Vězení uprostřed Tichého oceánu – 1. místo

Vězení uprostřed Tichého oceánu - 1. místo

Mužská věznice bez ostnatých drátů a vysokých zdí, odříznutá od okolního světa nekonečným oceánem. Takové bylo zadání architektonické ideové soutěže, kterou uspořádala společnost [AC-CA] s cílem rozvířit diskuzi o současné podobě vězeňství a definovat nové směry, kterými by se mohlo v budoucnu ubírat. Mají být věznice záměrně nehostinným místem, jejichž prostředí jen umocní daný trest, nebo mají poskytovat prostředí napomáhající k nápravě a následnému snazšímu začlenění vězňů do společnosti?

První místo získal Ramón Martínez a Jorge Sobejano. Tým španělských studentů zaujal porotu svým betonovým ostrovem, ze kterého se tyčí tři věže plné vězeňských cel. Všechny cely jsou záměrně natočené do středu ostrova tak, aby výhled z nich nebyl jen na nekonečné moře, ale i na ostatní vězně a zeleň rostoucí v úpatí jednotlivých věží. Autoři se tak snažili dosáhnout lidského měřítka návrhu a umožnit vězňům důležitou interakci.

Porota ocenila propracovaný provoz věznice, především pak chráněný záliv pro lodě. I když jsou věže ke svému okolí otočené zády, není to v tomto případě proto, aby bylo okolí chráněno před vězni, ale vězni chráněni před rozbouřeným mořem a větrem.

-vb-
zdroj: www.ac-ca.org

RubrikyObčanské stavby