna speciální fólie, která odráží sluneční energii a pomáhá k zamezení přehřívání haly. Hala na východní straně obsahuje loubí, které je zakomponováno pod tribunou. V této části je střešní plášť zakončen o jedno pole dříve tak, aby byl umožněn vstup do loubí.

Konstrukce haly je od počátku plánovaná jako rozebíratelná a recyklovatelná.

Projektant: V. Slavík
Lokalita: Pardubický areál Velké pardubické
Zastavěná plocha: 9 779,64 m2
Výměra parcely: 33 359,98 m2
Autor je studentem ČVUT, obor Architektura a stavitelství
Projekt vznikl ve spolupráci se stavební fakultou ČVUT

Vítěz odborné poroty v kategorii Dřevěné konstrukce – návrhy v soutěži Dřevěná stavba roku 2018

RubrikyDřevostavby