Archa nad rozkvetlou loukou

Archa nad rozkvetlou loukou

Když se řekne archa, automaticky nám na mysli vytane Noemova. Archa, kterou vám chceme představit, ale nenáleží biblické osobě, nýbrž architektu Robertu Koniecznemu ze studia KWK Promes. Po tvorbě pro rozličné klienty se totiž rozhodl postavit si vlastní dům, do kterého by promítl všechny své sny.

Jeho originální horská stavba řeší věčné dilema architektury: zda má být v harmonii s přírodou, nebo proti ní. Zvolila si totiž třetí alternativu, kdy extrémní síly přírody charakter domu pomáhaly utvářet a ten je tak s nimi v dokonalé symbióze.

Největší hodnotou pozemku je nádherný výhled do širokého údolí.Hlavní myšlenkou architekta proto bylo zakomponovat tento benefit do své stavby.

Výsledkem je zcela otevřená jednopodlažní budova, který poskytuje nádherný výhled do všech stran.

Podařilo se úspěšně vyřešit i problém bezpečnosti, protože dům stojí zcela osaměle. Základní kvádr hmoty byl osazen tak, že pouze jeden roh se dotýká země a zbytek se „vznáší“ nad svahem. Díky tomuto řešení se obytná část dostala až na úroveň prvního patra. Bezpečnost při rozsáhlých skleněných plochách zajišťuje jejich umístění ve výšce 10 m nad terénem na jedné straně a na druhé straně padací most, který spojuje funkci schodů a velkoplošné okenice.


Další problém, který bylo třeba vyřešit, bylo umístění domu na prudkém svahu s vysokým rizikem sesuvu půdy. Právě zde se projevila inspirace přírodou a dům byl navržen tak, aby pod ním mohla dešťová voda přirozeně protékat. Svým charakterem dům respektuje ráz typické horské chalupy se sedlovou střechou, takže v počátečních stádiích návrhu vypadal jako typická stodola, stojící na třech tenkých stěnách coby mostních pilířích.

Toto řešení bylo ovšem hmotově nevyvážené, a tak ve finále přibyla pod stavbou „obrácená“ sedlová střecha, částečně zvednutá nad terénem. Stavba se tak pocitově ukotvila a pohled na ni vyvolává pocit bezpečí. Vznikl tak vlastně dům se dvěma střechami, které ji chrání před vodou, i když každá jiným způsobem.


Snahou architekta bylo vytvořit projekt domu, který by byl levný a snadno realizovatelný. Volba proto padla na betonový monolit. Tím byly eliminovány komplikované detaily a složité provádění, nahradilo je lití betonu od místního výrobce. Konstrukce byla zateplena zevnitř stříkanou pěnovou izolací s uzavřenými póry. Používání objektu v drsných horských podmínkách prokázalo, že to byla dobrá volba – izolace je optimální a současně slouží jako parotěsná zábrana.


Dvě střechy, charakteristické pro tuto stavbu, stojí i za označením domu. Díky nim nyní objekt vypadá jako archa plující nad rozkvetlou loukou. Aby nedošlo k narušení tohoto dojmu, rozhodl se architekt ponechat dům volně stojící bez oplocení. Jediným rušivým elementem majestátní krásy horské přírody je tak jen  příjezdová cesta vyskládaná z kamenů.

Autor: KWK Promes, architekt Robert Konieczny
Autorská spolupráce: architekt Łukasz Marciniak
Spolupráce: architekti Marcin Harnasz, Aneta Świeżak
Pozemní stavby: Kornel Szyndler
Investor: Robert Konieczny
Plocha pozemku: 1 694,0 m2
Zastavěná plocha: 78,0 m2
Užitná plocha: 138,0 m2
Objem: 624,0 m3
Projekt: 2011
Realizace: květen 2011 – listopad 2015

Text: Marie Urbancová
Foto: KWK Promes, Olo Studio, Jakub Certowicz