Dřevostavba roku 2013 – nástavba a revitalizace rodinného domu

Dřevostavba roku 2013 - nástavba a revitalizace rodinného domu

Letos na jaře byly v prostorách kongresového sálu zámku ve Křtinách předány ceny ankety Dřevěná stavba roku 2013. Jednou z oceněných staveb byla i nástavba a revitalizace rodinného domu, realizovaná ateliérem 3AE s.r.o., která získala nejvyšší ocenění odborné poroty v kategorii Dřevostavba roku 2013 - Realizace.

Bydlení ve starších domech s sebou přináší postupem doby většinou nutnost modernizace, která zajistí zkvalitnění konstrukcí stavby, změnu dispozic podle potřeb jeho obyvatel a celkově komfortnější bydlení. V tomto případě šlo o dům o dvou bytových jednotkách 2+1 se společným vstupem, které obýval investor s rodinou a jeho babičkou. Záměrem bylo vytvořit na stávajícím objektu nástavbu, která by poskytla větší prostor mladé rodině.

Spojení starého s novým
Původní objekt je postaven ze škvárobetonových panelů, jejichž problémem je vyšší, než přípustný obsah radonu. Z tohoto důvodu byl dům již v 90. letech vybaven řízeným větráním s rekuperací. I k tomu bylo nutno při revitalizaci přihlédnout. Nástavba podkroví navazuje na půdorys stávajícího domu a konstrukčně je řešena jako dřevostavba s pultovou střechou. Stavebním materiálem jsou masivní panely Novatop s laťováním pro uložení tepelné izolace. Vnitřní dělící konstrukce jsou ze stejných panelů, případně ze sádrokartonu s vloženou izolací.

Původně měl být projekt nástavby realizován v dnes pro dřevostavby zřejmě nejběžnějším systému 2BY4, ale v průběhu dlouhého stavebního řízení se autor projektu, Ing. arch. Lukáš Lipert přiklonil ke stavebnímu systému Novatop, a to především pro jeho masivnost a rychlost realizace hrubé stavby.

Investor proto oslovil společnost 3AE s.r.o., která se zabývá projektováním a realizací staveb v tomto systému, která nástavbu také zrealizovala. Celý dům byl zateplen a opatřen novou fasádou – jako fasádní obklad nástavby byla stejně jako na plášť střechy použita falcovaná titanzinková krytina. Střecha je pultová s lokálním zkosením, orientace spádu reaguje na postavení objektu ke světovým stranám a pozemku, spád je proto veden od jihu k severu.

Dostatek prostoru pro všechny
Spojením dvou pokojů v původní části domu a jejich současným propojením s kuchyní vznikl velký obytný prostor. Celek působí vzdušně a moderně a je v něm místo jak pro společný čas rodiny, tak soukromí jednotlivých členů. Součástí rozšíření obytné místnosti bylo také částečné zazdění balkónu a osazení francouzského okna, a nahrazení luxferové stěny v prostoru schodiště. Jižní fasáda je obrácena do zahrady, v této části domu jsou umístěny dětské pokoje, na severozápadní straně je pak ložnice rodičů se samostatnou koupelnou. V nástavbě je na výstupu schodiště situována i malá pracovna. Za pozornost zde stojí pracovní plocha pracovního stolu, která tvoří současně parapet rohového okna. Schodiště v této části domu vzniklo v prostoru po odstraněném původním střešním panelu a společně s knihovnou tvoří výrazný estetický prvek nově vzniklého obytného pokoje. Jižní strana nástavby je v teplých letních dnech chráněna proti slunci a přehřívání vnějšími posuvnými stínícími žaluziemi.

Ekonomika provozu
V souvislosti s realizací podkroví prošel dům kompletním zateplením a revitalizací a i když se nejedná přímo o pasivní dům, je přesto vybaven technologiemi, které jsou v pasivním domě standardem a po revitalizaci se pasivnímu standardu velmi blíží.

Měrná potřeba tepla na vytápění objektu byla před revitalizací více než 120 kWh/m2, po revitalizaci a rozšíření domu o nástavbu se snížila téměř 5x na hodnotu 24,2 kWh/m2.

Autor projektu: Ing. arch. Lukáš Lipert
Realizace: 3AE s.r.o.
Použitý stavební systém: Novatop (ucelený stavební systém z velkoformátových prvků, vyráběných z křížem vrstveného masivního dřeva (CLT – Cross laminated timber))
Užitná plocha nástavby: 57,1 m2

Text byl připraven s využitím materiálů 3AE s.r.o.

Text: Dana D. Daňková
Foto: Markéta Listíková

Komentáře