Nová podoba Pražské tržnice? Praha vyhlásí mezinárodní soutěž

IMG 0239 nahled
Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Pražští radní schválili vyhlášení mezinárodní otevřené architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejného prostoru v areálu Pražské tržnice. V porotě soutěže zasednou experti z ČR i ze zahraničí.

Soutěžící budou řešit úpravu prostorů mezi halami, podobu nových vstupů do areálu, umístění zeleně a využití dešťové vody, mobilní řešení pro stánkový prodej, pobytové plochy se sezením a další prvky, které mají za cíl celkově zkultivovat prostředí areálu.

Pražská tržnice má plochu víc než 100 000 m2, což zhruba odpovídá dvěma Václavským náměstím. Areál bývalých městských jatek byl uveden do provozu v roce 1895 a od roku 1993 je památkově chráněn jako nemovitá kulturní památka České republiky. V rukou předchozího nájemce dlouhé roky chátral a dnes je místy až v havarijním stavu.

Po téměř desetiletém soudním sporu se městu podařilo vysoudit areál zpět pod svou správu a zahájit koncepční práce na jeho rozvoji, jejichž vyvrcholením je vypsání architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejného prostoru Pražské tržnice.

Prostor je v dezolátním stavu

Cílem soutěže je zkultivovat veřejný prostor areálu a jeho pobytové plochy. Dnešní stav prostorů mezi halami je dezolátní, stejně jako nejednotný mobiliář v rámci jednoho prostoru. Snahou je rovněž promítnout do řešení nejmodernější přístup ke krajinářské architektuře, který bere ohled na současné i budoucí potřeby spojené se změnami klimatu.

Architekti budou mimo jiné navrhovat zazelenění areálu i způsob nakládání s dešťovou vodou. Město také požaduje, aby vítězný návrh byl přívětivý ke všem věkovým a příjmovým skupinám obyvatel Prahy.

TER00437
Pražská tržnice | Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

„Pražská tržnice je naprosto jedinečná. Architektonicky cenný areál Pražanům v širším centru nabízí rozsáhlou plochu pro nákupy a služby, zábavu i odpočinek. Proto chceme získat co nejlepší návrhy pro řešení jeho veřejných prostor vzešlé z mezinárodní soutěže, v jejímž zadání zohledníme i přání Pražanů z dotazníkového a místního výzkumu. Doufáme, že se přihlásí co nejvíc tuzemských i zahraničních ateliérů. Vítěze vyhlásíme v březnu příštího roku,“ uvedl náměstek primátora Pavel Vyhnánek, který má rozvoj Pražské tržnice ve své gesci.

Vypsání architektonicko-krajinářské soutěže na řešení veřejného prostoru Pražské tržnice je výsledkem dvouletého unikátního koncepčního postupu, který spočíval ve zpracování Urbanisticko-architektonické studie a Ekonomické ověřovací studie rozvoje, na které zmíněná soutěž navazuje.

Kromě pořízení odborných materiálů probíhala i komunikace s občany nad podobou a funkčností veřejných prostranství v areálu. Architektonické soutěže město chystá i u dalších významných projektů v  Pražské tržnici.

V porotě zasednou čeští i zahraniční odborníci

V mezinárodní porotě zasedne Gabu Heindl z Vídeňského ateliéru Gabu Heindl Architektur zabývající se urbanismem a městským plánováním, která rovněž přednáší na univerzitách v Sheffieldu a v Londýně. Dalšími členy poroty budou krajinářský architekt Régis Guignard, původem z Francie a Irakli Eristavi z Prešovského atelieru zerozero, autor Kultur parku v Košicích.

Za české architekty v porotě zasedne Štěpánka Šmídová z Landscape Architects, kteří jsou autory vyhlídky na místě bývalé lanovky v Letenských sadech nebo parku sídliště Ostrava-Poruba. V porotě budou také zástupci Prahy a politici z řad koalice i opozice.

Od partnerů ASB

FAR 9893
Pražská tržnice | Zdroj: Magistrát hlavního města Prahy

Soutěž je dvoukolová, porota v prvním kole posoudí došlé návrhy a následně šest z nich postoupí do druhého kola, kde svůj návrh detailněji rozpracují, včetně cenové nabídky. Pravidla soutěže jsou v souladu s doporučeními České komory architektů.

Realizace vítězných návrhů bude probíhat postupně v průběhu několika příštích let, v koordinaci s plánovanými rekonstrukcemi budov a inženýrských sítí a s ohledem na možnosti rozpočtu hlavního města Prahy. Předpokládaná hodnota rekonstrukce dle vítězného návrhu se odhaduje v řádu vyšších stovek milionů korun a bude realizována v několika fázích.

Soutěž bude vyhlášena magistrátním odborem majetku, veškeré podklady k soutěži zájemci naleznou na stránkách Pražské tržnice a na profilu zadavatele. Administrátorem soutěže je kancelář CCEA MOBA, platforma specializovaná na organizování architektonických soutěží v České republice a ve středoevropském regionu.

red