Školy městu otevřené

Školy městu otevřené

Areál dvou vysokých škol VUT Brno v současné době tvoří značně zchátralý blok budov, pocházejících převážně z 19. století. Řešení jeho obnovy je pojato na spojení těchto dosud poměrně uzavřených domů s městem. Dostavbami autoři mění pasivní dvorní orientaci a definují společný prostor – tedy zahradu, která by se měla stát jakýmsi akademickým common. 

Místo není příliš vzdálené od brněnského centra, přesto je v minulosti částečně předurčila předměstská zástavba. Samotný areál autoři studie vnímají jako značně opotřebovaný, zanesený nánosy dočasných staveb a také náletové zeleně. Chybí tu vstup, přehlednost, orientace, směr a prostorový charakter. Chybí také příběh a vztah k městu.

Architekti z ateliéru FAM se nejprve rozhodli pojmenovat kvality této lokality, které je potřeba ponechat. Od ostatního ji chtěli očistit a poté doplnit novou vrstvou.

Za nejdůležitější moment a začátek řešení považují odstranění nízkopodlažního objektu, který sloužil jako spojovací krček  mezi dvěma domy. Nachází se na nejnižším místě celého areálu a zároveň je nejblíže městskému centru. Vznikne tak vstup a spojení s městem, velkorysý veřejný prostor a platforma pro neformální setkávání.

Do každého ze dvou historických paláců je umístěna jedna fakulta, pro fakultu výtvarných umění autoři navrhli dostavbu ateliérů, které objekt doplňují a vyvažují jeho orientaci na jižní stranu. Pro fakultu architektury byla navržena větší dostavba, která organicky spoluvytváří celý areál. Její objekt využívá svažitosti terénu a konfigurací tří jednoduchých kubusů nezávisle a svobodně prorůstá do zahrady.

Štíty obou původních budov budou popsány fragmentalizovaným, výtvarně zpracovaným textem, který by měl vystihovat jakýsi krátký scénář pro rychlou sekvenci událostí, odehrávajících se na křižovatce před nimi.

Tento projekt zvítězil v architektonické soutěži na jaře tohoto roku, a ačkoli se od začátku předpokládalo, že rekonstrukce a výstavba nových škol proběhne v několika etapách, objevil se v létě vážný finanční problém způsobený úspornými opatřeními vlády a škrty ve financování investic do výstavby školských zařízení.

Prorektor pro výstavbu VUT Brno, prof. arch. Alois Nový, redakci ASB sdělil, že zdroje dalšího financování se v tuto chvíli nevyvíjejí příznivě. Proto škola hledá variantní řešení pro uspokojení dislokačních potřeb, zejména Fakulty výtvarných umění, která je v současné době v havarijním stavu. Výstavba se tedy jeví jako jedna z možností pro příští rok – muselo by však dojít k zásadní změně současné situace.

Architektonická studie Údolní 53
Zadavatel: Vysoké učení technické v Brně

Projekční tým:
FAM ARCHITEKTI, s. r .o.: ing. arch. MgA. Pavel Nasadil, ing. arch. MgA. Jan Horký, ing. arch. Tomáš Strak, Elsie Owusu, Dipl. Arch. RIBA, Velká Británie, autorizovaný architekt ČKA – autoři
Gordon Montague, Dipl. Arch. RIBA, Velká Británie – spolupráce (památková péče)
Prof. ing. arch. Miroslav Masák – spolupráce (typologie budov)
MgA. Zbyněk Baladrán – výtvarná spolupráce
Dipl. ing. Jan Žemlička – spolupráce (vnitřní prostředí budov, udržitelný rozvoj)
Ing. Jan Přikryl – spolupráce (statika, konstrukční řešení)
Ing. Martina Vlnasová, atelier A05 – spolupráce (parkové a sadové úpravy)
Ing. Petr Ježek – spolupráce (vizualizace)
Ing. arch. Zdeňek Heřman – spolupráce, autorizovaný architekt ČKA
Ing. Antonín Žižkovský – spolupráce (dopravní řešení)
Ing. Jarmila Kubínová – spolupráce (protipožární řešení)

Studie areálu Údolní 53 byla vypracována na základě veřejné architektonické soutěže, jejíž vyhlašovatelem bylo Vysoké učení technické v Brně. K předložení architektonické studie byly vyzvány celkem čtyři oceněné ateliery. Studie, kterou předložili FAM Architekti, byla porotou doporučena VUT k realizaci.

Hana Vinšová
Vizualizace: FAM architekti

RubrikyŠkoly