Ceny soutěže Porotherm dům 2008 předány
Galerie(6)

Ceny soutěže Porotherm dům 2008 předány

Ceny soutěže POROTHERM DŮM 2008 – 10. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže pro architekty, projektanty a studenty Vícegenerační rodinný dům, 4. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže Nejlepší realizované stavby roku 2008 a 1. ročníku soutěže pro studenty FA a FSv ČVUT v Praze POROTHERM DŮM STUDENT 2008, vyhlášené na téma Rodinný dům pro více generací – byly uděleny.

Odborná porota ve složení doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., (předsedkyně poroty), Ing. Hana Dušková, Jana Gerhátová, Ing. arch. Daniela Grabmüllerová, MBA, Ing. Antonín Horský, Ing. arch. Jan Kozel, Ing. Pavel Křeček, Ing. arch. Jitka Pálková, Ing. arch. Josef Pleskot, doc. Ing. arch. Jan Štípek, Ing. Lidmila Ziková, CSc., doc. Ing. František Kulhánek, CSc., a Ing. Jan Žemlička dostala v soutěži Vícegenerační rodinný dům k posouzení 34 soutěžních návrhů.

V soutěži Nejlepší realizované stavby roku 2008 bylo do soutěže přihlášeno 26 staveb. Do 1. ročníku soutěže pro studenty Rodinný dům pro více generací bylo přihlášeno 35 návrhů.

V 10. ročníku veřejné anonymní architektonické soutěže Vícegenerační rodinný dům byla udělena hlavní cena POROTHERM DŮM 2008 ve výši 200 000 Kč Ing. arch. Zdeňku Baranovi. Cenu společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., ve výši 100 000 Kč za svůj projekt získali Kamil Štajgl, Radovan Vacík, Tomáš Lindovský a Martin Stára.

Zvláštní cenu Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 50 000 Kč obdržel Ing. arch. Radim Kounek. Zvláštní cenu Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč získal Ing. arch. Alexandr Kroha a zvláštní cenou vydavatelství Business Media CZ, mediálního partnera soutěže, ve výši 50 000 Kč byl odměněn projekt Ing. arch. Jana Tesaře.

Hlavní cena POROTHERM DŮM 2008: Vícegenerační rodinný dům
Autor: Ing. arch. Zdeněk Baran
Hodnocení poroty:
Dispoziční řešení je velmi kvalitní, s velmi dobře uspořádaným a dimenzovaným bytem pro seniory, s dobrým propojením obou bytů. Architektonické řešení odpovídá obecné představě o pohodlném současném rodinném domě.

Ve 4. ročníku přehlídkové neanonymní jednokolové soutěže Nejlepší realizované stavby roku 2008 porota rozhodla, že budou uděleny dvě hlavní ceny STAVBA POROTHERM 2008 ve výši 100 000 Kč bez rozlišení pořadí. Oceněny byly tyto stavby: Rodinný dům Praha-Sever, od Ing. arch. Martina Spilky z Atelieru 6, s. r. o., a Vila v Nespekách, autorů prof. Ing. arch. Ladislava Lábuse a Ing. arch. Marka Nábělka.

Zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media, mediálního partnera soutěže, ve výši 50 000 Kč získala novostavba rodinného domu, CHKO Třeboňsko, Jižní Čechy, jejímiž autory jsou Ing. arch. Martina Buřičová a Ing. arch. Štěpán Kubíček.

Hlavní cena STAVBA POROTHERM 2008: Nejlepší realizované stavby
Autor: Atelier 6, s. r. o.
Z hodnocení poroty:
Jde o velmi elegantní rodinný dům s patřičným komfortem, uměřenou architekturou v souladu s okolím a maximálně otevřenou do soukromé zahrady.

Hlavní cena STAVBA POROTHERM 2008: Nejlepší realizované stavby
Autoři: prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Ing. arch. Marek Nábělek
Hodnocení poroty:
Dům v zahradě je řešený jako protáhlý bungalov s přehlednou dispozicí, jasnou funkcionální odlišností jednotlivých částí, maximálním otevřením do zahrady a s vrcholnou čistotou detailů.

Zvláštní cena vydavatelství Jaga Media
Autoři: Ing. arch. Martina Buřičová, Ing. arch. Štěpán Kubíček
Hodnocení poroty:
Dům v hloubi zahrady reaguje na podmínky zástavby v chráněné krajinné oblasti, nabízí navenek stavbu téměř klasicky venkovského typu se zdůrazněnými střešními vikýři. Uvnitř rozvíjí nečekaně bohatou a velkorysou prostorovou skladbu s bohatou náplní.

V 1. ročníku soutěže pro studenty FA a FSV ČVUT v Praze POROTHERM DŮM STUDENT 2008, vyhlášené na téma Rodinný dům pro více generací, bylo oceněno pět soutěžních návrhů.

Hlavní cenu POROTHERM DŮM ­STUDENT 2008 ve výši 50 000 Kč získala Anna Nováková.
Zvláštní cena časopisu Stavebnictví, mediálního partnera soutěže, ve výši 35 000 Kč byla udělena Martinu Pavlíkovi a další odměny časopisu Stavebnictví ve výši 5 000 Kč získaly soutěžní návrhy Markéty Březinové, Přemysla Juráka a Tomáše Matějíčka.

Hlavní cena POROTHERM DŮM STUDENT 2008
Autor: Anna Nováková
Hodnocení poroty:
Dům nabízí dva nezávislé byty nad sebou se sympaticky a přiměřeně velkoryse řešeným uspořádáním horního bytu. Jeho vzhled a výraz jsou velmi sevřené, dům vypadá méně prostorově komfortně, než ve skutečnosti je.

Soutěž proběhla pod záštitou ministra pro místní rozvoj a ministra průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci se Státním fondem rozvoje bydlení, Českou komorou architektů, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Fakultou stavební a Fakultou architektury ČVUT v Praze a také vydavatelstvími Business Media CZ a Jaga Media a časopisem Stavebnictví jako mediálními partnery soutěží.

Cílem, pro který Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., soutěž vyhlašuje, je trvale podněcovat tvorbu kvalitních a inspirativních projekčních návrhů pro kvalitní bydlení a prezentovat invenční využití možnosti cihlového systému POROTHERM, jeho technickou a materiálovou kvalitu, energetickou úspornost a cenovou výhodnost, a to jak z hlediska vlastní výstavby, tak i z hlediska následného užívání, provozu a údržby.
Realizované stavby, které byly oceněny, jsou nesporně dokladem předností, které kompletní cihlový systém POROTHERM poskytuje.

Výsledky soutěže byly slavnostně vyhlášeny a ceny předány na společenském večeru společnosti Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., dne 24. září 2008 v Hudebním divadle v Praze-Karlíně.
Oceněné soutěžní projekty a realizované stavby byly prezentovány na stavebním veletrhu FOR ARCH 2008.

(red)
Foto: archiv soutěže