Plynojem s ocelovým pláštěm

Plynojem s ocelovým pláštěm

Multifunkční aula Gong v Dolní oblasti Vítkovic se loni stala v české architektuře pojmem - získala cenu Stavba roku 2013 a Cenu veřejnosti. Restrukturalizace objektu plynojemu obsahovala úpravy nosných ocelových konstrukcí a hybridní betonovou i ocelovou vestavbu nových prostor.

Rekonstrukce industriálních staveb v současném pojetí v sobě integruje časy minulé, spojené většinou s průmyslovou výrobou, a mnohotvárnou budoucnost, kterou jí vtiskují investoři s architekty. Platí to i o přeměně plynojemu v Dolní oblasti Vítkovic, který má v rodném listě rok vzniku 1921. Z národní kulturní památky vznikla Multifunkční aula Gong s kongresovým sálem, galerií a prostory pro akce společenského a kulturního charakteru. Autorem návrhu centra i urbanistického řešení Dolní oblasti Vítkovic je architekt Josef Pleskot. Výroba surového železa byla ve vítkovických vysokých pecích po sto dvaašedesáti letech ukončena v roce 1998, celý areál Dolní oblasti Vítkovic se stal Kulturní technickou památkou, o čtyři roky později byl prohlášen za Národní kulturní památku. Objekt byl uveden do provozu v květnu roku 2012.

Přestavba na etapy

Přestavba se uskutečňovala v několika etapách. Úvodní etapa zahrnovala úpravu ocelové konstrukce zvonu plynojemu, ve druhé etapě byla realizována betonová vestavba včetně nových vnitřních ocelových konstrukcí – primárních nosných konstrukcí hlediště a nosných konstrukcí pro jevištní techniku. Vestavba je reprezentována dvěma věžemi komunikačních a provozních prostor, které v půdorysu opisují otevřené písmeno Y. Na dvou dolních úrovních jsou mezi nimi umístěny výstavní a konferenční prostory, třetí výškovou úrovní je foyer velkého společenského sálu, nad kterým se mezi rameny písmene Y otevírá hlediště pro tisíc pět set diváků. Jeviště se zázemím a výtahovou plošinou se nachází mezi rovnoběžnými úseky komunikačních věží. Tyto věže a prostory jevištních a společenských podlaží jsou z monolitického železobetonu, konstrukce hlediště je realizována z prefabrikovaných prvků.

Konstrukce ocelového pláště

Vzhledem k tomu, že jde o přeměnu původního objektu plynojemu, vnější obálku tvoří původní nýtovaná konstrukce ocelového pláště z hrubého železa. „Ocelový plášť byl upraven otloukáním a byl proveden nástřik takzvanou kovářskou černí, výsledný povrch tak získal přirozenou strukturu a šedočerný odstín,“ říká Tomáš Štukner, technický specialista Dolní oblasti Vítkovic. „Do pláště byl vyříznut jeden otvor na vchod, v protilehlé části plynojemu zase druhý otvor na úrovni sálu, který současně vytváří průhled ven. Ocelový plášť je na těchto dvou místech nahrazen bezpečnostním tvrzeným vakuovým izolačním sklem. Zasklená je asi čtvrtina spodní části objektu při vstupu, v sále je zaskleno zmiňované okno. Po odkrytí okna v sále se před diváky otevře nevídaná scenérie – vysoké pece, koksovna a další technické zařízení, kromě toho i část ulice, po které jezdí tramvaje a auta.“


Rekonverze plynojemu
Místo: Dolní oblast Vítkovice, Ostrava, ČR
Architekt: Josef Pleskot, AP Atelier
Zodpovědný projektant: EXCON, Recoc
Stavitel: Dolní oblast Vítkovice
Generální dodavatel: Gemo Olomouc
Dodavatel betonu: CEMEX
Dodavatel zasklených izolačních výplní na fasádu a střechu: Saint Gobain Glass Solutions CZ
Realizace: 2012

Projekt byl spolufinancován v rámci IOP Evropského fondu pro regionální rozvoj se značnou osobní zainteresovaností hlavního mecenáše, průmyslníka Jana Světlíka.

TEXT: DANA D. DAŇKOVÁ
FOTO: RICHARD NAVARA, CEMEX