Dřevostavba prorostlá stromem – rozhovor s architektem
Galerie(18)

Dřevostavba prorostlá stromem – rozhovor s architektem

Konstrukce z masivních dřevěných panelů nepřináší jen úsporu času při výstavbě, ale i všechno to, co může nabídnout jen dřevostavba – vůni dřeva uvnitř domu, lokální původ a obnovitelnost materiálu i přírodní strukturu a barevnost fasády.

Článek o Domu v úžině, který ve finále soutěže BEFFA získal 1. místo v kategorii rodinných domů a 2. místo v kategorii dřevostaveb, najdete na: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/drevostavby/stisnene-stavebni-podminky-architekture-neubraly

O jaký typ konstrukce dřevostavby jde?

Jedná se o systém českého výrobce Agrop Nova – NOVATOP. Stěny a příčky z masivního křížem vrstveného dřeva (CLT – crosslaminatedtimber), stropy a střecha z dutých velkoplošných panelů s žebrovou konstrukcí. Celá stavba byla dodána v pohledové kvalitě, příčky oboustranně. Polohy instalací i svítidel tak musely být známy dopředu, ve výrobě se připravovalo trubkování pro jednotlivé rozvody. Jednolitost finálních povrchů je doplněna použitím vrstveného dřeva i na dveře a vestavěný nábytek. Zárubně jsou rámové z EUROhranolů. Difuzně otevřené stěny jsou zatepleny dřevovláknitou izolací.

Provádění vrtu pro tepelné čerpadlo.

Pohled do betonové úžiny ze zahrady s připravenou nádrží na dešťovou vodu.

Jak dlouho trvala výstavba domu?

Jako u většiny domů, se kterými přicházíme v poslední době do styku, není pro dobu výstavby rozhodující délka samotné stavby, ale délka předprojektové a projektové přípravy. Je to ve větší míře způsobeno tím, že se jedná o stavby na území hlavního města a v našem případě navíc umocněno složitým tvarem domu. Projektová příprava tak trvala 4 roky, výstavba následně ve dvou etapách – kdy zemní a betonářské práce zabraly necelý rok, vlastní dřevostavba pak přibližně stejný čas.

Dřevěné panely CLT se zakládají na dubových latích.

Stavba do betonové úžiny znamenala v některých místech obrácený způsob výstavby. Nejprve bylo nutné provést zateplení, následně k zateplení dodat stěnu. V dolní části větrání vzduchové mezery mezi izolací a betonovou stěnou.

Specifický tvar domu odpovídá podmínkám, jaké poskytovala orientace, rozměry a poloha pozemku, anebo jste jej podřídili funkčnosti?

Specifický tvar domu odpovídá tvaru pozemku. Záměrem bylo promítnout půdorysnou složitost i do třetího rozměru, a tak vznikla hmota, která v podstatě odráží pohled na skály Prokopského údolí a splývá s tvarem střech Starých Butovic.

Montáž domu z NOVATOPu.

Detail skrytého uložení stropu na probíhající stěnu.

Umístění stromu v domě je spíše symbolické, lze jej vidět např. v japonských domech. Má v tomto rodinném domě i jiný význam?

NOVATOP prezentuje svůj systém slovy: „v každém panelu je skutečný strom“. Proto i jeden roste uvnitř Domu v úžině. Ano, na první pohled je toto tvrzení hloupé! Symbolika – a myslím, že tomu tak není ani v japonské architektuře – nemůže být přece určujícím důvodem. Strom vypovídá o vztahu k přírodě a přináší domů „život“. Dokáže rozehrát hru světla a stínů. Překvapuje! Je úžasné sledovat jeho změny v průběhu roku a let. Stárne spolu s domem! Přičleňuje venkovní prostor k interiéru a dřevěný dům nasvětlený přes větve má nepopsatelnou atmosféru. Udržuje vláhu, klima, v okamžiku, kdy povyroste a zkošatí, bude snad i čistit vzduch. Jednoduše vytváří přirozené plíce domu bez nutnosti instalace technických zařízení. Jedná se o jeden z výsledků konceptu, kdy jsme se snažili nahradit technická řešení přirozenými cestami.

Pohled na střechu. Šroubování konstrukce.

Montáž téměř dokončena.

Co vás inspirovalo k výběru použitého systému větrání, který není v našich podmínkách běžný?

Připadá mi, že je společnost v posledních letech tlačena do stavění v pasivním standardu bez ohledu na ostatní aspekty. Nejsem odpůrcem těchto domů, ale nesmí se zapomínat na funkci, polohu stavby, estetiku, životní styl. Pasivní dům bude fungovat pouze tehdy, pokud se mu přizpůsobíme. Neumím doma vysvětlit ženě „jako tvoru větravému“, že vzduch, který v zimě proudí otevřeným oknem celou noc do ložnice, musíme dohřívat elektrickým způsobem v rekuperační jednotce! Navíc i vzduch přiváděný potrubím má vždy v průběhu let určitou kvalitu. A z těchto důvodů nemá Dům v úžině rekuperační jednotku, ale systém, který využívá otevřené dispozice, orientace domu a hybridních ventilátorů. Přirozenější alternativa?

Na spodní straně ocelového L profilu pro uložení střešního panelu je umístěna butylkaučuková páska pro zajištění vzduchotěsného spoje. V horní části propojený husí krk pro vedení elektrických rozvodů.

Drenážní systém v jílovitém podloží před zásypem vegetační zeminou pro strom v atriu.

Mohou v dnešní době náklady na pasivní dřevostavbu konkurovat klasickým materiálům, jako jsou cihla, tvárnice?

V první řadě je nutné připomenout, že nemluvíme o pasivní dřevostavbě. Jedná se o dřevostavbu, kde byl kladen vysoký důraz na použité materiály s ohledem na přírodní a lokální původ, obnovitelnost, produkci CO2 v průběhu životního cyklu. Tvarově se jedná o složitou a specifickou konstrukci. Srovnání nákladů s klasickým způsobem stavění by bylo zavádějící. Pokud se ale rozhodujete stavět obdobným způsobem, zapomeňte na výpočty ekonomické návratnosti. Možná lze na vynaložené prostředky pohlížet jako „investice do společnosti“?

Osazení trámů „pergoly“ parkovacího stání.

Střecha před po dokončení fasád, před vyrovnáním a výsadbou.

Shodly se představy architekta s představami investora?

V daném případě bylo jednodušší, že investor se shodoval s architektem již v jedné osobě. A i když jsem měl dny, kdy jsem si připadal více jako klient či obráceně, vždy jsme se večer nějak domluvili .

Pracovní kout. Vestavěný nábytek z desek NOVATOP solid.

Jaká výsadba se použila na zelenou střechu a jak náročná je z hlediska údržby? Jaké jsou náklady na její udržování?

Jedná se o směs rozchodníků doplněnou o pár druhů netřesků. Údržba v zásadě není nutná. V průběhu prvních let, než dojde k plnému pokrytí, je vhodné občas odstranit nálety. Další roky jen v „tropickém“ létě zalévat. Z těchto důvodů je přivedena na střechu studniční i dešťová voda. Specifikum sousedství se školou znamená, že čas od času je nutné střechu projít a sesbírat předměty, které Vám tam děti naházely, ale to již nemá nic společného s vegetací.

Otevřená ložnice, kaučuková podlahová krytina NORA.

Na jaké problémy jste narazili při žádosti o stavební povolení, na které jste čekali 4 roky?

Problém sám o sobě byla volba stavební parcely. Jednalo se o pozemek, na kterém stála garáž a jehož šíře je v nejužším místě 4 metry. Navíc větší a širší polovina pozemku leží ve funkční ploše zahrad a funkce bydlení je pouze v přední úzké části. Stavební úřad, při konzultaci před koupí, označuje tento pozemek za nezastavitelný. Následuje tedy zdlouhavý boj o jeho povolení. Předjednání studie spolu s žádostí o územně plánovací informaci. Výjimka ze zastavěné plochy (splňujeme 30% zastavěnost pozemku, ale ne 30% zastavěnost dané funkční plochy), výjimka z pražské povinnosti realizovat garáž. Po jejich vydání probíhá samostatné územní řízení. Vrcholem všeho pak je stavební povolení, kde jsme narazili na měnící se vedení Prahy 5 a nepochopitelný boj mezi odborem správy majetku a odborem školství, jako vlastníka a provozovatele sousední budovy školy. Povolení jsme nakonec museli vydat prostřednictvím autorizované inspektorky a to přesto, že v tuto dobu již za naším záměrem stál i stavební úřad. Vlastní přístup na pozemek školy pak domluvili na prázdniny s panem ředitelem a panem školníkem .

Další zajímavé články:
Zahradní domek přímo od architekta
Rekonstrukce staré stodoly na prostorný víkendový dům
Rekonstrukce staré stodoly svépomocí

Modřínová fasáda. Vodorovné latě jsou zkosené z důvodu odtékání vody z roštu.

V čem vidíte hlavní výhody použití masivních dřevěných panelů při stavbě dřevostavby?

Předpokládám, že mnoho lidí by na tuto otázku odpovědělo čas výstavby. Pokud ale chcete postavit kompletně pohledovou dřevostavbu v takovémto tvaru, měsíce, které ušetříte na stavbě, musíte věnovat projektové přípravě. Proto pro nás nebyla otázka času rozhodující. Jako architekti rádi pracujeme s přírodními a obnovitelnými materiály. Máme za sebou stavbu domu z opuky, návrhy kamenných domů i staveb ze dřeva či nepálené dusané hlíny. Ale právě v oblasti dřeva jsme cítili „brzdu“ v podobě složitého uplatňování konstrukčního materiálu na povrchu staveb. A toto nám poskytly CLT panely. Pracovat se dřevem v plné kráse. Se dřevem, kterého se můžete dotýkat, jehož vůně je v domě cítit. Rozepisovat se o výhodách dřeva je myslím zbytečné a vše ostatní již podružné.


Systém podlahového vytápění pro suché podlahy.

ATELIER SAEM – jsme architektonická a projekční kancelář. Na trhu působíme od roku 2005. Upřednostňujeme kvalitu před kvantitou a vnímáme, že není malých staveb. Rádi „bouráme“ zažité teze. Pracujeme s heslem: „Forma vytvořená ze života je architektura, ale architektura vznikající z formy neznamená život!“ Mimo individuální výstavbu máme zkušenosti s velkými developerskými projekty. Jako certifikovaný NOVATOP partner ve svých stavbách často používáme panely z vrstveného masivního dřeva. Rádi ovšem pracujeme s jakýmikoli tradičními materiály a konstrukcemi, často i v netradičním, ale především soudobém pojetí. Usilujeme o kvalitní, energeticky úsporné stavby, ale bereme energetické nároky jako jeden z mnoha aspektů bydlení, který musí splynout s architekturou a životním stylem obyvatel.

Text a foto: Ing. Michal Procházka