Zhmotněné dědictví velikána architektury

Zhmotněné dědictví velikána architektury

Koncem roku 2006 nadešel čas na uzavření jedinečného díla velikána architektury 20. století, francouzského Švýcara Le Corbusiera. Základní kámen kostela ve městě Firminy v jihovýchodní Francii byl položen ještě v roce 1970. Do slavnostního zpřístupnění objektu veřejnosti uplynulo od té doby 36 let. Dnes slouží nejen jako duchovní místo, ale také jako muzeum moderního umění a centrum interpretace architektovy rozsáhlé tvorby. Projekt kostela tvoří třetí část Corbusierovy trilogie, která zahrnuje kapličku Ronchamp z roku 1955 a klášter La Tourette z roku 1959. Obě stavby na území Francie jsou považovány za vrcholná díla sakrální architektury 20. století.

Pokračovatel architektovy myšlenky

Le Corbusier realizoval za asistence Josého Oubreria a Josého Miguela všechny studie kostela ve Firminy, jehož cílem je povznést a finalizovat území a spolu s kulturním domem, stadionem a bytovým domem vytvořit společenské centrum města. Výstavba byla zahájena v roce 1970, pět let po jeho úmrtí.

Ještě v roce 1961 svěřil Le Corbusier svému asistentu Josému Oubreriovi náčrt a později i další rozvoj na základě maket, skic a kreseb této nové sakrální budovy projektované do spirálovité platformy, převýšené skořepinou ve tvaru kužele. Po smrti mistra v roce 1965 se José Oubrerie i nadále snažil zrealizovat začaté dílo. Ve vlastním ateliéru vytvořil plány a realizoval studie a technické nákresy, které v roce 1973 umožnily zahájit výstavbu. Několikrát přerušená stavba byla v roce 1979 pozastavena pro nedostatek financí; lešení a jeřáb odstranili teprve v roce 1984.

Vzdor všem úskalím José Oubrerie neztratil nic ze svého nadšení a byl rozhodnut tento významný architektonický projekt dokončit. Jako emigrant se ve Spojených státech amerických věnoval kariéře na několika univerzitách a podle slov Vincenta Charbonniera si jako „poutník architektury“ nesl plány kostela s sebou. V 80. letech minulého století organizoval výstavy od Houstonu po Harvard ve snaze udržet plamínek a přesvědčit mecenáše o smyslu financování prací.

V roce 2003 se rozhodlo o dokončení stavby. José Oubrerie, vzpružený čerstvými ambicemi města zachovat dědictví, analyzoval místo jako celek, aby mu navrátil jeho původní čistotu. „Některé renovace a vylepšení jsou nezbytné,“ poznamenal architekt, který považoval za obzvlášť nevhodné pouliční lampy umístěné na stupních stadionu. Od té chvíle si 74letý architekt vyměňoval s atelierem l´Entre v Saint-Etienne, který spolupracoval na projektu kostela, informace o tomto výjimečném staveništi.

Ve veřejném zájmu

V roce 2002 se seskupení obcí Saint-Etienne Métropole (ve Francii je trendem seskupování sousedních obcí do celků na základě společných problémů, například v oblasti dopravy, pozn. red.) po získání dotace od Asociace Le Corbusier pro kostel sv. Petra stalo vlastníkem monumentu spolu s pozemkem a vyhlásilo jeho dokončení za prioritní zájem města. Práce pokračovaly v roce 2003.

Architektonická třešnička

Budova kostela sv. Petra ve městě Firminy má tvar pyramidy se čtvercovým půdorysem šířky 25,5 m, který se rozvíjí do seříznutého kužele o výšce až 33,09 m. Parter nabízí návštěvníkům dorozumívací prvky Le Corbusierova díla, které jsou přístupné nejrůznějším úrovním chápání (široká veřejnost, děti, laici i odborníci na architekturu), a je součástí Muzea moderního umění Saint-Etienne spolu s centrem interpretace architektovy tvorby. Místnosti v dolní části jsou určeny farskému životu, sakristie umístěná v horní části je jakoby připravená na setkání s nebesy. Každá z těchto dvou významných částí má vlastní vchod, přičemž dvě vnitřní schodiště umožňují vzájemnou komunikaci.

Le Corbusierovi se podařilo vytvořit architektonický kontrast mezi lehkostí základny a impozantním objemem betonové skořepiny. Základna nesená stěnami z pohledového betonu se otevírá prostřednictvím širokých otvorů ve čtyřech rozích pyramidy. Půdorys stavby a hra kontrastů světelných vstupů se nejvíce projevuje v chrámové lodi. Pro návrat k duchu románských kostelů v geometrii moderny Le Corbusier vytváří atmosféru mystické jeskyně: tenké horizontální otvory jsou umístěny tak, že světlo přichází nad hlavami věřících, zatímco tři světelné kanóny ho směrují k symbolickým prostorům. Dva světlíky na stropě lodí propouštějí intenzivní denní světlo a třetí přivádí od západní fasády svazek paprsků, které osvětlují hlavní oltář. Jedno z průčelí nad hlavním oltářem perforuje série roztroušených malých průzorů. Při pohledu z interiéru vytvářejí ohňostroj světla jakoby přímo vystřeleného z nebe…

Architekt Le Corbusier nazývá tento druh rozmístění malých otvorů konstelací. Nadešel čas poskytnout jí tělo i duši. Při rozhovoru s Josém Oubreriem měl François Jamond, jeden z viceprezidentů Saint-Etie­nne Métropole odpovědný v té době za oblast kultury, nápad navrhnout konstelaci Orion, protože to je nádherné souhvězdí a jeho pozorování je nezapomenutelným zážitkem.

V novém tisíciletí

S příchodem nového tisíciletí se projektu kostela sv. Petra nedotkla žádná závažnější změna. „Jenom se prostě doplnil a upravil podle současných technických norem,“ konstatuje Aline Duvergerová z atelieru l´Entre, která spolupracovala s Josém Oubreriem. Vstupní rampa kostela je méně strmá a jsou na ní odpočívadla. Podobně se vytvořila zdvihací plošina na obsluhu spodních podlaží budovy, přístupná lidem se sníženou schopností pohybu, která se časem stala součástí Muzea moderního umění Saint-Etienne. Studie, které předcházely pokračování prací na stavbě, potvrdily dobrý stav již odlitého betonu a stabilitu podloží. Spodní skořepina posunutá o 18 cm nevykazovala další propadání a byla napravená a stabilizovaná infiltrací.

Název: Kostel sv. Petra
Místo: Firminy, Francie
Investor: Saint-Etienne Métropole, Asociace Le Corbusier pro kostel Firminy Vert, město Firminy, Nadace Le Corbusier
Architekti:
Le Corbusier
José Oubrerie a José Luis Miguel (původní studie a projekt)
José Oubrerie, Yves Perret, Aline Duvergerová, Romain Chazalon (projekt dokončení kostela)
Stavební inženýr: André Accetta
Gen. dodavatel: Saint-Etienne Métropole
Začátek realizace: 28. březen 1970
Dokončení realizace: 29. listopad 2006
Náklady na realizaci: 6 milionů eur

Zpracovala Lucia Hakelová
Foto: «Dieudonné»