Přeměna historického špitálu
Galerie(9)

Přeměna historického špitálu

Francouzská obec Meursault je srdcem burgundských vinic Côte de Beaune. Její klimatické hodnoty jsou od roku 2015 klasifikovány jako světové dědictví UNESCO. Historický špitál, ve kterém se kdysi léčili malomocní, je hmatatelným důkazem bohatých architektonických hodnot, které francouzská provincie po staletí získávala.

Takzvané „leprosárium“ bylo založeno burgundským vévodou počátkem 12. století. Budova tehdy sloužila jako přístřešek chudých, poutníků, žebráků a vojáků. V roce 1760 se nemocnice spojila se sousedním hospicem.

Několik staletí pak nemocnice sloužila jako ubytovna, poté byla přestavěna na stanoviště kočárů, následně na zemědělskou farmu. Ve dvacátých letech minulého století byl areál zařazen do seznamu památkově chráněných budov francouzské organizace Monument Historique.

Schovaná zahrada

Klíčový element, genius loci, spočívá v silné ostrovní povaze místa. Nachází se na kraji obce, mezi poli a vinicemi, v místě styku kopců s rovinatou krajinou, u cesty, po které ve středověku často chodívali poutníci.

Některé části staré nemocnice postupně odvál čas, původní ráz budov je ale stále dobře rozpoznatelný. Hlavním cílem projektu byla ochrana a zachování historického dědictví, zároveň také vytvoření místa konání společenských akcí.

Vstup do „leprosária“

 Vstup do „leprosária“

Ve vstupní budově sídlí turistická informační kancelář, zatímco takzvaná síň chudých a kaple obsahují galerijní prostory. V blízkosti vstupní budovy se nachází společenský sál, který spolu s kaplí ohraničuje venkovní prostor se zahradou. Tento prvek navazuje na tradiční půdorysné uspořádání kláštera.

Společenský sál

 Společenský sál

Původní funkce

Budovy byly po dlouhou dobu opuštěné a své původní uspořádání si zachovaly jen zčásti. Zásahy architektů probíhaly v souladu s archeologickým průzkumem a po konzultacích s památkáři.

Vývoj návrhu

 Vývoj návrhu

Primárním cílem v rámci starších částí komplexu byla rekonstrukce a co nejbližší návrat k původnímu stavu budov. Významné prvky byly do projektu začleněny podle jejich původní funkce a logiky. Například zazděné otvory byly znovu otevřeny, aby bylo možné plně využít přirozeného světla.

Řezopohled

Řezopohled

Symbióza materiálů

Střízlivě minimalistický přístup architektů je možné pozorovat také v citlivě zvolené kombinaci původních materiálů, jako je burgundský kámen a dřevo, s novějšími materiály jako beton, sklo a zinek.

Výstavní prostor

 Výstavní prostor

Koncept současného rozšíření špitálu se řídil snahou respektovat autentické uspořádání místa. Nová vestavba umístěná mezi původní stěny má za cíl vytvořit dialog prostřednictvím geometrických modulací v symbióze s historickou architekturou.

Rekonstrukce historické nemocnice

Místo: Meursault, Francie
Architekt: Jung Architectures
Projekt: 2015
Realizace: 2016

 

TEXT: LUCIE HLAVSOVÁ,
FOTO: MARTIN ARGYROGLO, V2COM

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 6/2017.