Rekreační areál Hřebíkárna

Rekreační areál Hřebíkárna

Penzion je situován v jedinečném prostředí Bezručova údolí, v dramatické konfiguraci skalnaté stráně, řeky Chomutovky a přilehlého rybníku. Je výchozím bodem pro vycházky po okolí a pro poznávání Krušných hor.

Název Hřebíkárna je pro tuto lokalitu zažitý a odráží skutečnost, že zde stávala továrna na hřebíky, kterou vybudoval v roce 1884 Franz Heeg. Už tehdy nabíral turistický potenciál na intenzitě, proto zde později postavil i hostinec s prostorným tanečním sálem i posezením v zahradě, který stál vedle současného objektu kavárny.

Dnešní areál na hoteliérskou tradici Franze Heega navazuje. Rekreační centrum, jehož výstavba byla započata v roce 2010, se skládá ze dvou hlavních objektů. První je rekonstruovanou stavbou správy lesů, ve které je umístěna kavárna, dětský koutek a apartmány. Tato stavba nebyla zásadně měněna, nové jsou stropy a proporce oken. Druhý, větší objekt je novostavbou, ve které je restaurace, tělocvična a technické zázemí objektu, v patře sauna a třináct pokojů.

Rekreační areál hřebíkárna foto - PO_Hrebikarna_002

Čitelná novostavba

Linearita stavby je dána její polohou v rámci Bezručova údolí, je jakýmsi pokračováním tohoto přírodního útvaru. Horizontální stavba by svým klidným charakterem měla toto kvalitní prostředí pokorně doplňovat, nikoli mu konkurovat.

Hmota penzionu je dále akcentována svým zalomením, které vychází z tvaru pozemku a které zároveň jasně vymezuje veřejný prostor před restaurací. Vzhledem k požadavku parkovacích stání a nutnosti využití pozemku pro příjezd k sousedícímu objektu, je budova odsazena od severní hranice parcely tak, aby zde mohla být vedena průjezdná komunikace a umístěna parkovací stání.

Rekreační areál hřebíkárna foto - PO_Hrebikarna_005

Novostavba se snaží být jednoznačně čitelná ve svém výrazu a dávat najevo svoje vnitřní členění. Při vstupu do areálu se v rámci výrazného horizontálně pojatého průčelí uplatňuje průsvitná prosklená stěna tělocvičny, která svým natočením navádí návštěvníka směrem k recepci. Restaurace, umístěná v sousedství recepce, se otevírá do prostranství se zahradním posezením a dětským hřištěm. Obytná část a sauna je přístupná dvěma vertikálními jádry a přes zastřešené pavlače.

Rekreační areál hřebíkárna foto - PO_Hrebikarna_009

Konstrukce

Novostavba je po konstrukční stránce tvořena montovaným železobetonovým skeletem s plynosilikátovými vyzdívkami a polomontovanými filigránovými stropy. Obvodové stěny jsou z velké části tvořeny větraným sendvičovým pláštěm, na pavlači je zdivo opatřeno kontaktním zateplovacím systémem.

Použití smrkového šindelu pro opláštění stavby bylo ovlivněno přírodním a klimatickým kontextem stavby a dále jeho schopností důstojně stárnout spolu se stavbou. Rámy oken jsou také dřevěné, prosklená fasáda tělocvičny je tvořena skleněnými tvárnicemi, tzv. copilit. Stavba používá jednoduché detaily a záměrně se vyhýbá ekonomicky náročným řešením.

V dohledné budoucnosti se počítá s napojením areálu na stávající cyklostezku pomocí lávky v severozápadní části pozemku.

Rekreační areál hřebíkárna foto - PO_Hrebikarna_013

Text: red
Foto: PO architekti

Základní údaje:
Adresa: Bezručova 5877, Chomutov
Investor: Vodohospodářská stavební s.r.o.
Projekt: 2009-2011
Realizace: 2010-2012
autor: PO architekti- Ing.arch. Pavel Táborský, Ing.arch. Ondřej Hilský
www.p-o.cz
HIP : VIAPLAN s.r.o.
Hlavní dodavatel: PEXTRA s.r.o.
Zastavěná plocha: 1960 m2
Obestavěný prostor: 10880 m3

Rekreační areál hřebíkárna foto - PO_Hrebikarna_014

RubrikyArchitektura