Aqua Palace - hypermarket vodních atrakcí
Galerie(11)

Aqua Palace – hypermarket vodních atrakcí

Aqua Palace v Čestlicích je v současnosti největší komplex v republice, který využívá vodní živel. Přinejmenším co do počtu tobogánů, skluzavek, bazénů a saun. Jde především o technickou stavbu, od suterénu po střechu nadupanou atrakcemi, technologiemi a službami. Kapacita akvaparku je 3 500 návštěvníků denně.


Na parcele v komerčním areálu Průhonice-Čestlice se nejprve rozhodl realizovat akvapark ruský investor. Kvůli nedostatku financí ale stavbu v pokročilé fázi rozestavěnosti opustil. Stavební práce se zastavily do roku 2006, kdy areál odkoupila finanční skupina SPGroup a investovala do dokončení akvaparku, stavby hotelu a dvou parkovacích domů. Celkem jde o investici více než 4,5 miliardy korun. Do projektu vstoupila ještě společnost GMF, která provozuje přes dvacet podobných areálů v Německu, a navrhla další změny.

Stavba byla po letech chátrání na mnoha místech narušena. Nedokončeny zůstaly střechy, světlíky, na mnoha místech zdegradovala odkrytá hydroizolace vůči terénu. Napravovat se musely nekvalitně odvedené betonářské práce – například špatně vyspádované dno bazénu vlnobití.

K tomu se připojily změny v projektu a legislativě – zejména přidání podlaží ve vstupním objektu a přesuny atrakcí. Do složité realizace se poté formou zakázek zapojilo přes sto projektantů a mnoho stavebních firem, hlavní zodpovědnost nesl Metroprojekt.

První výraznou změnou projektu bylo přidání druhého nadzemního podlaží v budově vstupní haly, kde je umístěna posilovna a relaxační Spa Centrum, určené pro masáže a kosmetické procedury. Hala o docela zajímavém lichoběžníkovém půdorysu je tak uvnitř naprosto asymetricky rozdělena – na pravé straně posilovnou, na druhé relaxačním centrem. Stavba vůbec na první pohled působí zajímavě právě jen díky půdorysu.

Další podstatnou změnou projektu bylo zrušení bazénu pro surfaře – nový investor ho považoval za ztrátovou atrakci. Využilo by ho příliš málo návštěvníků, a přitom by byl energeticky hodně náročný. Proto se rozhodl ho přebudovat na klasický bazén pro kondiční plavání. Bylo nutné odstranit dosavadní konstrukce a vybetonovat nové svažující se dno. Betonářských prací proběhlo bezpočet, spotřeba betonu kvůli změnám projektu šla do desítek tisíc kubíků.

Kondiční plavecký bazén pak odstartoval další změny. Investor se rozhodl, že tuto část akvaparku promění v klidovou zónu, Palác relaxace. Tomu ale nevyhovovala už osazená atrakce spacebowl, která láká převážně zákazníky chtivé vyšší hladiny adrenalinu, hlavně mládež. Spacebowl tedy bylo nutné přestěhovat do Paláce dobrodružství. Následně přibylo několik dalších toboganů a skluzavek. Vzhledem k tomu, že stavba byla zastřešena a nebyl možný přesun jeřáby, stěhovaly se atrakce bočními otvory a na místo je dopravovaly lidské síly pomocí soustavy lan a kladek.

 

Střechy tří paláců, v nichž jsou vodní atrakce, jsou ze světle béžových lepených dřevěných vazníků. Díky propočtům docenta Milana Vaška ze stavební fakulty ČVUT v Praze se ukázalo, že tyto vazníky nejsou dimenzovány na dané zatížení, ačkoli byly projektovány jako nosné. Navíc se mezitím zpřísnily normy na nosnost střech u veřejných budov (příčinou byly propady střech supermarketů pod náporem sněhu). Proto musela být střešní konstrukce dodatečně zpevněna. Se všemi potížemi se zhotovitelé stavby vypořádali v relativně krátkém čase – za necelý rok.

Hygiena a recyklace
Pod základovou deskou Aqua Palace Čestlice je vedena drenáž, základy se totiž nacházejí 2,5 metru pod úrovní spodní vody. Ze stejného důvodu se také musí přečerpávat odpadní voda z areálu, aby se dostala do veřejné kanalizace. Nutnost přečerpávání vody zvyšuje celkovou spotřebu energie v areálu, ale vzhledem k enormní spotřebě energie na ohřev vody a její čištění, na vytápění a vzduchotechniku je tato položka relativně zanedbatelná.

Komplex zavedl i ekologicky (zároveň ekonomicky) orientovaná opatření. V rámci úspory spotřeby vody je v Aqua Palace zavedena částečná recyklace vody z bazénů a sprch na splachování. Všechna tato voda se však nevyužije.

 

Bazény mají v suterénu devět jímek, které se využívají k nutné výměně vody. Odpadní voda prochází pískovými filtry a poté se dále čistí ve vlastní čistírně odpadních vod. Voda je nejen chlorovaná oxidy chloru, ale neustále je monitorováno její pH; na neutrální hodnotě se udržuje pomocí přídavku louhu nebo kyseliny sírové (množství v řádu mg/m3). Kvůli obavám z nebezpečných chorob zajistil provozovatel také ozonizaci vody – probublávání ozónem umožňuje ochranu návštěvníků před viry legionely.

Celý komplex je také kromě elektrického vedení protkán sítí potrubí s  čisticím prostředkem, přičemž vyústění s hadicemi jsou rozmístěna po celém areálu – technologická vymoženost pro co nejvyšší hygienický standard.

Akvapark má spotřebu energie 1,2 MW, což odpovídá průměrné roční spotřebě asi 350 domácností. Spotřebu energie zajišťují dvě kogenerační jednotky o výkonu 400 kW, rekuperační systém, dále jednotka na zemní plyn o výkonu 380 kW. Areál má i záložní naftový generátor. Vnitřní prostory paláců jsou vysušovány odvlhčovači, což je technologická novinka využívající zkušenosti z Německa. Pocit tepelné pohody návštěvníků nesmí narušovat vlhké dusno, které vzniká při odpařování vody.

Vůně lesa mezi plechy
Z estetického hlediska je zajímavé mozaikové obložení bazénů, saun a relaxačního centra. Přírodní kvarcit na podlaze v prostoru kolem bazénů také působí hřejivě a příjemně. Kompaktní a designově střídmé jsou interiéry relaxačního centra s dřevěnými podlahami, tapetami z bambusu a funkčním prostorovým řešením. Všechny místnosti jsou bez oken, relaxační centrum se nachází částečně pod střechou vstupní haly z šedého titanzinku. Druhá část se nachází ve středním traktu s půdorysem ve tvaru Y.

 

Přirozené světlo sem přinášejí tubusy světlovodů, což při intimních procedurách nevadí. Podobně jako u saun, kde je příliš světla spíše na obtíž. Saunovému centru vévodí bazén římské lázně, obložený modrou mozaikou různých odstínů. Místnost bohužel působí velice prázdně a neútulně – i přes dekorativní tkaniny. Sauny od 60 do 110 °C s vonnými esencemi a lávovými kameny si zachovávají komorní atmosféru, i samotní návštěvníci jim dávají přednost před pobytem v otevřených prostorech.

Naopak přeplněný je Palác dobrodružství, kam bylo v souladu s požadavky investora nutné přidávat další atrakce. Každý tobogan má jinou barvu nebo je polepený reklamou, takže hala hýří všemi možnými barvami. K atrakcím nevede jedno, ale hned několik přístupových schodišť; palácem navíc protéká kanál z exteriéru.

Palác vlnobití, klidnější prostřední hala, je prostorově o něco lépe vyřešen, zato je přehuštěn umělými palmami. Dřevěný model pirátské lodi jako herního prvku pro děti docela odpovídá hravému duchu světa dětí a neruší.

Nepatřičně ovšem působí umělé skály na vnějších stěnách Korálového bazénu se slanou vodou či jako dekorace na venkovní zdi. Kýčovitý dojem završují billboardy zasazené na opěrnou venkovní zeď, křiklavě oranžové slunečníky a v interiérech všudypřítomné obří květináče s umělými rostlinami. Je úplně zbytečné navozovat v tomto prostoru dojem přírody – nemá totiž na co navazovat, protože v okolí stejně žádná příroda není. Nevelký pozemek, do něhož je vsazen klikatící se kanál divoké řeky, pomalá řeka a několik dalších propojených bazénů, se přírodou při nejlepší vůli nazvat nedá. Zajímavější by nakonec bylo přísně technicistní až industriální pojetí celé stavby, ale k němu realizace směřuje pouze v prostoru posilovny.

Skutečně přírodní je sauna nazvaná srubová baňa. Jde o nevelkou tradiční stavbu o kruhovém půdorysu, sestavenou z kulatin podle ruského vzoru. Použité dřevo jsou vybrané a 150 let sušené kmeny z finských lesů. Jako služba nejspíš funguje perfektně, dřevo při teplotě 110 °C opravdu intenzivně voní lesem. Bez kontextu skutečného lesa, v sevřeném prostoru mezi hotelem a akvaparkem a v sousedství pozinkovaného plechu, však baňa působí neústrojně.

Z celé realizace výrazně čiší snaha ekonomicky co nejvíce využít parcelu, aby se vložené investice vrátily. Na realizaci se podílelo mnoho lidí, přičemž každý sledoval trochu jiný cíl. Neznamená to, že klienti budou z Aqua Palace Čestlice odjíždět nespokojeni. Služby jsou na špičkové úrovni, následují nejnovější trendy. Pro víkendové návštěvníky hypermarketových zón je jistě více než vyhovující.

Iva Nachtmannová
Foto: archiv Metroprojektu, Dano Veselský