Partneři sekce:

Přístavba evangelického kostela v Praze-Braníku

Branik 01

Evangelický kostel má velmi specifickou polohu v bývalém vápencovém lomu v blízkosti přírodní památky Branické skály. Vznikl po 2. světové válce jako provizorní modlitebna podle projektu architekta Pavla Bareše. Vzhledem k poválečné nouzi byl postaven ze smrkového dřeva a sbor Českobratrské církve evangelické jej zamýšlel využívat jako provizorní stavbu zhruba na 20 let.

Plány na jeho nahrazení kamenným chrámem se ale nikdy nerealizovaly, a původní svatostánek tak slouží dodnes. Pouze v roce 1990 získal novou apsidu z borového dřeva, která byla ke staršímu jádru přistavěna podle návrhu architekta Davida Vávry. Tentýž architekt je autorem návrhu nové přístavby, která využívá systému Lindab Stavby.

Rozšíření plochy kostela o téměř 90 m2

Jednopodlažní přístavba, jejímž realizátorem byla společnost Solvenda, byla navržena v půdorysu zhruba 5 × 17,2 m. Převislá střecha má sklon střešní roviny 4,44°. Základem přístavby je nosná ocelová konstrukce Lindab Construline, doplněná oplášťovacími deskami Fermacell a tepelnou izolací (150 mm minerální vlny v konstrukci mezi profily a 40 mm izolace ve vnitřní předstěně).

Skladby byly doladěny tak, aby mohla být imitována dřevěná nosná konstrukce kostela s cílem použít obklady z dřevěných palubek z vnější i vnitřní strany. Obvodové stěny jsou provedeny technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů RY 150 a SKY 150 mm.

Výchozí rozteč mezi profily činí 625 mm. Stěny jsou zavětrovány pomocí spolupůsobení desek opláštění Fermacell a diagonálními ocelovými pásky. Součinitel prostupu tepla uvedené skladby obvodové stěny je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily U = 0,222 W/m2K.

Nepřehlédněte: Kostel v Knarviku

Požární odolnost je pro základní skladbu REI/REW 30. Hmotnost uvedené skladby je cca 57 kg/m2. Pokud jde o vnitřní nosnou zavětrovávací stěnu, ta slouží jako stabilizační a je součástí nosného skeletu konstrukce.

Je provedena technologií stěnových modulů z pozinkovaných profilů C 120 a U4 120 s výplní minerální vlnou a opláštěním sádrovláknitými deskami Fermacell. Základním prvkem stropu jsou krokve z profilů C 200 uchycené přes L konzolky do vodicích U profilů severní stěny, nad jižní stěnou pak tvoří přesah cca 1,25 m a jsou kotveny do stěny přes L konzoly.

Protože jižní stěna v horní části po celé délce obsahuje pásová okna, jsou mezilehlé krokve nad okny vyneseny pomocí průvlaků z dvojice profilů C 100 na stojky obvodové stěny, které zde tvoří mezi prosklením sloupky s roztečí zhruba 1 600 mm. Součinitel prostupu tepla skladby střechy je při zahrnutí vlivu tepelných mostů ocelovými profily U = 0,18 W/m2 a požární odolnost RE 30, REI 20.

Branik 06

Ocelovou konstrukci doplňuje falcovaná střecha

Pro zastřešení byla vybrána falcovaná krytina Lindab Seamline v tmavě šedé barvě. Přístavba tak dokonale ladí se stávajícím kostelem a výborně zapadá do okolního prostředí.

Krytina je na horní straně opatřena povrchovou úpravou Elite, díky níž je střecha odolná vůči mechanickému poškození, má vysokou barevnou stabilitu a dobře čelí klimatickým vlivům, jako je např. UV záření nebo občasný smog v podzimních a zimních dnech. Střecha byla doplněna o okapový systém Rainline, jehož základem jsou žlaby šířky 150 mm a svody o průměru 100 mm.

Od partnerů ASB

Přístavba jako centrum dění

Během let již stávající budova kostela přestávala vyhovovat kapacitním potřebám, což právě vedlo k realizaci přístavby. Ta se velmi rychle stala přirozeným centrem života zdejší evangelické komunity. Nejživěji je v ní každý pátek odpoledne, kdy se v ní scházejí děti ve věku 5–14 let. Oblíbili si ji ale i dospělí, kteří sem často v neděli dopoledne po skončení bohoslužeb zajdou na malé občerstvení a kus řeči.

Branik 03

O přístavbě
» Architektonická část: David Vávra
» Prováděcí firma: Solvenda
» Zmíněné použité materiály: ocelová konstrukce Lindab Construline, falcovaná krytina Lindab Seamline s povrchovou úpravou Elite, Lindab Rainline, desky Fermacell
Text + foto: Lindab

Článek byl uveřejněn v časopise Realizace staveb 1/2019.

RubrikyKultura