Partneři sekce:
  • Českomoravský beton

Pavilón jako zrcadlo

Pavilón jako zrcadlo

Starý přístav v Marseille je jedním z nejúchvatnějších přístavů ve Středomoří. Čas se však zakousl i do této památky, která je na seznamu Světového kulturního dědictví. Do obnovy nábřeží se proto pustili renomovaní architekti z ateliéru Foster & Partners spolu s krajinářským architektem Michelem Desvignem.

Přístup pro pěší a vůbec propojení s ostatními částmi města se v průběhu času velmi zhoršilo. Marseille je jedním z hlavních evropských měst kultury pro rok 2013, a tak se ještě v předstihu vedení města rozhodlo uspořádat architektonickou soutěž na obnovu nábřeží, jeho zpřístupnění obyvatelům i návštěvníkům města a vytvoření zázemí pro různé kulturní a společenské akce. Vítězem soutěže se v září 2010 stal ateliér Foster & Partners spolu s Michelem Desvignem z Paříže.7

Nový pavilon je doslova odrazem svého okolí.

Bez bariér

Výsledkem je rozlehlé prostranství pro pěší, nové technické instalace, přístavní domky a vyhlídkové plošiny. Krajinnou architekturu řešil Michel Desvigne. Nová dlažba ze světlé žuly má být reakcí na původní pískovcové dlažební kostky. Zeleni ponechal jen minimální prostor, zejména proto, aby dostal do popředí původní funkci přístavu a použitých materiálů. Celé zrevitalizované území je bezbariérové, i litinové kůly na přivazování lodí jsou odmontovatelné, aby mohl vzniknout zcela jednolitý flexibilní prostor.

Stavba vytváří důstojné prostředí pro dění ve městě po celý rok 2013, kdy je Marseille hlavním evropským městem kultury.

S respektem

Architektura však na nábřeží vstoupila jen velmi diskrétně. Nejvýraznější počin je na Quai de Belges, které tvoří východní část přístavu, kde byl vybudován nový pavilon. Mohou se v něm pořádat různé trhy či akce. Je otevřený ze všech stran. Podpěry tvoří štíhlé sloupy v rozích. Celkové rozměry jsou 46 × 22 metrů. Tvarem není pavilon nijak výjimečný, originalitu mu dodává jeho střecha. Strop pavilonu je z nerezové oceli s velmi dobrými odrazovými vlastnostmi, takže vypadá jako zrcadlo. Ukazuje život na nábřeží se všemi aktivitami naopak, jsou postavené na hlavu, a to je právě ten zajímavý moment, pro který se stal Fosterův pavilon okamžitě turistickou atrakcí. Lord Foster k návrhu poznamenal: „Chtěli jsme Vieux Port zpřístupnit všem. Projekt byl pro nás příležitostí ukázat, že na mimořádný účinek není třeba velké architektury. Pracovali jsme s místním klimatem, vytvořili jsme stín a přístřešek na různé aktivity. Respektovali jsme prostor, jen jsme ho trochu vylepšili.“ Spencer de Grey, hlavní designér ze společnosti Foster + Partners, dodává: „Projekt je pozvánkou pro všechny lidi z Marseille, aby se mohli potěšit nábřežím a užít si tento prostor znovu a znovu. Nový pavilon je doslova odrazem svého okolí a vytváří důstojné pozadí pro dění ve městě během celého významného roku.“

Příčný řez

Pohled na pavilon zespodu

A – Detail upevnění podhledu na šikmý nosník B – Detail upevnění šikmého nosníku na nosnou konstrukci

Situace

Obnova Vieux Port, Marseille
Architekti:  Foster + Partners
Spolupráce:  Michel Desvigne, Tangram Architectes
Konzultanti:  Ingerop Mediterannee, Aik Yann Kersale, Ingerop Mediterannee
Investor:  MPM, Marseille Provence Metropole
Začátek výstavby:  3/2012
Konec výstavby:  3/2013
Plocha území:  100 000 m2 – fáze 1
Výška pavilonu:  6 m
Rozměry:  46 × 22 m

TEXT0: MÁRIA NOVÁKOVÁ
FOTO: EDMUND SUMNER

Komentáře