Chalupa na Vysočině
Galerie(20)

Chalupa na Vysočině

Autorem originální chalupy s kontrastní fasádou je brněnské architektonické studio Urban Čelikovský Architekti.

Na pozemku u potoka v drsném kraji Vysočiny stávala stará venkovská chalupa, která byla vzhledem k havarijnímu stavu stržena. Autoři nové chalupy tady ponechali stát torzo – dvojici bílých zdí jako připomenutí historie místa, jako reminiscenci na původní objekt. Za těmito zdmi pak vyrostl dům nový. Jeho hmota ctí objemové a tvarové uspořádání původní chalupy. A právě tento přístup umožnil skloubit záměr architekta citlivě vstoupit do historického souboru okolních staveb se svým moderním minimalistickým pojetím architektury.

Konstrukční řešení

Nový objekt je navržen jako dřevostavba z předem připravených panelů a byla smontována na nové základové desce během dvou dnů. Konstrukce panelů je z KVH nosníků a sádrovláknitých desek Fermacell. Zateplení po parozábranu je z minerální vaty (120mm) a z vnějšku je doplněno vrstvou polystyrenu (120mm). Uskočení podkroví je vynášeno dřevěným lepeným vazníkem. Provětrávaná fasáda navazující na střechu je kotvena systémovými háčky na dřevěném roštu. Podlaha v interiéru je řešena masivní dubovou kantovkou (tl. 20mm), v koupelně a skladu jsou dlažby.

Obklad stejný na střeše i fasádě

Skládaná vláknocementová krytina antracitové barvy je použita na střeše i fasádě a svým drobným měřítkem odkazuje na doškové střechy. Z tohoto temného obkladu vynikají sněhobílé omítky dvou stěn. Novostavba má obdélníkový půdorys a je postavena těsně za ponechané bílé zdi (obě zdi vystupují z půdorysu).

Skládaná vláknocementová krytina je použita na střeše i fasádě a svým drobným měřítkem odkazuje na doškové střechy.
Jednoduchý tvar domu podtrhuje absence okapů, kdy dešťová voda stéká ze střechy po fasádě do zakopaného betonového koryta s drenáží a kačírkem, kterým je odvedena do dešťových vsaků. Voda z části střechy navazující na bílou zeď je zaatikovým žlabem odvedena do krytého svodu.

Pásové kuchyňské okno tvoří hlavní vizuální kontakt se zahradou.
Rámy oken a dveří a také vstupní dveře mají stejnou antracitovou barvu jako fasáda, čímž je umocněn kompaktní dojem z domu. Střecha je strukturovaná kovovými sněhovými zábranami.


Ze severu je dům celý obložený krytinou, na fasádě jsou pouze dva stavební otvory; vstupní dveře a vedle pásové okno. Východní štít má sedm oken – čtyři v řadě v přízemní, tři v nestejné výšce v podkroví.

Interiér je v duchu původní stavby rozdělen průchozí chodbou, která odděluje společenský prostor od zbytku domu.
Schéma přízemí jako v původní chalupě

Interiér chalupy je – tak jako tomu bylo ve staré původní chalupě – rozdělen průchozí chodbou, která odděluje společenský prostor od zbytku domu. Obytný prostor je akcentován převýšením do krovu, kde je umístěno velké střešní okno. Právě tudy prostor získává maximum jižního slunce. Pásové kuchyňské okno pak tvoří hlavní vizuální kontakt se zahradou; je z něj dobře vidět řada stromů stojících na břehu potoka a také blízký seník a stodola. Ostatní okna jsou tradičně členěná na šest tabulek.


V přízemí domu se nachází také hlavní ložnice, koupelna a technická místnost. Po schodech se stoupá do podkroví; tady jsou dva pokoje s trojicí oken ve štítě i okny do světlíku nad obytným prostorem. Vytápění je řešeno plynovým kondenzačním kotlem napojeným na radiátory.

Text: Alena Gembalová
Foto: Ing. arch. Martin Čelikovský