Nová budova Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně

Autory projektu jsou architektka a zlínská rodačka Eva Jiřičná a architekti Petr Vágner a Jura Bečička z ateliéru AI – DESIGN. V prosinci byl objekt slavnostně otevřen a od letního semestru 2018 v něm probíhá výuka studentů Fakulty humanitních studií.

„Při návrhu jsme byli tak trochu jako ve svěrací kazajce,“ říká Eva Jiřičná. „Museli jsme dodržet šířku i délku bloků, byli jsme limitováni prostorem i výškou. Proto vznikly dva bloky kopírující okolní zástavbu, mezi něž jsme umístili vstupní část a aulu.“

Vzdělávací komplex UTB 2

Vzdělávací prostory

V přízemí se nachází foyer s recepcí, velká posluchárna pro 240 osob a tři menší posluchárny. Zbývající plocha prvního nadzemního podlaží obsahuje učebny, pracovny, výstavní galerii, komunikační a technické místnosti. V dalších nadzemních podlažích je umístěno třináct seminárních učeben, čtyři odborné zdravotnické učebny, pět multimediálních jazykových učeben, počítačová učebna, kabinety pedagogů, kanceláře a zasedací místnosti. Nechybí specializované učebny pro výuku ošetřovatelství, multimediální učebny pro výuku jazyků a tlumočení, učebna pro hudební výchovu, a také Studentský klub.

Velká aula pojme 240 posluchačů
Velká aula pojme 240 posluchačů

Plynulá návaznost

Soubor dvou dominantních budov je provázán dvěma podzemními podlažími, v nichž se nacházejí garáže a provozně technické zázemí. Objekt je v centru Zlína dostupný osobními auty, prostředky MHD i pěšky, nachází se v bezprostřední blízkosti dalších univerzitních budov a kongresového centra. Svou orientací a architektonickým řešením budova respektuje urbanistický systém v dané lokalitě a plynule navazuje na stávající zástavbu.

Orientační systém
Orientační systém

High-tech dáma

Vzdělávací komplex je již třetí budovou, kterou studio AI – DESIGN navrhlo pro město Zlín a Univerzitu Tomáše Bati. První je nedaleké Univerzitní centrum, druhou budovou pak Kongresové centrum. V rámci otevření Vzdělávacího centra byla v přízemí budovy zahájena výstava fotografíí pod názvem Schodiště Evy Jiřičné, kterou připravila univerzita ve spolupráci s Fakultou multimediálních komunikací a studiem AI – DESIGN. Výstava představuje realizace schodišť z budov a interiérů z celého světa, jimiž se Eva Jiřičná proslavila, a díky nimž bývá nazývána první dámou high-tech architektury.

Studovna
Studovna

Vzdělávací komplex UTB

Místo: Zlín
Architekt: Eva Jiřičná, Petr Vágner, Jura Bečička, AI – DESIGN
Investor: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Realizace: 2017

TEXT: RED
FOTO: AI-DESIGN, PETER COOK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2018.

RubrikyŠkoly