Polyfunkční centrum U Dubu

Polyfunkční centrum U Dubu

Neudržovaný pozemek s částečně rozestavěnou stavbou a zbytky staveniště z konce 80. let v pražských Modřanech se do roku 2011 promění v nové polyfunkční centrum U Dubu. To vznikne na dosud nevyužitých plochách na nároží ulic Generála Šišky a Československého exilu v městské části Praha 12 – Modřany, několik minut od krajinného celku Modřanská rokle.

Projekt bude tvořen sedmi objekty o výšce od tří do dvanácti nadzemních podlaží včetně dvouúrovňových parkovacích ploch pro 370 stání ve spodních částech. Investorem nového projektu je společnost Kuchař & Thein, činností výkonného developera projektu byla pověřena společnost Finep.
Hlavní ideou záměru výstavby projektu U Dubu je respektování přibližně 120 let starého památného dubu letního a jeho využití ve spojení s okolní parkovou zelení. Dub letní je jeden z devíti památných stromů městské části Praha 12. Pro zachování přírodního rázu okolí i vnitrobloků domů bude proto vysázena nová parková zeleň v podobě trávníků a keřů.

Impuls pro občanskou vybavenost

Projekt U Dubu nabídne 256 nových bytových jednotek různých dispozic a velikostí na 17 240 m2 čisté bytové plochy. Ceny bytů o velikosti od 1+kk do 4+kk se budou cenově pohybovat od 55 000 Kč/m2 bez DPH.

V rámci projektu vzniknou také kancelářské plochy a celá řada komerčních ploch pro nové obchody a služby, které výrazným způsobem zkvalitní občanskou vybavenost místní lokality. Komerční prostory se budou rozkládat na přibližně 3000 m2 hrubé podlažní plochy – část v samostatné sekci B a zbytek v bytových sekcí A, C, D1, D2 a E.

V samém středu projektu vznikne náměstíčko, které vymezí pět bytových domů o třech až dvanácti nadzemních podlažích. V přízemních částech domů budou připraveny prostory pro obchody a služby. Vznikne zde například moderní fitness centrum nebo sauna. Na náměstíčku bude možné zajít do restaurace, pizzerie, čajovny nebo cukrárny s posezením na zahrádkách. Dále je zde plánováno květinářství, trafika a celá řada dalších služeb, včetně nové pobočky banky. Bude zde možné také provozovat lékárnu, popřípadě lékařkou ordinaci.

S okolím v symbióze

Celý vnitroblok bude díky množství zeleně a odpočinkových ploch evokovat dojem klidu a svým novým obyvatelům poskytne příjemnou atmosféru. V rámci projektu bude vysázeno více než dvě stě nových stromů listnatých i jehličnatých, z nichž v největším zastoupení bude javor, akát, muchovník, habr, lípa, borovice a okrasné stromy (třešně a hrušně). Významnou část nově vysázené zeleně budou tvořit také keře a popínavé dřeviny.

Moderní architektonický výraz projektu společně s barevně, hmotově i materiálově bohatě členěnými fasádami a ustupujícími střešními plochami využitými jako terasy, umožní ideální zakomponování do okolního prostředí. Plochy průčelí jednotlivých oddělených domovních sekcí budou dynamicky členěny zapuštěnými lodžiemi. Pro zdůraznění plasticity fasády budou vnitřní prostory lodžií, balkónů a vybrané plochy fasád barevně odlišeny. Všechny byty v projektu budou disponovat balkonem, terasou či lodžií. Objekty od přilehlé komunikace oddělí prosklená protihluková clona.

Název stavby: Polyfunkční centrum U DUBU – Nové centrum Modřan
Místo: Křižovatka ulic Generála Šišky a Československého exilu, prostor mezi ulicemi Generála Šišky, Československého exilu, Soukalovo ulicí a ulicí K Dolům.
Investor: Kuchař & Thein, s. r. o.
Výkonný developer: FINEP
Architekt: Héta, spol. s r. o., od DSP ABM architekti s. r. o.
Projektant: Building s. r. o.
Začátek realizace: 2.Q 2009
Konec realizace: 1.Q 2011
Náklady na realizaci: 681 milionů Kč

(red)
Vizualizace: Finep