Jak urychlit výstavbu?
Galerie(7)

Jak urychlit výstavbu?

Montované stavby sice mohou mít i dnes stále ještě punc dočasnosti a nízké kvality, ovšem již dávno je nelze srovnávat s montovanými dřevostavbami z minulosti či s paneláky nízké technické, funkční i estetické kvality. Montovaný dům může být naopak jednou z cest k rychlému a kvalitnímu bydlení.

V základním hledisku lze montované domy rozdělit podle použitého materiálu na lehké konstrukce na bázi dřeva a těžké konstrukce na bázi betonu. V těchto dvou kategoriích je lze dále dělit podle materiálů, použitých při výstavbě.

Základním principem montovaných domů je tovární výroba některých konstrukčních dílů a jejich montáž na staveništi, což významně zkracuje délku stavby domu.
U domů na bázi betonu se v továrně vyrábí velkoplošné stěnové panelové dílce, stropní panely, monolitická betonová schodiště, sloupy a podobně. Zákazník může zvolit různý stupeň dohotovení a stav zabudování sítí. Oproti nechvalně známým panelákům mají současné panely na bázi betonu mnohem lepší tepelně-izolační i akumulační vlastnosti.

Základem konstrukce montovaných dřevostaveb je prefabrikovaný panel – konstrukčními deskami opláštěný dřevěný rám, vyplněný tepelně-izolačním materiálem. Podle stupně dohotovení může být pouze opláštěný z vnější strany, ale i dohotovený až po finální úpravu s osazenými otvory, rozvody sítí a povrchy.  Panely z obou typů staveb mohou být podle funkce obvodové, příčkové, podlahové, stropní a střešní, jejich velikost se pohybuje od asi 3 m2 až po celostěnové.

Stejně jako jiné typy zděných domů či dřevostaveb musí i montované domy splňovat všechna předepsaná kritéria – tepelně- či zvukově-izolační, statická, protipožární a podobně. Kvalita, hospodárnost a efektivnost provozu těchto staveb je tedy srovnatelná s ostatními.

Stavebnicové systémy jsou již projektovány v nízkoenergetickém standardu, splňují předepsané technické i energetické ukazatele a ekologičnost technologií a použitých stavebních materiálů. Energetických a potažmo finančních úspor je dosahováno i při provozu domu. Je možné zvolit i pasivní montovaný dům.

I systém montovaných domů má svá pro a proti – neoddiskutovatelnou předností těchto systémů je příprava významné části realizace stavby přímo ve výrobě – díly jsou přesné, výroba rychlá a jednodušší, výhodou je výrazná eliminace mokrých procesů. Důležitým ukazatelem je také cena – díky typizovaným projektům a sériové výrobě je obvykle nižší, než u domů na míru.

Možnou nevýhodou je typizovaný vzhled a vzájemná podobnost s dalšími stavbami. Je to daň konstrukčnímu principu těchto domů – aby bylo možné vyrobit panely rychle, kvalitně a v co nejvyšším počtu kusů, musí být jejich tvar i konstrukce co nejjednodušší, jakákoli individuální úprava má za následek výrazné zvýšení ceny dané stavby a prodloužení výroby, a tedy času výstavby konkrétního domu. Z toho důvodu je velký počet úprav typového domu vysoce neefektivní a částka za dům pak může být neúměrně vysoká.

Foto: MS Haus s.r.o., DENNERT MASSIVHAUS, Dana D. Daňková, Dřevostavby Olomouc a.s.
Text: Dana D. Daňková